MEB, öğretmen ve müdürleri devamsızlığa karşı online eğitimden geçiriyor

MEB, öğretmen ve müdürleri devamsızlığa karşı online eğitimden geçiriyor. Müdürler çocuk çalıştıran işyerlerini de bildirecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranlarını arttırmaya çalışırken, bir yandan da okula devam edemeyen çocukların peşine düştü.
Tüm illere bir genelge gönderen Müsteşar Emin Zararsız, tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin devamsızlıkla mücadele için online eğitimden geçmeleri talimatı verdi.
Genelgeye göre yarım gün devamsızlık yapan bir öğrenci için bile anında harekete geçilecek ve sınıf öğretmeni veliyle iletişim kuracak. Devamsızlık yaptığı tespit edilen ve eğitime kazandırılan çocuklar da en az iki dönem yakından takip edilecek. Genelgede, Aşamalı Devamsızlık Yönetimi’ne ilişkin eğitimcilere yol göstermesi için hazırlanan kılavuza da yer verildi. Kılavuzda, çocukların okullu olmasının yanında, okula devamlarının sağlanmasının da önemine dikkat çekildi. MEB, devamsızlığın nedenlerini de başlıca 4 başlık altında topluyor.
Ekonomik, sosyal ve kültürel boyut: Ailevi nedenler, göçerler, erken evlilik ve nişanlılık, geleneksel nedenler, sağlık nedenleri.
Engellilik hali: Zihinsel, ortopedik, görme ve işitme engeli.
Çalıştırılma: Gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliği, sanayi ve hizmet sektöründe, sokakta ve ev hizmetlerinde çalıştırılan çocuklar.
Kayıt sorunları: Nüfus kaydı ve adres taşınması.

Devamsızlık yaşı 13
Bakanlığın devamsızlık yapan öğrencilerin yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin 2009 tarihli bir de araştırması bulunuyor. Buna göre, en fazla devamsızlık 13 yaşındaki çocuklar arasında görülüyor, en az devamsızlık yapan çocuklar ise 9 yaşındakiler. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise kızların devamsızlık oranlarının erkeklerden daha yüksek olması. Çocukları okuldan uzaklaştıran nedenler tek tek yok edilecek. Devamsızlığın önüne geçmek için bakanlığın eğitimcilerden alınmasını istediği tedbirler ise şöyle:

Eğitim ve veli desteği
Düşük akademik başarı gösteren, çalışan, evde yeterli odası olmayan, dil sorunu yaşayan çocuklar için ‘yardımcı öğrenci desteği, ek ders ve aileyi bilgilendirme’ gibi yöntemler izlenecek. Boşanmış, parçalanmış, birden fazla evlilik içeren, kalabalık ve çok çocuklu, eğitim düzeyi düşük, madde bağımlılığı olan, günlük ya da mevsimlik işlerde çalışan ailelerin çocukları için velilere etkili ebeveynlik beceri kursu düzenlenecek. Okul yöneticilerine ve öğretmenlere, “Çocuğun çalıştığı işyeri hakkında suç duyurusunda bulunun” uyarısı yapılacak.

Arkadaş desteği
Aşırı kalabalık sınıflar, aileden uzakta yaşama, velinin eğitime ilgisizliği, çocuğun okulda kendini güvende hissetmemesi, öğretmenlerini sevmemesi gibi durumlarda, öğrencinin okulda farklı aktivitelere katılarak okulu sevmesi sağlanacak. Arkadaşlık sorunu yaşayan, arkadaşları tarafından zorbalığa uğrayan çocuklar rehberlik servisinden yardım alacak. Öğretmenlerini sevmeyen, başarısızlık korkusu yaşayan, davranış sorunu yaşayan çocuklar için de rehberlik servisi ile işbirliği yapılacak.

Ekonomik destek
Ekonomik zorluk, yoksul mahallelerde oturmak, kalabalık ve çok çocuklu aile gibi risk faktörlerinin tespit edilmesi halinde ise uygun ekonomik destek sağlanması için harekete geçilecek.
Radikal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş