MEVCUDU 30 DAN AZ OLAN İLKÖĞRETİMLERE DUYURU

Mevcudu 30 öğrenciden az olan ilköğretim okullarına, bölge dışından kayıt yapılabilecek.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İlköğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.İGM.0.73.04-110/ İO/ÇO 
Komi : Fiziki Kapasitesi Dolmayan Okullar

03.09.2011
..............VALİLİĞİNE

(II Millî Eğitim Müdürlüğü)

ilgi : Millî Eğilim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

Okullarımızın fiziki durumu, öğretim şekli, modern aıaç-gcreç ile donatılması ve sınıfların kalabalık oluşu gibi etkenler hiç şüphesiz eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemektedir. Sınıl içinde uygulanan yöntem, teknik vc stratejiler mükemmel dahi olsa fiziksel ycıcı!itik sağlanmadığı sürece okulda verimli bir egitim-öğretimin gerçekleşmesini beklemek güçtür.

e-Kayıt uygulaması ile mecburi öğretim çağına giren tüm çocukların okullarımıza erişimlerinin sağlanması, eğitim bölgesinde öğrenci dağılımlarının dengeli yapılması, tekli öğretime geçilmesi, derslik ihtiyacının planlanması ve başarı potansiyeli yüksek öğrencilerin belirli okullarda toplanmasının önlenerek tüm okullarımızın eşdeğer duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan Bakanlığımız Stratejik Planında vc 61 Hükümet Programında da yer aldığı gibi sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesini saplayacak şekilde derslik yapımı planlanmaktadır.

Ilçelcrimizdcki nüfus yoğunluğunun farklı olması nedeniyle bazı okullarımı/a öğrenci kayıtlarında düşüşler yaşanmakladır. Kayıt bölgesindeki öğrenci sayısı ve fiziki kapasitesi uygun okullarda tekli öğretim yapılması vc sınıf mevcutlarının 30 olması esastır. Sınıf mevcutlarının 30'dan az olması durumunda İlgi Yönetmelik'in 17/f maddesi kapsamında resmî ilköğretim okullarımıza 07-13 Eylül 2011 tarihlerinde kayıt bölgesi dışından öğrenci alımı yapılabilecektir. Ancak bu durumda alınacak öğreııcilcrlc birlikte toplam sınıf mevcudu 30'u geçmeyecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mehmet Gürbüz
Bakan a.
Genel müdür V.(Kaynak:Haberkamu.com)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş