SÖZLEŞMELİ İKEN KADROYA GEÇENLERİN YOLLUĞU İLE İLGİLİ YARGI KARARI

Türk Eğitim Sen üyesi Yahya ASLAN, Şırnak İli Güçlükonak İlçesi Boyuncuk İlköğretim Okulunda 657 sayılı Yasanın 4/b maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, Mardin İli Derik İlçesi Ambarlı İlköğretim Okuluna kadrolu olarak atanmıştır. Bu atama işleminden dolayı sürekli görev yolluğunun kendisine ödenmesi için idareye yaptığı başvuru reddedilmiştir. Bu red işleminin iptali istemiyle açılan davada, Mardin İdare Mahkemesinin 2011/451 E., 2011/1874 K. Sayılı ve 23.09.2011 tarihli kararıyla işlem iptal edilmiştir. Kararın gerekçesinde; atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütmesinden kaynaklanması nedeni ile bu külfetin kamuca karşılanması gerektiği, sözleşmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken yine öğretmen olarak memur kadrosuna atanan ve dolayısıyla yaptığı görevde herhangi bir değişiklik olmaksızın sadece tabi olduğu personel rejimi değişen davacının sürekli görev yolluğuna hak kazandığı belirtilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş