MEB’den, sözleşmeli personelin istirahat raporları hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 11/01/2011 tarihli, 1878 sayılı ve “Sözleşmeli Personelin İstirahat Raporları” konulu yazıları ile sözleşmeli personelin doğum öncesi ve doğum sonrası mazeret izni ile hastalık raporu almaları halinde ücretlerinden kesinti yapılıp yapılamayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11/01/2011 tarihli, 1878 sayılı ve “Sözleşmeli Personelin İstirahat Raporları” konulu yazılarında; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan personelin doğum öncesi ve doğum sonrası mazeret izni ile hastalık raporu almaları halinde ücretlerinden kesinti yapılıp yapılmayacağı ve 30 günü aşan hastalık izni almaları durumunda yapılacak işlem hususunda tereddüde düşüldüğüne ilişkin yazı incelenmiştir.
Bilindiği gibi, 7/15754 Sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde; “Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir…”, aynı Esasların 10 uncu maddesinde ise; “Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle. Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.” hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla, doğum öncesi ve doğum sonrası mazeret izni kullanan sözleşmeli kadın personel ile hastalık izni alan sözleşmeli personele Sosyal Güvenlik Kurumundan geçici iş görmezlik tazminatı ödenmiş ise ödenen geçici iş görmezlik tazminatının ilgililerin aylık ücretinden düşülmesi, geçici iş görmezlik tazminatı almamış ise ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaması gerekmektedir.
Diğer taraftan. 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan ve 30 günden fazla hastalık izni kullanan personel hakkında ise 29/12/2010 tarihli ve 77571 sayılı yazımız doğrultusunda işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.” açıklamasında bulundu.
Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş