Öğretmenlerin özür durumundan yer değiştirme süreleri ne kadardır?

Bir ziyaretçimizden gelen "Eş durumu özründen ocak ayında yer değiştirsem eşimin görev yeri değişikliği nedeniyle ağustos ayında tekrar eş durumu özründen tayin isteyebilir miyim? Cevap verirseniz çok sevinirim.” şeklindeki soru özelinde, bu konuya yeniden değiniyoruz.MEB'de özür durumuna (Eş, sağlık, öğrenim) bağlı yer değiştirmelerle ilgili soru ve cevaplar” başlıklı haberimizde Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeleri ayrıntısı ile işlemiştik.
Bu haberimizde ise;
"Eş durumu özründen ocak ayında yer değiştirsem eşimin görev yeri değişikliği nedeniyle ağustos ayında tekrar eş durumu özründen tayin isteyebilir miyim? Cevap verirseniz çok sevinirim.”
şeklinde mail gönderen okuyucularımızı bilgilendirmek adına öğretmenlerin eş durumu özründen yer değiştirme sürelerinin ne kadar olduğunu açıklamaya çalışıyoruz.
Özür Durumundan Yer Değiştirmek İsteyen Öğretmenlerin Adaylıklarının Kaldırılmış Olması Gerekmektedir.
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 35. maddesi 3. fıkrasındaki; “ Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz.” hükümlerine göre ilk süre adaylığın kaldırılmış olma şartı olup adaylık süresini doldurmayan, adaylığı kaldırılmayan özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunamaz.
Bazı Atama Çeşitlerinde Özür Durumundan Yer Değiştirmek İçin Öğretmenlerin Atandıkları İlde En Az 1 (Bir) Yıl Süreyle Görev Yapmış Olmaları Gerekmektedir.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35. maddesi 4. fıkrasındaki; “Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir.” hükümlerine göre de Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 14 ve 15’inci maddesinde belirtilen “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” ile “açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama” kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için, son olarak atandıkları ilde en az 1 (bir) yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekmektedir.
Herhangi Bir Nedenle Yer Değiştiren Öğretmenler Aynı Yer Değiştirme Döneminde Özür Durumundan Yer Değiştiremezler
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35. maddesi 6. fıkrasındaki; “İl içi ve iller arasında herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmaz. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” hükümlerine göre herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır.
Herhangi Bir Nedenle Yer Değiştiren Öğretmenler yeni Ortaya Çıkan Özür Durumları İçin Aynı Yer Değiştirme Döneminde Özür Durumundan Yer Değiştirebilirler
Herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan özür durumları için ise özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Eşi Emekli Olan Öğretmenler İçin 6 Aylık Süre Bulunmaktadır
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Eş durumu özrü” başlıklı 35. maddesi 4. fıkrasındaki;“Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” hükümlerine göre Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki altı ay ile sınırlı olmak üzere özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Her İkisi De Öğretmen Olan Eşlerden Farklı İlleri Tercih Ederek Yer Değiştirenler 1 (Bir) Yıl Geçmedikçe Özür Durumundan Yer Değiştiremezler
2011 Yılı Ocak Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun “Genel Hükümler” kısmındaki; “Öğretmenlerden; Her ikisi de öğretmen olan eşlerden “isteğe bağlı yer değiştirme dönemi”nde, yer değiştirme şartlarını taşıdıkları hâlde, yer değiştirmek için başvuruda bulunmayan eş ile farklı illeri tercih ederek yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenlerin eşleri, 1 (bir) yıl geçmedikçe, Eş durumundan, yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.” hükümlerine göre de Her ikisi de öğretmen olan eşlerden farklı illeri tercih ederek yer değiştiren öğretmenlerin eşleri 1(bir) yıl geçmedikçe özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır.
Öğretmenler Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Olay Tarihinden İtibaren Bir Yıl İçinde Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabileceklerdir.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 39. maddesi 1. fıkrasındaki; “Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını kriz merkezlerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla öğretmenler olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” hükümlerine göre öğretmenler genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Ayrıca 8. fıkrasındaki; “Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklarda bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmaz.” hükümlerine göre görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlama şartı aranmayacaktır.
Eşi Vefat Eden, Eşi Veya Birinci Dereceden Akrabası Şehit Ya Da Malul Gazi Olan öğretmenler, vefat tarihinden itibaren altı ay içinde, Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabileceklerdir.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 39. maddesi 3. fıkrasındaki; “Eşi ölen öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşlerinin ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” Hükümlerine, 4. fıkrasındaki; “Eşi şehit ya da malul gazi olan öğretmenler olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir.” hükümlerine, 5. fıkrasındaki; “Öğretmenlerden terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğretmenlerden eşlerinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği istenir.” hükümlerine göre eşi vefat eden, eşi veya birinci dereceden akrabası şehit ya da malul gazi olan öğretmenler, vefat tarihinden itibaren altı ay içinde, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Bir Ortaöğretim Kurumunu Merkezi Sınavla Kazanan Çocuğu Bulunan Öğretmenler Okul Kaydının Yapıldığı Yıl İle Sınırlı Olmak Üzere Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilirler.
Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 39. maddesi 9. fıkrasındaki; “Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar istemeleri hâlinde öncelikle yer değiştirmek istedikleri ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına atanırlar.” hükümlerine göre ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler okul kaydının yapıldığı yıl ile sınırlı olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş