KYK dışında 2. resmi burs imkanı

25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun geçici 14. maddesi hükmü gereğince, Kredi Yurtlar Kurumu dışında, her ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV)da burs vermesine imkan sağlanmıştı. Ancak,
SYDV'lerin bu şekilde burs verebilmesi için gerçek veya tüzel kişilerin buralara şartlı bağış yapması gerekmektedir. Örneğin Malatya'da bulunan bir hayırsever burs vermek isterse, Malatya'daki SYDV'ye sadece bu amaçla bağışta bulunabilecek, Malatya'daki SYDV de bu bağışın burs olarak dağıtılması için gerekli organizasyonu yapacak.

KANUNUN İLGİLİ HÜKMÜ
6111 sayılı Kanunun geçici 14. maddesi hükmü
"GEÇİCİ MADDE 14- (1) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden 31/12/2015 tarihine kadar şartlı bağış kabul edebilir. Bu amaçla kabule edilen şartlı bağışların, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kullanılmasına ilişkin esas ve usuller Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun görüşü alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

YÖNETMELİK 8 EKİM 2011 TARİHLİ RESMİ GAZETED YAYIMLANDI
Kanunun atıfta bulunduğu yönetmelik 8 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikte hem genel esaslara yer verilmiş hem de burs kriterleri yer almıştır.

SADECE YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİSİNE VERİLECEK
Yönetmeliğin 3. maddesinde Öğrenci "Bu Yönetmelik kapsamında burs verilmesi öngörülen ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerini" şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre lise veya ilköğretim öğrencilerine burs verilemeyecektir. Sadece yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilebilecektir.

KYK'DAN BURS VERA KREDİ ALANLARA BURS VERİLECEK Mİ?
Yönetmeliğin 6. hükmü, şu şekildedir: "Kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere burs verilmez.
Bağışçının, öğrencinin özelliklerini ayrıca şarta bağladığı durumlarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz. "
Bu hükme göre;
1- Eğer bağış yapan kişi, burs verilecek öğrencilerin özelliklerini açık olarak şarta bağlamış ise örneğin "KYK'nca burs verilenlere de burs verilir" demişse bu halde KYK'nın burs verdiklerine de, SYDV'ler burs verilebilecektir. Aslında bir öğrencinin okuması için gereken gelir ve burs kapsamında yapılan ödeme düşünüldüğünde, bu maddenin gereksiz olduğunu zira zaten asıl ihtiyaç sahibinin de burs alanlar olduğunu düşünmekteyiz.
2- Diğer taraftan madde metni burs alanlara sınır getirmiştir. KYK'nın, daha sonra geri almak şartıyla, "kredi" verdiği öğrenciler de vardır. Kredi alanlar için sınırlama getirilmemiştir. Dolaysıyla bağışçı eğer bir şart koymamış olsa dahi, kredi alan öğrencilere, SYDV'lerce burs verilebilir.

İLAN VE BAŞVURU NASIL OLACAK
Madde hükmü şu şekildedir: "1- Vakıflar, öğrencilere verilecek burslara ilişkin; varsa bağış yapanın koyduğu şartları, başvuru şekli ve koşulları, yeri, başvuru süresi, miktarı ve diğer konuları düzenli olarak her yılın eylül ayının ilk haftasında veya ihtiyaç duyulan başka tarihlerde uygun vasıtalarla ilan eder."
Ancak keşke burada, en azından internet sitesi zorunluluğu olsaydı. Bu madde sayesinde, SYDV'nin kapısına konulacak ilanla burs duyurusu yapılmış sayılabilecek.
Maddenin 2. fıkrası şu şekildedir: "(2) Öğrenciler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen, birinci derece akrabaları veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Başvurular elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilir ve bu durumda başvuru belgeleri son başvuru tarihine kadar vakfa ayrıca ulaştırılır. Bu madde gereğince yapılan belge teslimlerinde oluşan gecikmelerden vakıflar sorumlu tutulamaz."

BURS 1 YILLIK VERİLECEK
Madde hükmü şu şekildedir: "Burslar, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumunun resmî eğitim ve öğretim takviminin başlamasından bitimine kadar on ayı geçmemek üzere ve bir yılla sınırlı olarak ödenir. Daha önce burs alan öğrenciler, alt sınıftan tüm dersleri geçmiş olmaları kaydıyla burs almak üzere yeniden başvurabilirler."

BURSLARIN VERİLMESİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE OLACAK
Bu konuda yönetmelik ekinde bir cetvel yer almıştır. Bu cetvelde alınacak puanın yüksekliğine göre burs verilecek. Bursun sayısı ve miktarına SYDV karar verecek.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARININ LİSTESİ
Bu liste, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanmıştır. Listeyi görmek için tıklayınız.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI BURS YARDIMI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖĞRENCİNİN İKAMET DURUMU PUANI BABA MESLEĞİ PUANI
A- AİLE YANINDA 0 A- ESNAF 0
B- KİRADA 10 B- İŞÇİ 0
C- ÖZEL YURTTA 0 C- MEMUR 0
D- DEVLET YURDUNDA 5 D- ÇİFTÇİ 0
ÖĞRENCİNİN DIŞINDA OKUYAN KARDEŞ SAYISI   E- EMEKLİ 0
A- 1 3 F- İŞSİZ 15
B- 2 6 ANNE MESLEĞİ  
C- 3 9 A- ESNAF 0
D- 4 VE FAZLASI 12 B- İŞÇİ 0
ÖĞRENCİNİN DIŞINDA AİLE FERT SAYISI   C- MEMUR 0
A- 1 1 D- ÇİFTÇİ 0
B- 2 3 E- EMEKLİ 0
C- 3 5 F- EV HANIMI 10
D- 4 VE FAZLASI 7 ÖĞRENCİNİN ORTAÖĞRENİM  
    BAŞARI DURUMU  
A- ANNE VE BABA İLE BİRLİKTE YAŞIYOR 0 OKUL BİRİNCİSİ 20
B- BABA ÖLÜ 15 SINIF BİRİNCİSİ 15
C- ANNE ÖLÜ 15 TAKDİR BELGESİ 10
D- KANUNEN AYRI 10 TEŞEKKÜR BELGESİ 7
E- BABA ŞEHİT 25    
F- BABA GAZİ 20    
3294 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AİLESİNİN YARDIM ALIP ALMADIĞI      
A- ALIYOR     15
B- ALMIYOR     0
ÖZÜR DURUMU (%)      
A- % 40' IN ALTINDA     15
B- % 40-% 69     20
C- % 70-%100     25
TOPLAM GENEL TOPLAM    
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş