Dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin norm kadro ve yer değiştirme sorunları

Dönüştürülen okulların Anadolu kısmına atanan öğretmenler nasıl norm kadro fazlasıyapılmışlardır, Anadolu liselerine öğretmen atanmak için yapılmış sınavı kazananlardönüştürülen okulların Anadolu kısmına atanabilir mi, sınav puanı neredekullanılacaktır, dönüştürülen okullardaki öğretmenler atama ve yer değiştirmedeki sürelerden muaf mıdırlar, yer değiştirmelerde sınav kazananlar fen liseleri ve sosyalbilimler liselerini neden tercih edememektedirler?Soru;
“Benim ve benim gibi binlerce öğretmenin bir mağduriyetini anlatmak istiyorum. Ana sayfaeditörlerinden ulaştıklarıma bu mesajı attım, ulaşamadıklarıma da olur a belki buradan ulaşabilirim. Mağduriyetimizi sitemizdillendirirse çok sevineceğim.
Ben 27 Aralık 2009 tarihinde Anadolu Lisesi öğretmenliği sınavına girerek önceki çalıştığım ilde Anadolu öğretmen lisesine atandım. Akabinde il dışı tayin ve yeniden atama ile 2010 Eylül ayında şu an çalışmış olduğum il merkezinde yeni dönüştürülmüş bir Anadolu lisesine(sadece 9.sınıflar Anadolu ve diğerleri düz lise) atandım. Mebbis sayfamda hala ‘yazılı sınava göre atanan öğretmen’ ibaresi geçerken şubat ayında Anadolu lisesi öğretmenliğinde yapılan değişiklikle düz lise bölümündeki sınava dahi girmemiş öğretmenler Anadolu lisesi kadrosuna geçirildi ve normlar birleştirildi. Okulumuz kademeli olarak ikili öğretimden tekli öğretime de geçtiği için benimle birlikte Anadolu kısmına gelen öğretmenlerin hemen hemen tamamı ve toplamda (düz kısımla beraber) 24 öğretmen norm fazlası durumunda gösterildi.
Anadolu Lisesi öğretmenliği sınavıyla Anadolu lisesine atanmış bir öğretmen olarak sınava dahi girmemiş 30–35 yıllık öğretmenlerin hizmet puanlarının yüksek olması ve sınav puanımın hiçe sayılması sebebiyle norm fazlası oldum ve hak kaybına uğradım.” şeklinde sitemize iletilen sorunla ilgili aşağıdaki tespitleri yapmakmümkündür.
Milli Eğitim Bakanlığının Ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapıya geçilmesi kapsamında, genel liselerden bir kısmının Anadolu Lisesine dönüştürülmesi bir kısmının da kademeli olarak kapatılarak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise, Mesleki ve TeknikEğitim Merkezi olarak yeni bir eğitim kurumu oluşturulması ile ilgili yazışmalar 06/05/2010 tarihli ve 3669 sayılı 2010/30 nolu Genelge doğrultusunda yürütülmektedir. (Haberimizde Sadece Anadolu Lisesine dönüştürülme örneğinden hareket edilecektir. Ama yaptığımız tespitler tüm dönüştürülen okul türleri için geçerlidir.)
Dönüştürülen Okulların Anadolu Kısmına Atanan Öğretmenler Norm Kadro Fazlası Yapılamaz
Dönüştürülen okulların Anadolu kısmına; özür durumu yer değiştirme kapsamında, il içi veya il dışı yer değiştirme kapsamında, ilk atama kapsamında Anadolu Liselerine öğretmen atanması kapsamında yeniden atanma veya sınavla ilk defa atanma kapsamında atanan öğretmenler, dönüştürülen okulların Anadolu kısmındaki alanlarında norm kadro ile ilişkilendirilirler.
Dönüştürülen okulların Anadolu kısmına atanan öğretmenler; bu okulun norm kadrosunda görev yapan öğretmendir. Norm kadro yönetmeliğine göre belirlenen kriterlerde bir değişiklik olması üzerine norm kadrodan düşebilirler. Örneğin öğrenci sayısının veya sınıf sayısının azalması ile norm kadrodan düşeceklerdir. Bu okullaryeni Anadolu Lisesine dönüştürüldüğünden ve her yıl yeni sınıflarla, öğrenci sayısı ve ders saati sayısı artığından dönüştürülen okulların Anadolu kısmında normla ilişkilendirilen öğretmenin Norm dışı kalması bu durumda sözkonusu olamayacaktır.
Dönüştürülen Okulların Anadolu Kısmına Atanan Öğretmenler Nasıl Norm Kadro Fazlası Yapılmışlardır?
Yukarıda belirttiğimiz hususlarla dönüştürülen okulların Anadolu kısmına atanan öğretmenlerin norm kadro fazlasıyapılmasının nedeni; Yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine yönlendirilen uygulamatalimatlarını mantık süzgecinden geçirmeden uygulamaları veya mecburiyetten kaynaklanmaktadır.
Bu Talimatlar ve Mecburiyetler Nelerdir?
1. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 07/10/2010 tarih ve 3756 sayılı Kademeli Olarak Kapatılan ve Dönüştürülen Okullar konulu yazılarının 2. maddesindeki; “Yönetici, öğretmen ve diğer personelin durumlarının ilgili mevzuatına göre değerlendirilerek, eğitim öğretimin tek bir müdürlük altında yürütülmesi,” açıklamalar nedeniyle Dönüştürülen okullardaki öğretmenler MEBBİS üzerinden dönüştürülen okula aktarılmışlardır.
Örnek verecek olursak Atatürk Lisesinin Öğretmenleri Atatürk Lisesinin, Atatürk Anadolu Lisesine dönüştürülmesiyle Mebbis üzerinden Atatürk Lisesinden, Atatürk Anadolu Lisesine aktarılmışlardır.
Bu işlem dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin Atatürk Anadolu Lisesinin öğretmeni olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü ortada bir kararname dolayısıyla atanma işlemi yoktur. Sadece işlemlerin tek bir müdürlük altında yürütülmesi için yapılmış bir işlemdir.
Bu durum Dönüştürülen Okullarda Ki Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Çilesine neden olmuştur.
Fakat dönüştürülen okullardaki öğretmenler MEBBİS ortamında yeni dönüşen okula aktarıldıklarından 2011 Yılı İl içi yer değiştirme Başvurularında bu okullar tercih ekranlarına yansımamaktadır.
Örneğin Atatürk Lisesinde Fizik alanında görev yapmakta olan bir öğretmenin okulu Atatürk Anadolu Lisesine dönüştürülmüştür. 2011 yılı il içi yer değiştirme talebinde bulunmak için Mebbis Başvuru ekranında 2011 Yılı İl içi Yer Değiştirme Başvurularında tercihlerini yaparken Atatürk Anadolu Lisesi Fizik normu bulunmasına rağmen kayıtları Mebbis üzerinde Atatürk Anadolu Lisesinde gözüktüğünden tercihlerine Atatürk Anadolu Lisesi açılmamaktadır.
Yöneticilerin bu talimatı yanlış uygulaması Mebbis üzerinden dönüştürülen okulun Anadolu kısmına yanlışlıkla aktarılan öğretmenlerin il içi yer değiştirme kapsamında bu okulları tercihleri arasına alamamasına ve bu okullarda sıraya girememelerine neden olunmuştur.
Bu işlem yanlış bir uygulamadır. MEB Yukarıdaki resmi yazısındaki talimatıyla Yönetici, öğretmen ve diğer personelin durumlarının ilgili mevzuatına göre değerlendirilerek yapılmasını istemiş uygulamada yöneticilerMEB’in talimatını yanlış uygulayarak tüm dönüştürülen okuldaki personeli MEBBİS üzerinden dönüştürülen okula aktarmışlardır. Yönetici atama yönetmeliğine göre okul yöneticilerinin ve öğretmen dışındaki personelin dönüştürülen okula aktarılması mümkün iken öğretmenlerin aktarılması mümkün değildir. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin ve norm kadro fazlası öğretmenlerin dönüştürülen okula öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği kapsamında yer değiştirebileceğini açıklamış olduğu Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/04/2011 tarih ve 1965 sayılı yazısında “ … Anadolu Liseleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler liselerinin Öğretmenleri ile GüzelSanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik kapsamından çıkarılarak bu kurumlarda görev yapacak öğretmenlerin seçimi ve atamaları, sınav dışında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir. Açıklamasında bulunmuştur.
Kısacası Öğretmenler Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre dönüştürülen okula yer değiştirme yapılabilmekte ve norm kadro ile ilişkilendirilmektedir.
2- Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro modülünde güncelleme yapılması ile ilgili Okul ve kurum Müdürlüklerinin Dikkatine talimatında yer alan “İl, ilçe, okul/kurum müdürlerince norm kadro güncellenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar:” başlıklı kısmının 1.maddesindeki; “Genel Lise iken Anadolu Lisesine dönüştürülen veya kademeli olarak kapatılarak Meslek Lisesi olarak açılan eğitim kurumları tek kurum kodu altında birleştirilmiş olup, buna göre öğrenci bilgileri ayrı, diğer bilgiler alanlara göre ders saati sayıları v.b. birlikte değerlendirilmiştir. Söz konusu kurumlar için yapılan bu iş veişlemlerinin okul/kurum müdürlüklerince çok dikkatli bir şekilde incelenmesi ve veri girişlerinin budoğrultuda yapılması gerekmektedir.” açıklaması ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel genel Müdürlüğünün 13/07/2011 tarihli, 23018 sayılı ve norm kadro uygulaması konulu yazılarındaki;
”5. norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” bölümü, “Genel lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen veya kademeli olarak kapatılan meslek lisesi olarak açılan eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm karoları” kısmı (b) bendinde yer alan; “b) öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde aynı alan dersleri birlikte değerlendirilecektir.
Örnek:1-genel lise iken Anadolu Lisesine dönüştürülen bir lisenin Anadolu Lisesinin biyoloji alanın ders yükü 32 saat, genel lisen ise 64 saat olduğunda bu eğitim kurumumuzun biyoloji alanın ders yükleri ayrı ayrı gösterilmeyecek toplam 96 saat ders yükü esas alınarak öğretmen norm kadrosu belirlenecektir.
Örnek:2- Genel Lise iken kademeli olarak kapatılarak kız meslek lisesi olarak yeniden açılan bir genel lisen coğrafya ders yükü 12 saat, kız meslek lisesin ise 52 saat olduğu varsayıldığında bu eğitim kurumumuzun coğrafya alanın ders yükü 64 saat dikkate alınarak öğretmen norm kadrosu belirlenecektir.” açıklamaları okul yöneticileri tarafından yanlış yorumlanarak yukarıda belirttiğimiz hususlarla dönüştürülen okulların Anadolu kısmına atanan öğretmenler dönüştürülen okuldaki öğretmenler birlikte değerlendirilerek hizmet puanı düşük olanlar norm kadro fazlası yapılmışlardır.
Dönüştürülen okullardaki öğretmenler dönüştürülen okulun normunda veya norm dışında kalan öğretmenlerdir.Hizmet puanının yüksek olması nedeniyle Anadolu kısmındaki alanın normu ile ilişkilendirilerek oradaki öğretmenin norm dışı kalmasına neden olamaz.
Dönüştürülen okulların Anadolu kısmında bulunan öğretmen normun içinde yer alan öğretmendir. Ders yüküne göre dönüştürülen okuldaki aynı alanın diğer öğretmeni ders yüküne göre ihtiyaç var ise normla ilişkilendirilecektir. Bu öğretmen dönüştürülen Öğretmenin Anadolu kısmındaki alanının normu ile ilişkilendirildiği anlamına gelmez o halen dönüştürülen okulun öğretmendir. Dönüştürülen okula yeni öğrenci kaydı yapılmadığından sınıflarla, öğrenci sayısı ve ders saati sayısı azalacağından ilerideki yıl ve yıllarda Norm dışı kalması söz konusu olacaktır.
3- Dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin MEBBİS üzerinden dönüştürülen okula aktarılmaların bir diğer sebebi ise mecburiyetten kaynaklanmaktadır.
Okulların tamamen kapatılarak Anadolu Lisesine dönüştürülmesiyle kapatılan okulun varlığı son bulmuş buradaki tüm personel dönüştürülen okula valiliklerce kararnameleri çıkarılarak atanmışlardır. Bu işlem bu personelin maaşların ödenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Çünkü görev yaptıkları okul kapatılmış ve maaş ödeme sisteminden düşmüştür. Bu personele maaş ödenebilmesi için bir kurumla ilişkilendirilmeleri gerekmektedir. Bu işlemleryapılınca da norm kadro ve yer değiştirmelerde sorunlar yaşanmıştır.
Anadolu Liselerine Öğretmen Atanmak İçin Yapılmış Sınavı Kazananlar Dönüştürülen Okulların Anadolu Kısmına Atanabilir mi?
MEB, 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri,Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliği yürürlükten kaldırmış, bu yönetmeliğin yerine 19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliği yayınlamıştır.
Bu yönetmeliğe göre artık Anadolu Liselerine sınavla öğretmen alınmayacaktır.
Peki; Anadolu Liselerin öğretmen ihtiyacı nasıl giderilmektedir.
1-Özür grubu yer değiştirme kapsamında yapılan atamalarla,
2-İl içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında yapılan atamalarla,
3-Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 41.maddesindeki norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmesi kapsamında yapılan atamalarla,
giderilecektir.
Dolayısıyla Anadolu Liselerine öğretmen atanma sınavını kazanmış veya buraya yeniden atanma hakkı bulunduğunu iddia eden öğretmenlerin dönüştürülen okulların Anadolu kısmına atanmasında buranın norm kadrosu ile ilişkilendirilmesinde bir öncelik hakkı bulunmamaktadır. (daha önce oraya atanmış bulunanlar hariç)Yukarıda belirttiğimiz atanma hususlarının tek kriteri hizmet puanıdır. Hizmet puanı dışında Anadolu Liselerine öğretmen atama sınavını kazanma veya yeniden atanma kapsamında hakkı bulunanların Anadolu liselerine atanma veya yer değiştirme hakları artık bulunmamaktadır.
Anadolu Liselerine öğretmen atama sınavını kazanmış fakat Anadolu kadrosuna atanmamış bir öğretmenin hiçbir öncelik hakkı bulunmaktadır. Çünkü norm kadro ile ilişkilendirilmek için tek geçerli kural hizmet puanıdır.
Fakat hizmet puanı düşük ama sınav puanı ile dönüştürülen okulun Anadolu kısmına önceden atanmış ve norm kadro ile ilişkilendirilmiş bir öğretmen norm dışına çıkarılamaz.
Peki, Sınav Puanı Nerede Kullanılacaktır?
19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri veSosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğinin “Kazanılmış haklar” başlıklı geçici 1. maddesinin 3. fıkrasındaki; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanarak bu liselerde görev yapan öğretmenler, 19 uncu madde kapsamındaki atamalar için bu Yönetmelik kapsamında sayılan eğitim kurumlarına başvuruda bulunabilirler. Bu öğretmenlerin başvuru ve atamaları, 19 uncu madde kapsamında belirtilen adaylar ile birlikte değerlendirilir.” hükümlerindeki açıklamalara Anadolu Liselerine öğretmen atama sınavını kazananların kazanılmış bir hakkı bulunmamaktadır.
Sadece Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanarak bu liselerde görev yapan öğretmenlerin birkazanılmış hakkı vardır bu hakta sadece Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine öğretmen atanmasında başvurhakları bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin Anadolu Liselerine atanmalarında bir öncelik hakları yoktur. Kısacası sınav puanı artık bir işe yaramamaktadır.
Yer Değiştirmelerde Sınav Kazananlar Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerini Neden Tercih Edememektedirler?
Yukarıda açıkladığımız üzere Anadolu Liselerine öğretmen atama sınavını kazananların Fen Liseleri ve SosyalBilimler Liselerine atanma hakları bulunmamaktadır.
Sadece Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanarak bu liselerde görev yapan öğretmenlerin birkazanılmış hakkı vardır. Bu Öğretmenlerde bu haklarını yer değiştirme kapsamında kullanamazlar. Bu haklarınıkullanabilmeleri için bu okulların öğretmen seçimi ve atanması kapsamında çıkarılacak başvuru kılavuzuna istinaden alınacak tercihlerle yapılacaktır. Bu nedenle Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri bu okullarda halen görevli öğretmenler haricindeki diğer öğretmenlerin yer değiştirme başvurularındaki tercihlerine çıkmamaktadır.
Dönüştürülen Okullarda Ki Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Çilesi Çözümlenmelidir.
Görev yaptıkları liseler Anadolu Liselerine dönüştürülen öğretmenlerde artık (Anadolu Liselerine sınavsız öğretmen atanacağına göre) yukarıdaki sıraladığımız atamalarla Anadolu Lisesine dönüştürülen kendi okullarına yer değiştirebileceklerdir.
13.8.2009 tarih ve 27318 sayılı resmi gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları” başlıklı 26. maddesi b fıkrasındaki; “b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek–2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır." hükümlerine göre MEB, Anadolu Liselerine dönüştürülen okulların yöneticilerini dönüştürülen Anadolu Liselerine yönetici olarak atamalarını yapmaktadır.
Dönüştürülen Okullardaki Yöneticilere Tanınan Bu Hak Öğretmenlere Tanınmamaktadır.
Milli Eğitim Bankalığının 19.12.2010 tarihi Öncesinde Anadolu Liselerine Sınavla öğretmen atanmasından dolayı bu hakkı öğretmenlere tanıması mümkün bulunmamaktaydı.
Fakat 19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliği ile Anadolu liselerine artık sınavsız öğretmen atandığından Dönüştürülen okullardaki yöneticilere tanınan hakkın öğretmenlere tanınmasında bir engel kalmamıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ekleyeceği ek bir madde ile dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin dönüştürülen Anadolu Liselerine toptan yer değiştirmesini sağlayabilir. Yapılacak bu eklemede Dönüştürülen Anadolu Liselerinin 4 yıl içerisinde olabilecek norm kadrosu da hesabakatılmalıdır.
Bu uygulamaya Milli Eğitim Bakanlığının 13.04.2010 tarih ve 774.02/1038 sayılı Makam Oluru ile AnadoluSağlık Meslek Liselerine dönüştürülen Sağlık Meslek Liselerindeki öğretmenlerde dâhil edilmelidir.
Milli Eğitim Bakanlığı Dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin dönüştürülen okula atama ve yer değiştirme yönetmeliği kapsamında yer değiştirebileceğini açıklamış olduğu Strateji Geliştirme Başkanlığının 07/04/2011 tarih ve 1965 sayılı yazısında “Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bu yönde bir değişiklik yapılıncaya kadar” açıklamasında bulunurken aslında kendisinin debunu yapmak istediğini itiraf etmektedir.
Dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin Anadolu kısmına atanmaları Norm kadro ihtiyaçları çerçevesinde yapılmalıdır. Daha önceden yukarıda belirttiğimiz sebeplerle Anadolu kısmına atanan ve oranın normu ile ilişkilendirilen öğretmen; hizmet puanının düşük olması gerekçesi ile dışarı çıkarılmamalıdır o öğretmen içerde kalmak şartıyla ihtiyaç sayısınca dönüştürülen okuldan hizmet puanı yüksek olanlar Anadolu kısmına atanmalıdırlar. Bu atamalar için yönetmelik değişikliği gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liselerine ve diğer liselere dönüştürülen okullardaki Öğretmenlere Anadolu kısmına daha önceden atanan öğretmenlerin haklarına dokunmadan bu hakkı tanımalıdır. Hem de bir an önce.
Dönüştürülen Okullardaki Öğretmenler Atama ve Yer Değiştirmedeki Sürelerden Muaf Mıdırlar?
Dönüştürülen Okullardaki Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirmedeki Sürelerden Muaf olabilmeleri ve Dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin yer değiştirme sorunlarının çözümü için bu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartının aranmaması için Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 26. maddesi, 5. fıkrasına ve İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi, 1. fıkrasına ekleme yapılmalıdır.
Dönüştürme esnasında okulları tamamen kapatılanların bu hakları şu anki yönetmelikte vardır. Fakat Mebsis üzerinden veya kararnameleri çıkarılarak dönüştürülen okula atandıkları için bu haklarını kullanamamaktadırlar.


Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş