Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi başladı!

“Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü , Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, UNICEF Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği ve Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER) tarafından düzenlenen “Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi” başladı. 

 
 Kongre’de, Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler, uygulayıcılar, politika belirleyiciler, karar vericiler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri, çocuklar için temel bir hak olan nitelikli Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (EÇEB) hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla biraraya geldi.  

 

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü Funda Kocabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Ünal Akyüz, TÖDER Başkanı Enver Yücel, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Javier Menendez Bonilla ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban okul öncesi eğitimin önemini vurgulayan konuşmalar yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, kongede yaptığı konuşmasında, erken çocukluk eğitimi ve bakımından her çocuğun yararlanması için gerekli düzenlemelerin büyük bir hızla gerçekleştirildiğini belirtti.  Bir yandan hizmetlerin niteliği konusunda ciddi çalışmalar sürerken, bir yandan da gerekli insan kaynağı ve fiziki mekan yatırımlarına hız kazandırdıklarına değinen Çubukçu, “Araştırmalar okul öncesi dönemdeki gelişmelerin çocuğun daha sonraki öğrenme yetileri ile kişilik özelliklerini büyük ölçüde etkilediğini göstermektedir. Yararları bu kadar önemli olan hizmetlerden hiçbir çocuğumuzu mahrum bırakmayı göze alamayız” dedi.

 

MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü Funda Kocabıyık ise konuşmasında; Türkiye’nin okul öncesi eğitimle ilgili okullaşma oranında son yıllarda hızlı bir artış sağladığını önümüzdeki yıllarda da bu ivmenin devam etmesi için Kalkınma Planlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. “Bakanlığımız 2002 yılından beri okul öncesi eğitimle ilgili önemli çalışmalara imza atmıştır Bu gelişme ülkemiz için, geleceğimiz için çok umut vericidir. Okul öncesi eğitimde ileriye dönük hedeflerimiz arasında 9. Kalkınma Planında 2013 yılı sonu itibariyle, 3 yaş grubunda %11 ;4 yaş grubunda %25; 5 yaş grubunda 2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle kademeli olarak %100 okullaşma oranı hedeflenmektedir.Yaygınlaştırma kadar okul öncesi eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi de önceliklerimiz arasındadır. Amacımız tüm çocuklarımızın okul öncesi eğitim fırsatlarından eşit şekilde yararlanmasıdır.” dedi.

MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Sayın Ünal Akyüz, kongrenin erken çocukluk eğitimi ve bakımı konusundaki anlayışımızın zenginleşmesi ve etkin işbirliği mekanizmaları kurulması açısından önemine değinirken; TÖDER Başkanı  Enver Yücel,  kongrenin Avrupa’dan ve Amerika’dan gelen okul öncesi eğitimi uzmanlarından, okul öncesi hizmetlerinde niteliğin artırılması konusunu, yapılan en yeni ve yenilikçi araştırmalarını dinlemek, dünyada bu konuda neler yapıldığını öğrenmek için çok önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı (MFİB)  Muhsin Altun, proje bileşenlerindeki ilerlemeler hakkında bilgi verdi. Sayın Altun, proje bileşenlerinden hibe programına yönelik yüksek başvuru sayısı (1263), %99.3 düzeyindeki sözleşme oranı ve neredeyse tamamı kullanılan bileşen bütçesine atıfla,  projenin önem ve gerekliliğini vurguladı. 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı  Javier Menendez Bonilla  şunları ifade etti; “okul öncesi eğitim ile bakım hizmetlerinde sosyal ve kültürel eşitsizlikler göz önünde bulundurmamız gereken önemli konulardır.  Bu alana yapılacak yatırımlar çocukların sosyal uyumları açısından en yüksek getiriyi sağlayacaktır.” Menendez ayrıca “AB destekli bu kongrenin bu alanda farkındalığı arttırmasını ve Türkiye için uygun politika çözümlerinin tartışılacağı bir platform oluşturmasını ümit ettiğini” belirtti.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban da kongrede bir konuşma yaptı. Erken çocukluk eğitimi fırsatlarının toplumsal eşitsizlikleri azaltmada ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Abulaban, “Dezavantajlı çocuklara ulaşıp onlara erken çocukluk eğitimi ve bakımı fırsatları sunmak, çocuk gelişimi konusunda farklılıkların azaltılması açısından önemlidir” dedi.

Kongre boyunca ulusal ve uluslararası okul öncesi eğitimi politikaları, eğitim programları, okul öncesi eğitimde izleme ve değerlendirme, EÇEB hizmetlerinde medya ve teknoloji uygulamaları ve alternatif EÇEB hizmetleri tartışıldı.  Soru-cevap süreçlerinde Türkiye’deki okul öncesi eğitimini güçlendirmek üzere politika önerileri geliştirildi.

Abbasguclu.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş