Çalıştay'da, 'atamalarda önceliğin eğitim fakültelerine verilmesi' kararı

Çalıştayda Alınan Önemli Bazı Öneriler:
-Öğretmenlerin özür grubuna bağlı yer değiştirmelerinin yılda iki defa yapılması,
-Hizmet öncesi eğitim programlarında bulunan ortak zorunlu olan dersler ve konuların adaylık eğitimi kapsamından çıkarılması, adaylık eğitimlerinde, meslek etik ilkeleri, sendikal haklar gibi konulara yer verilmesi,

-Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken, adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin, devlet okuluna atandıklarında adaylık eğitim ve işlemlerinden muaf tutulması,
-Ören yerleri, müze, teknopark gibi mekânlara girişlerinde öğretmenlerden ücret alınmaması,
-Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla internet servis sağlayıcılarının öğretmenlerden internet erişim ücreti almaması ya da kendilerine özel fiyat uygulaması,
-Öğretmen ve öğretim elemanlarının durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılması,
-Öğretmenlerin, kişisel ve mesleki gelişimlerinin sürdürülebilirliği için, yılda ek bir maaş ile desteklenmesi,
-Öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerlerin özendirilmesi için buralarda lojman yapılması, maaşlarda yüzde 30 iyileştirme gibi teşvik uygulamalarına gidilmesi,
-Mesleki yeterlilikleri ile öne çıkan öğretmenlerin, üniversitelerde özellikle uygulamalı derslerde, ders vermekle görevlendirilerek ödüllendirilmesi,
-Diploma alma isteğinin ötesinde, yalnızca belli bir alanda kendini geliştirmek isteyen öğretmenlere, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla lisans ve lisansüstü düzeyde “özel öğrenci” statüsünün verilmesi,
-Atamalarda önceliğin eğitim fakültelerine verilmesi,
-Öğretmen atamalarında atamaya kaynaklık eden mezuniyet alanları dışından öğretmen alımının yapılmaması,
-KPSS’de alanlarından soru sorulması,
-Ücretli öğretmen görevlendirilmesinin bir yıl içinde sonlandırılması,
-Yeni öğretmen alımlarında kontenjanın düşük olmasına neden olan bütçe kanunundaki “emekli olan öğretmenlerin yüzde ellisi” kadar öğretmen almayı öngören düzenlemenin iptal edilmesi ve sınırlama getirilmemesi,
-15 yıl aynı okulda çalışan öğretmenlere, bulundukları il ve ilçe içerisinde rotasyon uygulamasına gidilmesi,
-İlköğretim öğretmenliği için, üniversitede ilk iki sınıfta ortak dersler olması, son iki sınıfta ise branşlaşmaya gidilecek şekilde düzenleme yapıldıktan sonra son yıl öğrencilere intörnlük sistemi getirilmesi,
-Aday öğretmenlerin norm kadro ile ilişkilendirilmeden adaylık sürecini rehber öğretmen gözetiminde tamamlayabileceği bir okula/kuruma atanması,
-Öğretmenlik mesleğine yönelik sosyal ve etik değerler sistemi oluşturulması, karakter eğitiminin ön plana çıkarılması,
-Öğretmenlik mesleğinde başarı ölçütlerinin objektif olarak belirlenmesi, kariyer sisteminin sadece sınava dayalı olmaması, kariyer yükselmelerinde alan bilgisi, lisansüstü eğitim, program uygulamasındaki başarısı ve okul performansının birlikte değerlendirmeye alınması,
-Kariyer basamakları ile oluşturulacak yapı içerisinde ücretlerin belirgin ve teşvik edici şekilde yeniden belirlenmesi, kariyere paralel yetki ve sorumlulukların artırılması, yeni başlayan öğretmenlere mentorluk/lalalık sisteminin uygulanması,
-Öğretmenlik mesleğinin kapsamına, sorumluluk alanının duyarlılığına ve çalışma koşullarına uygun, mesleğin gelişimine elverişli 657 sayılı Kanun’dan ayrı yeni bir personel kanunu çıkarılması; okul yöneticilerini ve il eğitim denetmenlerinin de bu yeni kanun kapsamında değerlendirilmesi,
-Üniversitelerde eğitim çalışanlarına yaz tatillerinde belirli sürelerle sınırlı öğrenim hakkı verilmesi,
-Mevcut sistemdeki uzman, başöğretmen unvanlarını kazanmış öğretmenlerin müktesepleri korunarak, yeni oluşturulacak basamakları kazanmış öğretmenlerin, istihdam, yetki ve sorumlulukları ile çalışma alanları ve koşullarının mevcut yasalar çerçevesinde düzenlenmesi,
-Tükenmişlik duygusu yaşayan, emeklilik süresi dolmuş öğretmenlerin emekliliklerinin özendirilmesi,
-Sendikaların, öğretmenlerin mesleki gelişmelerine katkı sağlamalarının teşvik edilmesi…

Kaynak: Eğitim Bir Sen
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş