MEB, BT öğretmenlerin normunun nasıl hesaplanacağını açıklamalıdır

 “MEB; Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri hakkında kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir” haberimizde Milli Eğitim Bakanlığı, Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenlerin norm kadro fazlası olmaları sebebiyle basında yer alan haberlere ilişkin
“MEB'den bilişim teknolojileri öğretmenleri için basın açıklaması” haberimizde yer alan açıklamada bulunması üzerine bu sorunu tüm ayrıntıları ile MEB’in kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini açıklamıştık.

Türk Eğitim Senin başvurusu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 10/03/2011 tarihli, 1677 sayılı “Bilişim Teknolojileri Dersi” konulu yazılarında “Bilişim teknolojileri ders saatleri ile ilgili olarak; Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile 6–8. Sınıflarda 1’er saat olan Seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi aynen korunmuş, 1–5. Sınıflarda ise tüm seçmeli dersler uygulamadan kaldırılmıştır. 1-3. Sınıflara haftada 5 saat, 4-5. Sınıflarda haftada 4 saat Serbest Etkinlikler konulmuştur. Serbest etkinlikler uygulaması ile;
"Öğrencilerin eğlendirici ve öğretici etkinlikler yoluyla öğrencilerin okulu sevmelerini ve bir aile ortamı olarak benimsemelerini, okulda kendilerini çekinmeden ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, mutlu olmalarını ve yaşama sevinci taşımalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine (birlikte yaşama, çalışma ve paylaşmalarına) yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak* amaçlanmıştır.

Bu zaman diliminde yapılacak etkinliklerle de öğrencilere bilişim teknolojileri ile ilgili bilgi ve beceriler de kazandırabilecektir. Bu amaçla İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin açıklamalar bölümü 10.b. maddesinde “Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;”, “Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.” ifadesine yer verilmiştir.

Bilişim Teknolojileri ile ilgili olarak “Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi” 2004–2005 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan 1–8. sınıflar öğretim programlarında ortak beceriler arasında yer almaktadır. Bilgi teknolojilerine ilişkin öğrenci becerileri 8 yıl boyunca ilgili bütün derslerle entegre bir şekilde geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Bilişim teknoloji derslerinin ders saatlerinin artırılmasına ilişkin talebiniz görüş ve öneriler bağlamında bir sonraki çizelge değişikliğinde değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.” Açıklamasında bulunmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığının eski açıklamasına göre; “Talim ve Terbiye Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda ilköğretim okullarının 4 ve 5. sınıflarında Bilgisayar dersinin haftalık ders saati sayısının azaltılması, 6, 7 ve 8. sınıflarında ise seçmeli ders hâline getirilmesi sonucu…” Bilişim Teknolojileri alanındaki öğretmenler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdi.
Milli Eğitim Bakanlığının bu yeni açıklamasında ise eski açıklamasından vazgeçilerek “MEB; Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri hakkında kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir” haberimizde yer verdiğimiz haberimizde üzere “Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı Kararı ile İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile 6–8. Sınıflarda 1’er saat olan Seçmeli Bilişim Teknolojileri dersi aynen korunmuş, 1–5. Sınıflarda ise tüm seçmeli dersler uygulamadan kaldırılmıştır.” açıklamasında bulunulmuştur.
Doğru olanda bu açıklamadır.

Fakat açıklamanın devamında yer alan “1–3. Sınıflara haftada 5 saat, 4–5. Sınıflarda haftada 4 saat Serbest Etkinlikler konulmuştur.” açıklamasında bulunulmuştur.
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin norm kadro içinde yer alıp almayacağının hesabında Serbest etkinlikler dersinin bir önemi bulunmamaktadır.

Sorun Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin norm kadro fazlası olması sorunudur.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 22 Şubat 2011 Tarihli ve 27854 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bu yönetmeliğin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesinin (g) bendi, 2, fıkrasındaki “2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.” hükümleri nedeniyle Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin norm kadroları Bakanlıkça belirlenecektir.
MEB Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin normunun nasıl hesaplanacağını açıklamalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 10/03/2011 tarihli, 1677 sayılı “Bilişim Teknolojileri Dersi” konulu yazıları için tıklayınız.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş