Öğretmen çalıştayından alan soruları ve intörn öğretmenlik önerisi çıktı

Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda, KPSS’de alan sorularına yer verilmesi, intörn öğretmenlik uygulaması ve yeni başlayan öğretmenlere lalalık sistemi uygulanması fikirleri ön plana çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı sona erdi.
Çalıştayda öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri, atanmalarına ilişkin usul ve esasları, hizmet içi eğitimleri, sürekli mesleki gelişimleri ile meslekte yükselme ve kariyer basamaklarına yönelik dört ana tema ele alındı. Bu temalar 15 alt grup altında tartışıldı. Çalışmalar sonucunda hazırlanacak rapor, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’e sunulacak. Üç gün süren çalıştay sonucunun herhangi bir bağlayıcı özelliği ise bulunmuyor. Programın son gününde yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Mustafa Safran, bir stratejik plan oluşturulacağını belirterek, “Gerisi siyasi mekanizmaların işidir.” dedi.
KPSS’DE ALAN SORULARI VE İNTÖRN ÖĞRETMENLİK ÖNE ÇIKTI
Çalıştayda öğretmenlerin seçildiği KPSS’de alan sorularına yer verilmesi ve intörn öğretmenlik konuları öne çıktı. Mevcut öğretmen seçme sınavının (KPSS) nitelikli öğretmenlerin seçimi açısından amacına yeterince hizmet etmese de kadro imkanlarının sınırlı, başvuruların da fazla olması nedeniyle bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Bununla birlikte sınavın amaca daha iyi hizmet etmesi ve kapsam geçerliğinin artırılması için yapılacak sınavda soruların yüzde 40 alan bilgisi, yüzde 30 öğretmenlik formasyonu, yüzde 30 genel kültür ağırlıklı olması gerektiği belirtildi.
Programda, öğretmenlik uygulamasının en az 1 yıl süre ile ve öğretmen adayının uygulama yaptığı branşta, tam zamanlı olarak okulda fiili uygulama yapmasını sağlayacak düzenlemeler de tartışıldı. Öğretmenlik uygulamasının intörnlük sistemi benzeri bir yapıya kavuşturulması önerildi. Deneyimli öğretmenin rehberliğinde de olsa adayların fiili olarak öğretime katkı sağladığı dikkate alınarak uygulama saatlerinin ücretlendirilmesi gerektiği belirtildi. Başka bir grup görüşmelerinde ise yeni başlayan öğretmenlere mentorluk/lalalık sistemi uygulanması teklif edildi.
KONTENJANLAR İHTİYACA GÖRE AYARLANMALI
Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda 2050 yılına kadar eğitim kademeleri ve branşlar itibariyle öğretmen ihtiyacı projeksiyonu yapılması gerektiği kaydedildi. Öğretmen yetiştirme programlarının kontenjanlarının bu projeksiyonlara göre sınırlandırılması istendi. Akademik kadrosu yeterli olmayan öğretim programlarına öğrenci alımının durdurulması, personel ihtiyacının giderilmesi gerektiği dile getirildi.
TÜRKÇE BİLMEYEN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE SORUN YAŞANIYOR
Görüşmelerde "Aday öğretmenler sosyal ve kültürel yönden yabancı olduğu bölgelerde çevreyi tanımadan göreve başlatılmakta ve Türkçe bilmeyen öğrencilerin eğitiminde sorun yaşamaktadır." tespiti yapıldı. Bu sorunun çözümü olarak da ‘tüm öğretmenler (özellikle yeni atananlar) atandıkları bölgenin sosyal ve kültürel yapısını tanıma, bölge halkıyla daha sağlıklı ve etkili iletişim kurabilme ve çevre şartlarına uyum sağlayabilme amacıyla uyum programına alınması’ önerisi getirildi.
657 YERİNE YENİ PERSONEL KANUNU ÇIKARTILMALI
Gruplarda öğretmenlik mesleğinin kapsamına, sorumluluk alanının duyarlılığına ve çalışma koşullarına uygun, mesleğin gelişimine elverişli, 657 Sayılı Yasa’dan ayrı yeni bir personel kanunu çıkarılması; okul yöneticilerinin ve il eğitim denetmenlerinin de bu yeni kanun kapsamında değerlendirilmesi istendi.
ÇALIŞTAYDA ÖNE ÇIKAN DİĞER BAZI ÖNERİLER
-Öğretmenlik mesleğini icra etmesine engel olacak psikolojik ve sağlık problemlerinin olmamasına ilişkin sağlık raporu eğitim fakültelerine girişte (tercih formunda) belirtilmeli.
-Ören yerleri, müze ve teknopark girişlerinde öğretmenlerden ücret alınmamalı. Servis sağlayıcılar öğretmenlerden internet ücreti almamalı ya da özel fiyat uygulamalı.
-Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken adaylığını tamamlayan öğretmenler devlet okullarına atandıklarında adaylık eğitiminden muaf tutulmalı.
- Pedagojik formasyon sertifika programları yoluyla öğretmen yetiştirme süreci gözden geçirilmeli, söz konusu programlar MEB’in ihtiyaç duyduğu alanlarla sınırlandırılmalı. Formasyon eğitimi eğitim fakültelerinin koordinatörlüğünde olmalı.
- Mahrumiyet bölgesinde görev yapan öğretmenlerin maaşlarına yüzde 30 oranında ek ödeme yapılmalı.
- Anadolu öğretmen liselerinin amacı ve programları yeniden düzenlenmeli. Ek puandan öğretmenlik programlarının ilk 5 tercihinde yer verenler yararlanmalı.
- Öğretmen atamalarında mevcut KPSS'ye ek olarak öğretmenlik alan bilgisinin de ölçmeye yönelik bir seçme yöntemi uygulamaya sokulmalı.
- Öğretmenliğe kaynaklık eden alanlarda akreditasyon sistemi oluşturularak akredite edilme koşullarını karşılamayan programlardan öğretmen ataması yapılmamalı.
- Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri için ilgili akredite kurumundan belge karşılığı yılda bir ek maaş ödenmeli.
- Ücretli öğretmen görevlendirilmesi ve sözleşmeli ataması uygulamasından tamamıyla vazgeçilmeli.
- Eğitim fakültesi mezunu olup atanamayanların devlet memurları dışındaki istihdam çeşitliliği hakkında farkındalığı sağlanmalı.
- MEB öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili çalışmalar konusunda bölgeler arası erişim zorluklarını ortadan kaldırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bazı yetki ve sorumluluklarını yerel yönetime aktarmalı.
- 10 yılını doldurmuş öğretmenler sıkı bir sınav sonucu kurulacak eğitim akademisine alınmalı. Bir tezin de hazırlanacağı iki yıllık ciddi elemeden ve doğu ve güneydoğu bölgelerinde geçecek asgari üç yıllık bir hizmetten sonra alacakları yüksek puana göre belirlenen kariyer basamakları uyarınca okul müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar bütün kadrolara geçme hakkına sahip olmalıdır.
- Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve kişilik özelliklerine sahip olmadığı belirlenen eğitim fakültesi öğrencileri yatay geçiş yolu ile başka programlara yönlendirilmeli.
Öte yandan çalıştaya bakanlık üst düzey çalışanları, TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Nabi Avcı ve bazı üyeleri, eğitim kökenli milletvekilleri, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Maliye ve Kalkınma Bakanlığı temsilcileri ile üç büyük konfederasyonun başkanları ve çok sayıda akademisyen katıldı.
Cihan Haber Ajansı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş