Ücretli öğretmenlerin görevleri

Ülkemizde 2008 yılında 55 bin, 2010 yılında 61 bin olan ücretli öğretmen sayısı Bu öğretim yılında 77 bini aşmıştır.
                                     Ücretli öğretmenlerin görevleri.
Ücretli öğretmenlerin hak ve sorumluluklarının neler olduğuna ilişkin kurumlar arasında farklı uygulamalar yapılmaktadır.  Birçok okul yöneticisi ücretli öğretmenlere nöbet, kulüp danışmanlığı, şube rehberliği vb. görevleri vermekte buna yönelik ekders ücreti ödemektedirler.   Bu nedenle bu yazımızın önemi açıktır.
Bu yazı içeriğinde ;
  1. Ücretli branş öğretmenlerine 4 ve 5. sınıfta ders verilebilir mi?
  2. Ücretli branş öğretmenlerine şube rehber öğretmenliği verilebilir mi?
  3. Ücretli öğretmenlere kulüp danışmanlığı verilebilir mi?
  4. Ücretli öğretmenlere öğrencileri yetiştirme kurslarında görev verilebilir mi?
  5. Ücretli öğretmenlere derse hazırlık ve planlama ücreti verilir mi?
  6. Ücretli öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz) verilebilir mi?
  7. Ücretli öğretmenlerden sınıf öğretmeni olarak 4 ve 5. sınıfı okutanların derslerine branş öğretmenleri girdiğinde bu saatlerde ek ders alabilirler mi?
  8. Ücretli öğretmenlere belleticilik görevi verilebilir mi?
  9. Ücretli öğretmene nöbet görevi verilir mi?
  10. Ücretli öğretmenlere okuldaki komisyonlarda görev verilebilir mi?
Sorularının cevapları yer alacaktır.
MEB Personel Genel Müdürlüğün ücretli öğretmenlere verilemeyecek görevlerle ilgi 15.12.2005 tarihli 75735 sayılı bir yazı yayımlamıştır.  MEB İlköğretim Genel müdürlüğünün 15.02.2008 320/2156 sayılı yazıları ile MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2007 tarihli 71809 sayılı yazıları da ücretli öğretmenlere verilecek görevlere ilişkindir.  Bu yazılar incelendiğinde;
1.    Ücretli beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenleri İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında derse giremezler. Sadece yabancı dil öğretmeni girebilir.
2.    Ücretli öğretmenlere kulüp danışmanlığı görevi verilemez.
3.     Ücretli öğretmenlere şube rehber öğretmenliği görevi verilmez
4.    Ücretli öğretmenlere öğrencileri yetiştirme kurslarında görev verilemez.
5.    Ücretli öğretmenlere ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ders ücreti ödenmez.
6.    Ücretli öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları (egzersiz) verilmez.
7.    Ücretli öğretmenlerden sınıf öğretmeni olarak 4 ve 5. sınıfı okutanların derslerine branş öğretmenleri girdiğinde bu saatler için ek ders ücreti ödenmez.
8.    Ücretli öğretmenlere belleticilik görevi verilmez.
9.    Ücretli öğretmene nöbet görevi verilemez
10.     Ücretli öğretmenlere okullarda oluşturulması gereken satın alma, muayene kabul vb. komisyonlarda görev verilemez.
Okul yöneticileri, ücretli öğretmenlere verilmemesi gereken görevleri bazen yanlışlıkla çoğu zaman ise mecburiyetten vermektedirler. Günümüzde ücretli öğretmen sayısının 80 bine dayanmış olması aslında Bakanlığın ücretli öğretmenlere verilecek görevlere ilişkin yeni bir düzenleme yapmasını zorunlu kılmaktadır.  Konuyu irdelersek;
a.       Ücretli öğretmen sayısının kadrolu öğretmenden daha fazla olduğu birçok okulumuz vardır.  Bu okullarda  şube rehber öğretmenliği için kadrolu öğretmenlerin sayısı yetmemektedir. Bu durumda ücretli öğretmenlere şube rehber öğretmenliği verilmesi zorunlu hale gelmektedir.  Özellikle ikinci kademesinde tamamen ücretli öğretmenlerin çalıştığı bazı okullarda bu kaçınılmazdır.
b.      Ücretli öğretmenler de diğer öğretmenler gibi derse hazırlık ve plan yaptığı halde bu öğretmenlerimize derse hazırlık ve planlama ücretinin ödenmemesi son derece yanlış bir uygulamadır. Bu açık haksızlığa son verilmeli ücretli öğretmenlere girmiş oldukları her 10 saat için 1 saat derse hazırlık ve planlama ücreti verilmelidir.
c.       Okullarda kurulması zorunlu kulüp sayısından daha az sayıda kadrolu öğretmen varsa ücretli öğretmenlere kulüp danışmanlığı görevi verilmeli, buna ilişkin ekders ücreti de ödenmelidir.
d.      Özellikle kırsal kesimde açılacak yetiştirme kurslarında ilgili branştan kadrolu öğretmen bulunmaması nedeniyle kurs açılamamaktadır. Ücretli öğretmenlere bu kurslarda görev alma hakkı tanınmalıdır. Böylece öğrencilere fırsat eşitliği de sağlanacaktır.
e.       Ücretli öğretmenlere ders dışı eğitim çalışmaları yapma hakkı verilmelidir. Özellikle kadrolu öğretmen sayısı az olan okullarda bu çalışmalar yapılamamaktadır.
f.       Belleticilik ve nöbet ancak kadrolu öğretmenlere verilir ancak belleticilik için gönüllü öğretmen olmaması ve nöbet tutacak yeterli sayıda öğretmen bulunamaması halinde ücretli öğretmenlere bu görevlerin verilmesi sağlanmalıdır.
Önerilerimizin yerine getirilmesi, bir yandan ücretli öğretmenlerimize yapılan ayrımcılığa son verilmesini sağlarken diğer yandan okullardaki yönetim ve eğitim-öğretim çalışmaları açısından yararlı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımızın, konuya gereken ilgi ve hassasiyeti göstermesini ve acilen bir genelge yayınlanmasını temenni ediyoruz.
                                                             Doğan CEYLAN
                                                     Müfettişler Derneği Başkanı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş