MEB, 2011 eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı başvuru kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı / Müdürlük seçme sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı.
Açıklanan kılavuza göre; Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı, 01 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 14.00‟te ve Müdürlük Seçme Sınavı 02 Ekim 2011 Pazar günü saat 14.00‟te merkezî sistem sınavı olarak gercekleşecek.

2011 Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı / Müdürlük Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

1. İLGİLİ MEVZUAT
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/Meb_Egitim_Kurumlari_Yoneticilerinin_Atama_ve_Yer_Degistirmelerine_Ġliskin_Yonetmelik.pdf)
2011 yılı Şubat ayı 2641 Sayı ile Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi
(http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25822_0.html)
2. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Kılavuzda; Eğitim Kurumları Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavı ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Sınav Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik ile Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre yapılacaktır.
Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı, 01 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 14.00‟te ve Müdürlük Seçme Sınavı 02 Ekim 2011 Pazar günü saat 14.00‟te merkezî sistem sınavı olarak MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı aynı sorulardan oluşur ve aynı salonda birlikte yapılır.
Sınav merkezleri; Adana, Ankara, Antalya, Adapazarı (Sakarya), Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli (İzmit), Konya, Mersin (İçel), Malatya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak olacaktır.
Sınav başvurusu, 1526 Ağustos 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Başvurunun, Kılavuz’a uygun olarak doğru ve zamanında yapılmasından “adayın kendisi” sorumlu olacaktır. Aday, yaptığı başvuru ile başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır. Adayın başvuru bilgilerinin doğruluğunun kontrolü ve zamanında onaylanmasından, adayın kadrosunun bulunduğu “kurum/okul müdürlüğü” sorumlu olacaktır.
Başvuru sırasında MEBBİS sisteminde, adayın bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. İşlemler, başvuru bitim tarihinde var olan bilgiler üzerinden yapılacağı için bu tarihe kadar aday, bilgilerini güncelletmekle yükümlüdür. Bu durumla ilgili sorumluluk, “adayın kendisi”ne ait olacaktır.
MEBBİS sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başvuru kabul edilmiş ya da atama yapılmış olsa bile bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olan aday için idari ve yargı hükümleri uygulanacaktır.
3. BAŞVURU ŞARTLARI
Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük Seçme Sınavı’na Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’in 7 ve 8’inci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilirler. 5 5
Bu Yönetmelik’in 7/c maddesinde; “Bu Yönetmelik kapsamında sayılan yöneticilik görevleri dâhil öğretmenlikte en az üç yıl görev yapmıĢ olmak,” hükmü yer almaktadır.
Bu sürenin hesaplanmasında; askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında asker öğretmen olarak yerine getirenlerin, eğitim kurumlarında geçirilen hizmet sürelerinin tamamı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ve özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçirilen sürelerin 2/3 değerlendirilir. Üç yıllık sürenin hesabında; sınava baĢvuru tarihinin son günü 26/08/2011 tarihi esas alınacaktır.
Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı müşterek yapılacağından, bu sınavla ilgili başvuru ekranında iki ayrı kutucuk bulunmakta olup, şartları taşımaları ve istemeleri hâlinde iki ayrı kutucuğu veya birini işaretlemeleri gerekmektedir.
Söz konusu sınavlara; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşımak kaydı ile ilk defa eğitim kurumları müdür baĢyardımcılığına ve müdür yardımcılığına/müdürlüğüne atanacaklar ile istemeleri halinde mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmıĢ olanlar, bu Yönetmelikin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmıĢ olanlar, yurt dıĢında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar baĢvuruda bulunabilirler.
Ancak, bu sınavlarda başarılı olan adayların, duyurusu yapılacak eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuruda bulunabilmeleri için, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında başvuru tarihi itibarıyla fiilen Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları gerekmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydı ile adaylar, Eğitim Kurumları Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı ile Müdürlük Seçme Sınavı‟nın hepsine birden başvuruda bulunabilirler.
Adayın kendisinin eğitim kurumu müdürü olması durumunda sınav başvurusunu ilçe Millî Eğitim Müdürü onaylayacaktır.
Sınavda başarılı olan adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’in atama ile ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilirler.
4. BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ
Eğitim Kurumları Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavı‟na katılmak isteyen aday, 30 TL sınav ücretini 15‐26 Ağustos 2011 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat. Şubelerinden herhangi birine kurumsal tahsilat programı aracılığıyla T.C. kimlik numarasıyla yatıracaktır.
Banka dekontunda adayın; T.C. kimlik numarası, adı-soyadı ve katılacağı sınav bulunacaktır.
Aday, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavlarının ikisine de katılmak ister ise her iki sınav için de ayrı ayrı sınav ücreti yatıracaktır.
Sınav ücreti, kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden, internet bankacılığı veya
EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. 6 6
5. BAŞVURU İŞLEMLERİ
Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavı başvurusu, 15‐26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler, http://www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Aday, başvuru işlemi sırasında sınava girmek istediği 2 (iki) ili tercih edecek ve tercih ettiği bu illerden birinde sınava girecektir.
Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle adayın, MEBBİS sisteminde bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir.
Başvuru onay işlemleri, internet aracılığıyla adaylar tarafından takip edilecektir.
Başvuruyla ilgili işlemlerden, ADAY; onaylamalardan, KURUM/OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ve İLÇE MĠLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ sorumlu olacaktır.
Aday, T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücretini yatıracak ve internetten sınav başvurusunu yapacaktır. Ancak, sınav ücreti, başvuru tarihinde belirtilen bankalardan birine yatırılmayan aday için başvuru ekranı açılmayacaktır.
MEBBİS sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa adayın başvurusu geçersiz sayılır.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik’in 7 ve 8 inci maddelerinde yer alan genel ve özel Ģartları taĢımayan adaylara Seçme Sınavı baĢvuru ekranı açılmayacaktır.
6. ÖZÜRLÜ ADAYLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha halinde adayın bağlı bulunduğu kuruma teslim etmesi, aday tarafından elektronik başvuru ekranında “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucukların işaretlenmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.
7. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
Başvuru işlemleri, 15‐26 Ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmemişse,
Adayın bilgilerinde bir eksiklik, hata veya çelişki varsa,
8. SINAV KONULARI
8.1. Eğitim Kurumları Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri
8.1. Eğitim Kurumları Müdür BaĢyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları ve Puan Değeri Sıra No KONULAR Puan Değeri
1 Türkçe ‐ Dil Bilgisi %10
2 Resmî Yazışma Kuralları %5
3 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10
4 T.C. Anayasası (Top %9)
a) Genel Esaslar %3
b) Temel Hak ve Ödevler %3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3
5 Genel Kültür %6
KANUNLAR %60
6 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
7 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
8 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
9 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
10 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
11 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
12 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
13 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
14 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
15 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
BAKANLAR KURULU KARARI
16 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
YÖNETMELĠKLER
17 Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
18 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
19 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Yönetmeliği
20 Millî Eğitim Bakanlığı Okul ‐ Aile Birliği Yönetmeliği
21 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
22 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
23 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
24 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
25 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
26 Millî Eğitim Bakanlığı Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği
YÖNERGELER
27 Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi
9. SINAV GİRİŞ BELGESİ
19 Eylül 2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi” aday tarafından alınacaktır.
Adaylara, ayrıca “Sınav Giriş Belgesi” gönderilmeyecektir.
Fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”nde; adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav belgesinde (İlinde), binada salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir. Bunun dışındaki hususlarla ilgili olarak aday, başvurusunun dışında sınav yeri talep etmeyecektir.
Fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”ni kaybeden adaylar, belgenin yenisini http://www.meb.gov.tr.adresinden alabileceklerdir.
Adayların, sınavdan önce sınava gireceği binaya giderek sınav salonunu görmesi önerilir.
10. SINAV UYGULAMASI
a. Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı 01 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 14.00te, Eğitim Kurumu Müdürlük Seçme Sınavı ise 02 Ekim 2011 Pazar günü saat 14.00‟te Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında tek oturum halinde gerçekleştirilecek olup 110 dakika sürecektir.
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar, en geç saat 13.30‟da fotoğraflı Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar, sınava gelirken yanlarında; fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı (veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
c. Kimlik belgeleri (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında olmayan adaylar, kesinlikle sınava alınmayacaktır.
ç. Adaylar, sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz sayılacaktır.
d. Adaylar, bağlı olduğu kurum/kuruluşların ilgili mevzuat hükümlerine uygun kılık ve kıyafetle sınavlara girecektir.
e. Adaylar, fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gereğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı, sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
f. Aday, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır.
g. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Adaylardan birinin sınavının devam etmesi durumunda sınav bitimine 15 dakika kala salonda özürlü adaylar hariç en az 2 (iki) aday sınıfta tutulacaktır.
ğ. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.
h. Aday, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
ı. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.
i. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.
j. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A yuvarlağı”nı, B kitapçığını kullanıyorsa “B yuvarlağı”nı işaretleyecektir. 10 10
k. Adaylar, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
l. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1(bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar, optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
m. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
n. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi hâlinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. Ayrıca, bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi hâlinde kopya tespit işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
o. Adaylar, sorulara verdikleri cevapları not edip yanlarına almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.
ö. Sınav bitiminden sonra;
i. Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır.
ii. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.
Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dıĢı davranıĢlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların sınavı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geçersiz sayılacaktır.
11. SINAV DEĞERLENDİRMESİ
a. Her adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
b. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır. 100 tam puan üzerinden geçerli puanlar hesaplanarak 70 ve yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.
c. Başarı puanı hesaplanmasında; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı) X 100 ] formülü kullanılacaktır.
ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
d. Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda, 15 Mart 1999 tarihli ve 9912647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’in 14 üncü maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği gibi “Yapılan sınavlarda hatalı sorulara 11 11
tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit dilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir
12. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik çıkması,
c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,
ç. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı „Sınav Giriş Belgesi‟nin ibraz edilmemesi,
d. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,
e. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,
f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında adayın yanında bulundurması,
g. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
ğ. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu kopya tespit etmesi,
h. Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında,
Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/ “test”i geçersiz sayılır.
13. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavı sonuçları, 17 Ekim 2011 tarihinde, http://www.meb.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
14. ATAMA İŞLEMLERİ
Sınav sonuçları ilân tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.
Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınavı’nı kazanan adayların başvuru ve atama işlemleri, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde valiliklerce yapılacak duyurular doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı aynı sorulardan oluşmaktadır. Bu nedenle; birlikte yapılan bu sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılacağından Müdür Yardımcılığına atananlar, Müdür Başyardımcılığına; Müdür Başyardımcılığına atananlar, Müdür Yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.
12 12
15. SINAV İTİRAZLARI
a. Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapabileceklerdir.
b. Sınavların sonuçlarına ilanı tarihinden itibaren 15 gün (on beş) içinde Bakanlık kayıtlarına girecek şekilde bir dilekçe ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz yapılabilir. Bu itirazlar itiraz dilekçesinin kayda girdiği tarihten itibaren 15 gün (on beş) içinde incelenerek sonucu ilgiliye bildirilir.
c. İtirazların incelenmesi için aday adına T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin 5495218/5001 numaralı hesabına 10 (on) TL yatırılması gerekmektedir.
ç. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, adı soyadı, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
e. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
f. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organları dışında, aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez. Ancak, soruĢturma kapsamındaki evrak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün onayıyla verilebilir.

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş