KPSS ile kadroya geçenler 2011 yılı yer değiştirmesinden faydalandırılmalıdır

632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya atanacak olan sözleşmeli Öğretmenler zorunlu hizmetten muaf sayıldıklarından 2011 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hükümlerinden faydalanırken KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenler aynı haktan faydalandırılmamaktadır.

632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrolu yapılan sözleşmeli öğretmenlerden bir yılını dolduranlarda adaylık şartının aranmayacağını ve zorunlu hizmetten muaf tutulacaklarını MEB; “MEB: 1 yıl hizmeti olan sözleşmeli öğretmenler nakil başvurusu yapabilecek” haberimizdeki; “Sözleşmeli öğretmenlik görevine 06/05/2010 tarihinden önce başlamış olanlar hakkında yürürlükteki Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen haklardan yararlanacakları gibi sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanlar kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabileceklerdir.” açıklaması ile ima etmiş ve “2011 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu”nun 3.16. maddesindeki; 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 06/05/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” hükümlerine göre 3 yılını doldurmayan öğretmenlerinde başvurularını almaktadır.
Fakat Milli Eğitim Bakanlığı “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nı sendikalara göndererek bu taslağın 14. maddesi ile yönetmeliğe eklenecek geçici 5. madde; “(1) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kadrolu öğretmenliğe atananlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulur.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananlar ile 4/6/2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçirilenlerde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlama şartı aranmaz.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilenlerin il içi ve iller arası her türlü yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Bunların hizmet puanlarının hesaplanmasında da görev yaptıkları sürede görevli oldukları hizmet alanları için öngörülen hizmet puanı esas alınır.” hükümlerine göre 06 Mayıs 2010 tarihinde önce sözleşmeli öğretmen iken KPSS puanı ile kadroya geçen tüm sözleşmelilerin zorunlu hizmetten muaf tutulacağını ilan etmiştir.
MEB’in bu ilanına rağmen ” açıklaması ile ima etmiş ve “2011 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu”nun3.16. maddesindeki hükümlerinden faydalandırılmamaktadırlar.
2011 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme Başvuruları 16 Haziran 2011 tarihinde başlamış olup 24 Haziran 2011 Saat 12.00’de sona erecektir.
MEB; 2010 yılında “Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları uzatıldı... 3 yıl şartı kaldırıldı” haberimizde yer alan basın açıklaması ile Öğretmenlere yönetmelikte yer almayan bazı haklar verilmiş atamalar yapılmış sonra “Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı” haberimiz de yer alan yönetmelik değişikliği yapılmıştı.
Şimdi de aynı durum söz konusu olmuştur. MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağıile 06 Mayıs 2010 tarihinde önce sözleşmeli öğretmen iken KPSS puanı ile kadroya geçen tüm sözleşmelilerin zorunlu hizmetten muaf tutulacağını ilan etmiş olmasına rağmen başvuruları alınmamaktadır. Ya yönetmelik değişikliği başvuru tarihin son günü olan 24 Haziran 2011den önce yapılmalı ya da bu öğretmenlere başvuru hakkı verilmelidir.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş