AB raporuna göre eğitimde dökülüyoruz !

Avrupa Birliği, 2020'ye kadar izleyeceği eğitim planını ve kıstaslarını yayınladı. 174 sayfalık komisyon raporunda Türkiye'nin eğitim alanında sınıfta kaldığı bir kez daha görüldü...7'ncisi yayınlanan raporda Türkiye, eğitim terk oranı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, eğitime yatırım ve erkek-kadın öğrenci farkında AB'ye üye ve aday ülkelere göre oldukça geride kaldı.

Raporda Türkiye'nin daha önce yayınlanan PISA sonuçlarına da atıf yapılarak Fen bilimleri, sözel, matematikte kısıtlı yükselişi devam ediyor ama ortalamanın çok altında yorumu yapıldı.

Türkiye, 2009 verilerine göre Polonya, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan sonra 6920 öğrenciyle ERASMUS değişim programıyla AB'ye en çok öğrenci gönderen ülke oldu.

Komisyon ellerindeki verilere göre Türkiye'de gayri safi yurtiçi hasılasının sadece yüzde 2.86'sının eğitime ayrıldığını yazdı. Bu oran Belçika'da yüzde 6.02 İzlanda'da yüzde 7.

Öğretmenler de yetersiz

-18-24 yaş arasında eğitimi bırakan Türkler'in oranı yüzde 44.3. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 14.4. AB, bu rakamı 2020 yılında yüzde 10'a çekmeyi hedefliyor.
-Türkiye'de yüksek eğitimli kesimin nüfusa oranı yüzde 14.7. AB ortalaması ise yüzde 40.
-Türkiye'de erkeklerin yüzde 37'si eğitimi yarıda bırakırken bu oran kadınlarda yüzde 50.2
-Türkiye'de ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin yüzde 60'ından fazlası mesleki açıdan yetersiz öğretmenler tarafından eğitiliyor. Türkiye, Öğretmenlerin kendisini geliştirmesi açısından da son sırada.

Anaokuluna katılım (4 yaş)
Türkiye: %34.4 AB: %92.3 FARK: %58

BAŞARISIZLIK LİSTESİ
Sözel başarısızlık
Türkiye: %24.5 AB: %21.3 FARK: %3.2

Matematikte başarısızlık
Türkiye: %42.1 AB: %22.2 FARK: %19.9

Fende başarısızlık
Türkiye: %30 AB: %17.7 FARK: %12.3


Egitimajansi.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş