MEB, Lojman Tahsislerinde bazı soruları cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 14/02/2011 tarihli, 392 sayılı ve “Lojman” konulu yazıları ile lojman tahsislerinde bazı soruları cevapladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 14/02/2011 tarihli, 392 sayılı ve “Lojman” konulu yazılarında; “Müdürlüğünüze ait Büyükşehir sınırları dâhilinde Şehitlik, İçofis ve Köseoğlu semtlerinde olmak üzere 164 lojmanın bulunduğu ve bu lojmanların tahsisinde tereddüde düşüldüğü belirtilen yazınız incelenmiştir.
Soru 1-Lojman tahsis işlemlerinde öncelik sırası İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli (Eğitim Müfettişleri ile Müdürlükte görevli memur)olanlara verilmeli mi?
Cevap 1-Lojmanların Müdürlüğünüze ait olması sebebiyle, 24.03.2008 tarih ve 837 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına ilişkin Uygulama Yönergesi'nin 7. Maddesi gereği öncelik Müdürlüğünüzün tüm personeline verilecektir.
Soru 2-Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 4 ilçede görevli tüm Memur ve öğretmenlerin lojman müracaatları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli (Eğitim Müfettişleri, memur) diğer personelle birlikte karma bir şekilde değerlendirilmeli yoksa ayrı ayrı değerlendirilmeli mi?
Cevap 2-Müdürlüğünüze ait lojmanların sayıca fazla olması sebebiyle Müdürlüğünüz personeli dışındaki personele de tahsis yapılması uygun bulunmaktadır. Buna göre öncelikle Müdürlüğünüz personeline tahsisler yapıldıktan sonra kalan boş lojmanlar için ayrıca ilçelerinizde bulunan diğer okul ve kurum personellerine de mevzuat doğrultusunda olmak üzere, tahsis yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Soru 3-Müdürlüğümüze ait Lojmanların tahsis işlemlerinde öğretmenlere her hangi bir öncelik verilmeli mi?
Cevap 3-Müdürlük personelinin yerleştirilmesinden sonra kalan lojmanlara ilçelerinizden de talep alındıktan sonra oluşturulan listede zorunlu hizmete tabi olmalarından dolayı öğretmenlere öncelik verilecektir. Bunlardan sonra da boş lojman kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline tahsis yapılacaktır.
Soru 4-Görev tahsisli lojmanlarda öncelik Okul ve Kurum Müdürlerine mi verilmeli yoksa Okul Müdür Başyardımcıları ile birlikte karma bir şekilde puanlama yapılmalı mı?
Cevap 4-Görev tahsisli olarak ayrılan lojmanlardan Müdürlüğünüz personeline yapılan tahsislerden sonra kalan görev tahsisli lojmanlar okul ve kurum personeli ile birlikte müdür başyardımcıları da olmak üzere puan üstünlüğüne göre tahsis edilmelidir.” açıklamasında bulundu.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş