MEB Yöneticilik sınavları tahmini soru sayıları

Milli Eğitim Bakanlığı 2011 Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük seçme sınavına girecekler için hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuat hem de Başbakanlık mevzuat arşivindeki sınav konularını içeren konular tek tek taranarak ilgili linkler derlenmiş ve tahmini soru sayıları belirlenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı Konuları, Puan Değeri ve Tahmini Soru Sayıları


KONULAR Puan Değeri Soru Sayısı
Türkçe Dil Bilgisi %10 10
Resmî Yazışma Kuralları Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20048125&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html
%5 5
Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik %10 10
T.C. Anayasası http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188<=0
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2709_0.html
(Top %9)
a) Genel Esaslar %3 3
b) Temel Hak ve Ödevler %3 3
c) Cumhuriyetin Temel Organları %3 3
Genel Kültür %6 6
KANUNLAR %60
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html
3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25326_1.html
3
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3797&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html
3
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.1739&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html
3
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.4.222&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html
3
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.5442&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/7236_5442.html
3
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25269_0.html
2
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3071&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html
2
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.1702&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20.html
3
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4483&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html
3
BAKANLAR KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_karar.pdf
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Eki Çizelge
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_cizelge.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html
3
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8959&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20890_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4771&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7262&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html 3
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4774&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4806&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html
2
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10363&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html
2
Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.83456&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/17475_0.html
2
YÖNERGELER
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2594_0.html 2

Eğitim Kurumu Müdürlüğü Seçme Sınavı Konuları, Puan Değeri ve Tahmini Soru Sayıları

KONULAR Puan Değeri Soru Sayısı
Türkçe Dil Bilgisi %10 10
Resmî Yazışma Kuralları Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.20048125&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25658_0.html
%4 4
Halkla İlişkiler Ve İletişim Becerileri %4 4
Okul Yönetimi %4 4
Yönetimde İnsan İlişkileri %4 4
Okul Geliştirme %4 4
Eğitim ve Öğretimde Etik %5 5
Türk İdare Sistemi Ve Protokol Kuralları %5 5
KANUNLAR %60
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.657&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html
3
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5018&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25326_1.html
3
3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3797&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/73.html
3
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.1739&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html
3
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.4.222&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24.html
3
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.5442&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/7236_5442.html
2
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4982&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25269_0.html
2
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3071&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18571_3071.html
2
1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.3.1702&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20.html
3
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4483&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/38.html
3
BAKANLAR KURULU
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_karar.pdf
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar Eki Çizelge
http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuatlar/meb_yonetici_ve_ogretmenlerinin_ders_ve_ek_ders_saatlerine_iliskin_cizelge.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26378_0.html
3
YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8959&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/20890_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik http://mevzuat.meb.gov.tr/html/42.html 2
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4771&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7262&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25699_0.html
2
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html 2
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4774&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25664_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11024&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26408_0.html
2
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html
3
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4806&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/68.html
2
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11590&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25138_0.html
2
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10363&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html
2
Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.83456&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/17475_0.html
2
YÖNERGELER
Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2594_0.html 2

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13313&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
MEB, 2011 eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı başvuru kılavuzu için tıklayınız.
http://www.memurlar.net/haber/202534/
Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş