Partilerin gençlik ve eğitim politikaları-2 (MHP vaadlerini yayınlıyoruz.)

 Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sloganıyla yola çıkan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak zorunlu temel eğitimin 9 yıla çıkarılmasını eğitime yönelik hedeflerinin ilk sırasına alıyor...MHP’nin gençlere ve eğitime yönelik politikalarıyla ilgili bilgi aldığımız MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bugüne kadar Siyaset ve Liderlik Okulu, Parti Okulu, Oğuz Ata İlköğretim Okulları Eğitim Konakları Projesi, Türkata Üniversitesi gibi projeleri hayata geçirdiklerini belirtiyor. Prof. Yalçın, yakın zamanda 4. dönem mezunlarını verecek olan Siyaset ve Liderlik Okulu’nda Türkiye’nin milli ve sosyal meselelerine cevap verebilecek kadrolar yetiştirdiklerini, Parti Okulu’nda da il ve ilçe yöneticilerinin hizmet içi eğitim aldıklarını belirtiyor. Türkiye’de hiçbir köyün okulsuz kalmaması ve eğitim lojistiği açısından eksik olan köylerde büyüyen gençlerin daha sağlıklı şartlarda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleri için Eğitim Konakları Projesi’ni hayata geçiren MHP, Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yürüttüğü proje kapsamında da Bilecik’in Söğüt ilçesinde, tıp fakültesinin de yer alacağı Türkata Üniversitesi’ni hayata geçmeye hazırlanıyor. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atan MHP’nin gençlere ve eğitime yönelik politikalarını Prof. Dr. Semih Yalçın şöyle sıralıyor:

Eğitime yönelik hedefler

- Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanacak.
- Toplumun bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi esas olacak.
- Okul öncesi eğitimin 6 yaş grubu dâhil edilmek suretiyle zorunlu temel eğitimin süresi 9 yıla çıkartılacak ve iki kademeli olarak yapılandırılacak.
- Temel eğitim hedefimiz; okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak zorunlu temel eğitim süresinin artırılmasıdır.
- Gerekli fiziki alt yapı ve insan gücü kapasitesi oluşturularak ortaöğretimin de zorunlu eğitim kapsamına alınması sağlanacak.
- Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olacak.
- Türkçenin dışında başka bir ana dilde eğitim yapılmayacak.
- Türkçenin doğru ve güzel kullanımını sağlamak için ana sınıfı ve ilköğretim kademesinde Türkçenin iyi öğretilmesine önem verilecek.
- Orta öğretim program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, çağdaş rehberlik ve yönlendirme hizmetiyle üniversite sistemine etkin geçişi sağlayan bir yapıya kavuşturulacak.
- Yüksek Öğretim Kurulu-YÖK; düzenleme, yönlendirme, koordinasyon, planlama ve denetimden sorumlu bir hale dönüştürülerek yeniden yapılandırılacak.
 - Üniversite giriş sınavı kaldırılacak.
- İlköğretim ve orta öğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredat ile orta öğretim başarısını ve orta öğretim sonunda yapılacak “Olgunlaşma Sınavını” esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulamaya konulacak.
- Öğrencilere ilköğretim süresince beslenme desteği verilecek.

Gençliğe yönelik hedeflerimiz

- Orta öğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençlerin burs ve kredi imkânları geliştirilecek.
- Öğrencilere yurt ve barınma kredisi verilecek.
- Çağdaş standartlarda barınma imkânları oluşturulacak, hiçbir öğrenci açıkta bırakılmayacak.
- Yoksul öğrencilerin kamu yurtlarında ücretsiz barınmaları temin edilecek.
- Yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği olarak aylık 100 lira “Barınma Kredisi” verilecek.
- Öğrenim kredilerinin geri ödemesi, ödemesiz süre sonunda iş bulunamaması halinde işe başlayana kadar ertelenecek.
- Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler desteklenecek.
- Projesi uygun bulunan gençler için devlet bankalarından faizsiz kredi imkânı tanınacak, gençlerin ticari hayata katılmaları desteklenecek.
- Şehit ve gazi çocuklarının anne ve babalarının mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan girmeleri sağlanacak.
- Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanacak ve yükseköğrenime girmelerinde kendilerine kontenjan ayrılacak.


 Kaynak: Abbasguclu.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş