MEB’den Ek Ders Ücreti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 02/02/2011 tarihli ve 7386 sayılı “Ek Ders Ücreti” konulu yazıları ile eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerin, mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin açıklamada bulundu. Fakat kafalar iyice karıştı çünkü açıklama önceki açıklamasıyla çelişiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02/02/2011 tarihli, 7386 sayılı ve “Ek Ders Ücreti” konulu yazılarında; “Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; ...b) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı şekilde Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve 11707 (2007/19) sayılı Genelgesinin 14'üncü sırasında da; “...Maddenin (b) bendinde; bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, il düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacakları belirtilmiştir...” açıklamasına yer verilmiştir.
Bu çerçevede ilinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden söz konusu bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ve hazırlık çalışmalarına katılanlar ile hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarında görev yapanların, sözü edilen bayram nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları gerekmekte olup; bunlar dışında kalan yönetici ve öğretmenlerin ise, salt mahalli bayram nedeniyle okulların tatil edilmesine bağlı olarak bu günlere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasında bulundu.

Fakat “MEB'den Ek Derslere İlişkin Yeni Açıklama” haberimizdeki Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/072007 tarih ve 49720 sayılı yazısının 1.maddesindeki “1) İlgi Karar kapsamında ek ders ücretinden yararlanmakta olan Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personeli, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 21/7/2007 tarihinden itibaren millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.
İlgili yönetmelikleri gereği bu bayramlar nedeniyle bazı eğitim kurumlarında bir günden fazla tatil edilen günler de aynı kapsamda değerlendirilecektir. Söz konusu bayram günlerinde izinli ve raporlu durumda olanlar ise, bu günlere ilişkin ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmayacaklardır.” açıklamaları ile yukarıdaki açıklamalar çelişmektedir.
Ayrıca 2007 yılındaki yazının köşesinde yer alan notta “Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdür Ahmet Aytaç Tören Katılsın Katılmasın Herkesin Ücreti ödenecek” Notu dikkat çekmektedir.”


İki yazıyla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 16'ncı maddesi birinci fıkrasının (b) bendini değerlendirdiğimizde;
Ek dersle ilgili esaslarda Millî bayram-Mahalli bayram ayrımı yapılmaktadır.
1-Millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.
2-Mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ve hazırlık çalışmalarına katılanlar ile hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarında görev yapanların, sözü edilen bayram nedeniyle tatil edilen günlere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları gerekmekte olup; bunlar dışında kalan yönetici ve öğretmenlerin ise, salt mahalli bayram nedeniyle okulların tatil edilmesine bağlı olarak bu günlere rastlayan ders ve ek ders görevleri ödenmeyecektir.
Sonuçları ortaya çıkmaktadır.
Bayramlarda ücret ödenecek midir, ödenmeyecek midir? Bu konuda bakanlığın 81 il valiliğine yeni bir açıklama göndermesi gerekmektedir.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş