KPSS puanıyla kadrolu öğretmenliğe atananların sorunu Meclis gündeminde

MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman tarafından, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DiNÇER’e 632 sayılı KHK uyarınca kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin, kadroya alınmaları neticesinde verilen tüm haklardan KPSS sınav puanlarına göre kadrolu atanan sözleşmeli öğretmenlerinde yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hususunu içeren aşağıdaki soruların cevaplandırması isteğiyle yazılı soru önergesi verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
İsmet ATAMAN
Bursa Milletvekili
632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 37. madde hükümlerince 657 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadroya atanan sözleşmeli Öğretmenlerden 06/05/2010 tarihinden önce Sözleşmeli Öğretmen (4/B) statüsünde göreve başlayanlar Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. maddesi hükümlerine göre zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmuşlar, sözleşmeli öğretmenlerden bir yılını dolduranlar da adaylık şartı aranmayarak 2011 yılı il dışı isteğe bağlı yer değiştirmeye başvuru hakkı verilmiştir.
Fakat sözleşmeli öğretmen iken kadrolu atama dönemlerinde KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atanan öğretmenler de bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin de zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması için bakanlığınız “MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" ile 06 Mayıs 2010 tarihinde önce sözleşmeli öğretmen iken KPSS puanı ile kadroya geçen tüm sözleşmelilerin zorunlu hizmetten muaf tutulacağını ilan etmiş olmasına rağmen yönetmelik değişikliği il dışı yer değiştirme başvuru tarihinin son günü olan 24 Haziran 2011 den önce yapılamamıştır. Taslak Yönetmelik yetiştirilemediğinden bu durumdaki öğretmenlere 2011 yılı il dışı isteğe bağlı yer değiştirme ve alan değişikliğine başvuru hakkı verilememiştir.
Buna göre;
1.KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananların sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken mesleki eğitim adı altında katıldıkları stajyerlik işlemlerinde başarılı olanların kadrolu öğretmen olarak atandıktan sonra göreve başladıkları tarihten itibaren ve sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptıkları sırada yarım kalan stajyerlik işlemlerini atandıkları ilde tamamlayanların yarım kalan eğitimlerini tamamladıkları tarihten itibaren adaylıklarının kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerinde değişikliğe gidilecek midir?
2.06 Mayıs 2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananların zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması için yönetmelik değişikliği ne zaman sonuçlandırılacaktır?
3.KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan sözleşmeli iken adaylık eğitimi alanların adaylıklarının hemen kaldırılarak,sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanların kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme ve alan değişikliği yapabilmeleri için 2011 yılında ek başvuru hakkı verilecek midir?
4.Bu çalışmalar yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirme dönemine yetiştirilecek midir? (Not: önerge özür grubu yer değiştirmeleri başlamadan önce verilmiştir)

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş