Öğrencilerin yüzde 82’si YGS’nin iptalini istiyor !

Youth Research’ün ‘YGS Şifreleme’ gündemi doğrultusunda yaptığı araştırma sonuçlarına göre; “YGS iptal edilsin mi?” sorusuna katılımcıların %82’si “evet sınav iptal edilsin” cevabını verdi.


Araştırmada ayrıca öğrencilere kişiye özel kitapçık hakkındaki görüşleri de soruldu. Bu bağlamda, YGS’ye giren öğrencilerin %67’sinin kişiye özel kitapçık sisteminden memnuniyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Esomar kuralları doğrultusunda kalitatif ve kantitatif araştırma metodları kullanarak gençlerin tutum ve davranış biçimlerini, algılarını, beklentilerini araştıran, Türkiye’nin Gençlik Odaklı İlk Pazar(lama) Araştırma Şirketi Youth Research; öğrencilerin, “YGS Şifreleme” iddiaları hakkındaki düşüncelerini anlamak için Türkiye çapında bir araştırma gerçekleştirdi.
Youth Research’ün araştırma sonuçlarına göre; 76 ilden gelen, 1349 kişinin cevap verdiği “YGS iptal edilsin mi?” sorusuna katılımcıların %82’si “evet sınav iptal edilsin” cevabını verdi.
Araştırmada ankete katılan öğrencilerin %50’sinin, YGS iptal edilirse yedek soruların daha zor olma ihtimaline ve bir sınav stresi daha yaşanacak olması gerçeğine rağmen adaletin sağlanması açısından sınavın tekrarlanmasını istedikleri ortaya çıktı.
Araştırmada katılımcılara ÖSYM Başkanı’nın gönderdiği mektup konusundaki görüşleri de soruldu. Katılımcıların %55,2’si skandalı “kabul edilemez” olarak değerlendirirken, %24,7’si açıklamayı “yetersiz” olarak gördüğünü belirtti. Katılımcıların %12,3’ü ise daha detaylı açıklamalar yapılması gerektiğini söyledi.
Araştırma sonuçları YGS’ye giren öğrencilerin ÖSYM’ye olan güvenleri konusunda da önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan gençlerin %75’i “ÖSYM’ye güvenim yok” diye cevap verirken, %6,1’i “güvenim tam” cevabını verdi.
Araştırmada ayrıca öğrencilere kişiye özel kitapçık hakkındaki görüşleri de soruldu. Bu bağlamda, YGS’ye giren öğrencilerin %67’sinin kişiye özel kitapçık sisteminden memnuniyetsiz olduğu ortaya çıktı.

‘YGS Şifreleme’ Araştırması Bilgilendirme Notu:
Anket İçeriği:
Tarih: Nisan 2011 - 6 gün -
Yöntem: Kantitatif Araştırma
Araştırma Konusu: YGS Şifreleme
Katılımcı Sayısı: 2011
Yaş Aralığı: 17-26
Şehirler: İl bazlı sınava giren öğrenci sayısı doğrultusunda yürütülmüş 76 ilde yapılmıştır.
Katılımcı Profili:
Anket yaparken cinsiyet ayrımı yapılmamıştır.
%77,8’i 17-20 yaş aralığında olup ankete katılanların yaş ortalaması 19’dur.
46,7’si İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’dan gelirken, geriye kalan 53,3’lük kısım ağırlıkları ile orantılı olarak geriye kalan 72 şehirden gelmektedir. 
Araştırmadan diğer sonuçlar
•          Katılımcıların %86’sı Fen Matematik ve Eşit Ağırlık alanlarında sınava girmişlerdir.
•          Katılımcıların %5,3’ü Üniversiteye girmeyi önemsiz olarak görmektedir. %75,7’si ise çok önemli olarak görmektedir.
•          Derecelendirme sorusu olarak sorulan “sistemlerin adaleti (sınav sistemi, şık sistemi, şifreleme sistemi) sorusuna %50’nin üzerinde ‘kesinlikle adil değil’ cevabı verilmiştir.
•          Öğrencilerin %80’i, ÖSYM sınavı tekrarlar veya 1.7 milyon cevap anahtarı olduğu gösterilir ise şifreleme skandalına çözüm geleceğini düşünüyorlar.
•          Katılımcıların %8’i bu iddiaların yersiz olduğunu düşünüyor.
•          Öğrencilerin %54’ü, 3 ile 10 soru arasında çakışmanın ‘olağan’ kabul edilmesine yanlış bir yaklaşım gözüyle bakıyor.

Abbasguclu.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş