Dinçer: Temel felsefe, değişerek devam etmek, devam ederek değişmek

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, bugün yeni öğretim yılına başlayacak yaklaşık 16 milyon öğrenci ve veliler ile 700 bin öğretmene mesajlarını Hürriyet aracılığıyla iletti.Dinçer, Hürriyet’e şunları yazdı:

DEĞERLİ öğretmenler, saygıdeğer anneler, babalar ve yarınımızın teminatı sevgili çocuklarımız, yeni bir eğitim öğretim yılını hep birlikte açıyoruz. Öncelikle 2011-2012 eğitim öğretim yılının, sizlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.
Eğitim, toplumun değer yargıları ile bilgi ve beceri birikiminin yeni kuşaklara aktarılması sürecidir. Bir şeyler üretebilmek ve yaşama dair güzellikleri ortaya koyabilmek için herkesin iyi bir eğitime ihtiyacı vardır. Bu anlamda iyi bir eğitim sunma gayreti insana saygının bir gereğidir.
Altyapı sorunlarını geride bırakıyoruz
Eğitim sistemi ve bu sistemdeki gelişmelerin yönü ile ekonomik kalkınmanın yönü arasında doğrusal bir ilişki vardır. Kalkınma, bireylerin refah düzeyini yükseltmek amacıyla uygulamaya konan ekonomik ve toplumsal politikaların bir sonucu iken eğitim ise ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesinde gerekli sayıda ve nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi ile ilgilidir.
UNDP tarafından her yıl yayınlanan insani kalkınma raporlarında, bir toplumun gerçek zenginliğinin, insanların hoşlanacağı bir çevreye imkân veren, sağlıklı ve özgür bir yaşam ortamından faydalanabilen vatandaşlar ile sağlanabileceği ifade edilmektedir. İnsani kalkınma, insanların seçeneklerini artırma süreci olarak tanımlanmakta, uzun ve sağlıklı bir yaşamı, bilgi edinmeyi ve iyi bir yaşam standardı için gerekli koşulların sağlanmasını ifade etmektedir. Bu anlamda günümüz dünyasının gelişmişlik ölçüsü sadece ekonomik birtakım göstergelerden ibaret olmaktan çıkmıştır. İnsanların hayat standardını yükseltmenin ve onlara yaşam kalitelerini artırmada daha fazla seçenek sunmanın yolu onlara iyi bir eğitim vermekle başlar.
Türkiye’de, artık gururla ifade etmeliyiz ki, altyapı sorunları geride kalmaya başlamıştır. Son yıllarda eğitime ayrılan ciddi kaynaklar, bu tarz sorunların önemli ölçüde azalmasını sağlamıştır. Günümüzün eğitim sorunu önceliği onun etkililiği ve kalitesi ile ilgilidir.
İnsan kaynağını geliştireceğiz
Eğitimin kalitesini artırmanın birinci şartı da eğitimin en önemli unsuru olan öğretmenin niteliğini artırmadan geçmektedir. Bu anlamda Bakanlığımızın odaklanacağı birinci konu insan kaynağını geliştirmek olacaktır. Bu gelişimi objektif ve bilimsel temellere oturtmak için başta performans ölçümleri olmak üzere günümüz yönetim bilimlerinin bizlere önerdiği bütün yeni yaklaşımları sistemimize taşıyacağız.
Öğretmenle birlikte eğitim yöneticilerinin bulundukları kurumu bakanlığın vizyonu doğrultusunda geleceğe taşıyacak birer vizyoner lider olmalarını sağlayacak her türlü tedbiri alacağız. Temel felsefemiz; ‘değişerek devam etmek, devam ederek değişmek’ olacaktır.
Daima başarı için ailelerle işbirliği
Eğitimde başarı için aile ile işbirliğinin öneminin farkındayız. Birçok araştırma, çocuklarımızın alışkanlıklarının, değerlerinin ve tutumlarının önemli bir bölümünün daha okula başlamadan şekillendiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bütün eğitim süreçlerinde aileler ile etkin işbirliğini sağlayacak yolları bulup ortaya koymakta kararlıyız.
Eğitim ortamlarını eğitimin gerekleri doğrultusunda yenileme ve uygun teknoloji ile donatma anlayışımız bundan sonra da devam edecektir. Bu anlamda çağın gerektirdiği teknoloji ve araç gereç en ücra okulumuza kadar taşınacaktır.
Bilgi çağı olarak adlandırılan bu çağda ayakta kalmanın bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan insanlara yatırımla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bilincin aileden başlayarak eğitimin bütün katmanlarına yayılması dileğiyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Hürriyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş