Partilerin gençlik ve eğitim politikaları (Bugün CHP'nin Vaatlerini yayınlıyoruz)

İktidara geldiğinde ulusal, bilimsel, karma, laik ve uygulamalı eğitimi hedefleyen CHP’nin gençlere ve eğitime yönelik politikasında, fırsat eşitliği, herkese nitelikli ve parasız eğitim öne çıkıyor...


Türkiye 12 Haziran’da genel seçime gidiyor. Seçim startını veren siyasi partilerin, politikalarının önemli bir ayağını eğitim ve gençlik politikaları oluşturuyor. Eğitimde fırsat eşitliği sloganıyla yola çıkan CHP üniversiteye giriş sınavlarını, YÖK’ü, harçları kaldırmayı hedeflerken, MHP zorunlu temel eğitimin süresini 9 yıla çıkarma, eğitimin her kademesinde eğitim dilinin yalnızca Türkçe olması gibi söylemleriyle dikkat çekiyor. Hedeflerinin yaygın ve parasız bir eğitim olduğunu belirten DSP ise, “Avlulu Eğitim” adını verdikleri yeni bir eğitim modeliyle, tüm orta öğretim kurumlarını tek çatı altında toplamayı planlıyor.

1- Cumhuriyet Halk Partisi
CHP’nin eğitime ve gençlere yönelik politikalarıyla ilgili bilgi aldığımız Genel Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Engin Altay, toplumun bütün kesimlerinde var olan gelecek kaygısının en yoğun gözlendiği kesimin gençler olduğuna dikkat çekiyor. CHP iktidarında gençlerin öncelikle gençliğini yaşayan, geleceğe güvenle bakan, ülkesini ve milletini seven, aidiyetinden gurur duyan mutlu bireyler olacağının altını çizen Altay, CHP’nin milli eğitim sistemini, yeterli kaynak, çağdaş kadro, bilimsel program ve demokratik ortam olmak üzere 4 mihenk taşı üzerinde yeniden inşa edeceğine belirtiyor. Bu dört başlık altında yapılacakları ise, şöyle sıralıyor:

YETERLİ KAYNAK:
- Eğitim sistemimize GSMH’nin yüzde 7-8’leri düzeyinde kaynak, sürekli olarak ayrılacak.
- Eğitimin tüm kademlerinde fırsat ve olanak eşitliği kurulacak. Eğitime erişim sorunu ortadan kaldırılacak.
- Önümüzdeki 3 yılda derslik başına öğrenci sayısı 24 seviyesine indirilecek. Derslik sorunu eğitim sistemimizin gündeminden çıkarılacak.
- Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin hiçbir kademesinde doğrudan ya da dolaylı bir biçimde hiçbir şekilde eğitime katkı adı altında ailelerden kaynak-para alınmayacak. Veli Destek Projesi, Okula Erişim Projesi,  Öğrenci Katkı Projesi adlarıyla, veliye-okula-öğrenciye gereken sübvansiyonlar sağlanacak.
- Her tür ve kademedeki öğrenci bursları eğitim tür ve kademelerine göre asgari ücretin oranları şekline getirilerek yasal, mali sisteme bağlanacak.
- Türkiye’nin tüm il, ilçe ve büyük beldelerinde çağdaş standartlarda ortaöğretim devlet yurdu yapılacak. Bu yurtlardan ücretsiz yararlanılacak.
- Özel dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüştürülmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılacak.
- Çıraklık eğitim sisteminin yapısı ve çalışma alanı genişletilecek. Kırsal kesimde yer alan 14–18 yaş grubu gençlerimiz için tarım-hayvancılık ve ormancılık vb çıraklık kapsamına alınacak. Böylelikle köylerde yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz sertifikalı çiftçi olarak, sosyal güvenlik sistemine dâhil olacak.
- Mesleki teknik ortaöğretim ayrıcalıklı bir eğitim kademesi haline getirilecek, mesleki teknik eğitimin oranı 1/3’den mutlak suretle 2/3 oranına çıkarılacak.
- Organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek liseleri açılacak.
- Meslek Odaları, Odalar, Borsalar, Sendikalar, Sivil Toplum örgütleri meslek eğitiminin paydaşları olarak, eğitim siteminin içersinde söz sahibi olacaklar.

ÇAĞDAŞ KADRO:
- Büyük bir öğretmen reformunu gerçekleştireceğiz. Öğretmenlik mesleği onur duyulan, saygı gösterilen ve toplumda hak ettiği itibarlı konuma kavuşacak.
- Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, çağın gerektirdiği niteliklere uygun, teknolojiyi kullanan toplum önderi öğretmenler sistemin ana omurgası olacak.
- Öğretmen yetiştirme sistemimiz yeniden yapılandırılacak. Anadolu öğretmen liseleri ile eğitim fakültelerinin bağıntısı sağlanarak, öğretmenlik mesleği tesadüf seçimlere bırakılmayacak.
- Öğretmen ücretleri bugünkü seviyesinin üstüne çıkarılarak öğretmenlerimizin ekonomik problemleri eğitim sisteminin gündeminden düşürülecek.
- Değişik adlar altında çalışan ( sözleşmeli-usta öğretici) öğretmenlerimizin özlük hakları yeniden düzenlenerek, öğretmenler arasındaki ayrımcılık giderilecek.
- Norm kadro uygulaması yeniden ele alınarak günümüzdeki geçerliliğini yitirmiş branşlar ile ihtiyaç fazlası kadrolar, üniversitelerle işbirliği sağlanarak, gereksinim duyulan branşlara kanalize edilerek, branşlar arasında yatay geçişler sağlanacak.

BİLİMSEL PROGRAM:
- Zorunlu eğitim yeniden ele alınarak çocuk hakları sözleşmesinde taraf olduğumuz şekliyle, 18 yaşını tamamlayana kadar her çocuğu zorunlu eğitime alacağız. Böylelikle her çocuk ve gencimizin bakımı, sağlığı, koruması, eğitimi ve meslek kazanması devletin sorumluluğunda olacak.
- Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı ikinci yılın sonunda yüzde 50, takip eden ikinci yılda  ise yüzde 100’e ulaştırılacak.
- Özel eğitim. devletin öncelikli görev alanlarından biri olacak. Özel eğitimde taşeronlaşma gündemden kalkacak. Özel eğitimden yararlanmayan hiçbir yurttaşımız kalmayacak.
- Vakıf üniversitelerinin bursluluk kontenjanları arttırılacak.
- Lise türleri arasındaki çeşitlilik ortadan kaldırılacak. Bölüm-program çeşitliliği yeniden düzenlenecek.
- YÖK kaldırılacak. Üniversiteye girişte yaşanan sıkıntıların son bulması için LYS ve YGS kaldırılacak. Öğrencilerden harç alınmayacak, talep eden her öğrenciye burs verilecek.

DEMOKRATİK ORTAM:
- Eğitim sistemindeki bütün bu yeniden yapılandırmalar süreci iktidarımızın ilk günlerinde tüm tarafların dâhil olduğu demokratik, çağdaş, çoğulcu bir anlayışla toplanacak olan 19. Milli Eğitim Şurası ile şekillendirilecek. Böylelikle büyük eğitim reformumuz kamuoyun yüzde 100 desteğini alarak vücut bulacak.
- Okullarımızın yönetim organlarında veli-öğrenci ve öğretmen söz sahibi olacak.
- Eğitim sürecinin her aşamasında eğitim sendikalarıyla organik ilişkiler kurulacak.
- Öğrenciler eylem ve protestolarını özgürce gerçekleştirecek, üniversiteler özgürlüklerin merkezi olacak.


Egitimajansi.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş