MEB ÖĞRETMEN ATAMA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMELİDİR !

 MEB Öğretmen Atama Politikasını Değiştirmeli, Öğretmen Açıklarını Kapatmak İçin İhtiyaç Kadar Öğretmen Ataması Yapılmalıdır

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız�ın öğretmen atamaları ile ilgili olarak yapmış olduğu basın açıklaması metni.
26.08.2011


Milli Eğitim Bakanlığı�nın bugün yapacağı 11 bin 544 öğretmen ataması, yıllardır ataması yapılmayan, işsiz öğretmenlerin atanma umutlarının Bakanlık tarafından bir kez daha göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminin öncelikli sorunları arasında yer alan öğretmen açıkları sorununu kalıcı olarak çözmek yerine, yıllardır gerçek ihtiyacın çok altında öğretmen ataması yaparak, eğitimde güvencesiz istihdam uygulamalarının önünü açmıştır. Türkiye�nin dört bir yanında sayıları 400 bine yaklaşan işsiz öğretmen kadrolu olarak atanmayı bekliyorken, MEB�e bağlı okullarda sadece ek ders karşılığı �ücretli öğretmen� çalıştırılıyor olması büyük bir çelişkidir.

12 Haziran seçimleri öncesinde AKP Hükümeti bu yıl 55 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurarak kelimenin tam anlamıyla umut tacirliği yapmış, seçim sonrasında sözünde durmayarak yüz binlerce işsiz öğretmeni hayal kırıklığına uğratmıştır. Haziran ayında gerçekleştirilen 30 bin öğretmen atamasında sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilen öğretmen sayısı 14 bin 277 olmuş ve yeni atama sadece 14 bin 209 kişi ile sınırlı kalmıştır. Bugün yapılacak atamalarla ataması yapılan öğretmen sayısı 30 bini dahi bulamamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı�nın bir taraftan öğretmenlerin niteliklerini ve yeterliliklerini tartışmaya açarken, diğer taraftan ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapmaması ve okul öncesi eğitim dahil eğitimin bütün kademelerinde �ücretli öğretmen� istihdam etmesi dikkat çekicidir. Öğretmenlik mesleğinin herkesin yapabileceği sıradan bir �iş� olarak değerlendiren, öğretmenlik gibi mesleki uzmanlık gerektiren bir mesleğin �ücretli öğretmen�ler tarafından yerine getirilmesinin önünü açan Bakanlığın öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini tartışmaya açması tek kelimeyle bu konudaki politikasızlığın ve samimiyetsizliğin en somut ifadesidir.

Resmi açıklamalara göre öğretmen açığının 150 bin civarında olduğu bilinmesine rağmen, ihtiyaç kadar öğretmen atamasının yapılmamış olmasının bedeli öğretmenlerini bekleyen öğrencilere ve öğrencilerine kavuşmak isteyen ataması yapılmamış öğretmenlere ödettirilmek istenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı�nın da çok iyi bileceği gibi eğitimin niteliğinin yükselmesi için öğretmen yetiştirme ve atama süreçlerinin birlikte ve belli bir plan üzerinden hayata geçirilmesi gerekmektedir. Öğretmen atamalarında mevcut politikaların izlenmesi durumunda birkaç yıl içinde işsiz öğretmen sayısının 500 bini geçmesi kaçınılmazdır.

Sayıları her geçen yıl hızla artan ataması yapılmayan öğretmenlere, yeni kurulan üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olacaklar da eklendiğinde işsiz öğretmen ordusunun önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini tahmin etmek zor değildir. Milli Eğitim Bakanlığı�nın öğretmen istihdamı konusunda bugüne kadar benimsediği politika öğretmen yetiştirmeden atama sürecine kadar hiçbir planlamanın olmadığını göstermektedir.

Eğitim Sen, yıllardır eğitim sisteminin kanayan yarası olan öğretmen atamaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı�nı sorunun kalıcı olarak çözümü için samimiyete davet etmekte ve eğitimdeki bütün kadrosuz ve güvencesiz istihdam biçimlerine son verilerek, öğretmen açıklarını kapatacak kadar öğretmen ataması yapılmasını talep etmektedir. Bakanlık öğretmen atamaları konusunda derhal bir plan hazırlamalı ve ataması yapılmayan öğretmenlerin atamalarını yaparak eğitim sistemi içinde yeni eşitsizlikler yaratılmasına izin vermemelidir.

(Kaynak:Haberkamu.Com)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş