Dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin norm kadro sorunu ne oldu?

Dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin norm kadro sorunu ne oldu?
“Dönüştürülen okullardaki öğretmenler mağdur edilmemelidir”,
“Dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin il içi yer değiştirme çilesi” ve
“Dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin norm kadro ve yer değiştirme sorunları” haberlerimizde; “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ekleyeceği ek bir madde ile dönüştürülen okullardaki öğretmenlerin dönüştürülen Anadolu Liselerine toptan yer değiştirmesini sağlayabilir. Yapılacak bu eklemede Dönüştürülen Anadolu Liselerinin 4 yıl içerisinde olabilecek norm kadrosu da hesaba katılmalıdır.

Bu uygulamaya Milli Eğitim Bakanlığının 13.04.2010 tarih ve 774.02/1038 sayılı Makam Oluru ile Anadolu Sağlık Meslek Liselerine dönüştürülen Sağlık Meslek Liselerindeki öğretmenlerde dâhil edilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumlarındaki norm kadro fazlası öğretmenlerin dönüştürülen okula atama ve yer değiştirme yönetmeliği kapsamında yer değiştirebileceğini açıklamış olduğu Strateji Geliştirme Başkanlığının 7/4/2011 tarih ve 1965 sayılı yazısında “Atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bu yönde bir değişiklik yapılıncaya kadar” açıklamasında bulunurken aslında kendisinin de bunu yapmak istediğini itiraf etmektedir.” şeklinde dile getirdiğimiz sorunlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlamasına karşılık 5 aya yakın bir zaman geçmesine karşılık bir gelişme yaşanmamıştır.

Taslak yönetmelikte yer alan yukarıdaki sorun aşağıdaki şekilde çözüm bulacaktır.

“MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek Maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE–1 (1) Genel lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen eğitim kurumları ile bünyesinde birden fazla program uygulanan kurumun bulunduğu kurumlarda, 10/8/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alanlar itibarıyla öğretmen norm kadroları belirlendikten sonra kadroları bu eğitim kurumlarında olan öğretmenler, hizmet puanı en yüksek olandan başlanmak suretiyle belirlenen bu norm kadrolarla ilişkilendirilir.

(2) Bu ilişkilendirme işleminden sonra belirlenen norm kadrodan fazla sayıda öğretmen bulunması durumunda bu öğretmenler norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler istemeleri halinde tercihleri de dikkate alınarak o yerleşim yerindeki ya da il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan öncelikle Anadolu liseleri olmak üzere bunun mümkün olmadığı durumlarda da diğer eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar. Diğer eğitim kurumlarında alanlarında ihtiyaç bulunmayan öğretmenler, kadrolarının bulunduğu dönüştürülen eğitim kurumunda üç yıl süreyle norm kadro fazlası olarak bırakılır. Ders dağılımları norm kadro içinde ya da norm kadro fazlası ayrımı yapılmadan ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit bir şekilde yapılır. Üçüncü yılın sonunda norm kadro fazlalığının devam etmesi durumunda norm kadro fazlası öğretmenler hakkında bu yönetmeliğin 41 inci maddesinin 5 inci fıkrası hükmü uygulanır.

(3) Dönüştürülen bu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası öğretmen bulunması halinde fazlalık giderilinceye kadar bu kurumlara öğretmen fazlalığı bulunan alandan atama yapılmaz. Norm kadro açığı oluşması halinde boşalan bu norm kadrolarla norm kadro fazlası öğretmenler hizmet puanı en fazla olandan başlanmak suretiyle ilişkilendirilir.”

Ahmet Kandemir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş