Atanamayan Tarihçiler: "Paşalar Derste Öğretmen Adayları Boşta"

Ataması Yapılmayan Tarih Öğretmenleri Platformu, Milli Güvenlik dersinin kendilerine verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapacakları eylem öncesi Eğitim Bir Sen'i ziyaret ederek Genel Sekreter Ahmet Özer ve Genel Basın Yayın Sekreteri Ali Yalçın ile görüştü.
Genel Sekreter Ahmet Özer atanamayan tarih öğretmenlerinin yaptığı ziyarette Milli Güvenlik derslerinin,
sivil öğretmenlerle değil de subaylar tarafından ve üstelik üniformalarıyla veriliyor olmasını, hem pedagojik açıdan hem de okulda çalışan tüm personelin tedirginlik yaşaması bakımından doğru bulmadığını söyledi.
 'Paşalar Derste Öğretmen Adayları Boşta' Diyen Tarih Öğretmenleri Eğitim Bir Sen'i ziyaret etti
  Özer, “Türkiye ve dünyadaki onca değişime rağmen derslerin hala aynı biçimde, aynı müfredatla işleniyor olması, militarist zihniyetin bilinçlerimiz üzerindeki ipotekten vazgeçmek istememesinden başka bir şey değildir. Yıllardan beri devam eden bu uygulamanın amacı sadece Milli Güvenlik Dersi vermek değil, toplumu hizaya getirmenin alt yapısını oluşturmaktır.
Ergenekon soruşturması iddianamelerinde ve bugün gazetelere yansıyan haberlere de bakıldığında, öğretmen adayları boşta gezerken ders bahanesiyle okullara gelen paşaların personeli fişlediğini öğreniyoruz. Eğitim sistemindeki bu tip uygulamalar eğitim süreçlerinin sivilleşmesinin, dolayısıyla toplumun sivilleşmesinin önünde ciddi bir engel olarak durmakta; eğitimin sivil kafalar ve beyinler yetiştirmesini engellemektedir. Eğitim sistemini, bu soğuk savaş ve cunta kalıntısı ‘Milli Güvenlik’ garabetinden bir an önce kurtararak, hem içerik bakımından hem yapısal bakımdan hem de uygulamalar bakımından sivilleştirmek zorundayız. Tarih öğretmenleri, okullarında Milli Güvenlik dersi müfredatının, yaklaşık yüzde 80’inin eğitimini almaları ve yıllardır işsiz kalmış olmaları nedeniyle bu dersi, işi olan; ama bu konuda hiçbir eğitimi olmayan paşalardan, daha fazla hak etmektedir” dedi.
“Artık herkes işini yapsın; asker askerliğini, sivil sivilliğini, öğretmen öğretmenliğini, eğitimci eğitim işini yapsın.” şeklinde konuşan Özer; bu durumun, herkesi şu andan daha saygın kılacağını; öğretmenin okulda, askerin kışlada, doktorun hastanede, mühendisin fabrikasında saygın olacağını ve herkesin işini yapması gerektiğini belirtti.
Tarih öğretmenleri de ziyarette, Milli Güvenlik Dersi, pedagojik eğitim ve yıllarca Milli Güvenlik Dersi müfredatına yakın dersler almış olmamız nedeniyle en iyi kendileri tarafından verileceğini belirterek; Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin tamamlanması için okulların sivilleşmesi gerekliliği, 18.Milli Eğitim Şurası’nda Milli Güvenlik derslerinin sivil öğretmenlere verilmesi kararının alınmış olması ve hükümetin yayımlamış olduğu 15 maddelik eylem planında, liselerde okutulan Milli Güvenlik derslerine giren askerlerin, bu görevine son verileceği kararının alınmış olması gibi nedenlerle Milli Güvenlik Dersi’nin tarih öğretmenleri tarafından verilmesi gerektiğini, 10 binin üzerinde tarih öğretmeni işsiz dolaşırken paşaların derse girmesinin, kendilerini daha da üzdüğünü söyledi. Öğretmenler, Milli Güvenlik Dersi’nin tarih öğretmenlerine verilmesi halinde her yıl ortalama 150, 2011’de ise 127 olan kadro sayılarının artacağını;  toplamda da 1.689 tarih öğretmeninin kadroya kavuşacağını belirtti.
Seslerini duyurmak için eylem kararı alan ‘Ataması Yapılmayan Tarih Öğretmenleri Platformu’ üyeleri son olarak, bu konuyu Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile görüşmeye kararlı olduklarını söyledi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş