Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Feryadı!

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, ders saatlerinin azaltılması gibi kendilerini huzursuz eden ve aleyhlerine olan düzenleme ve uygulamaların çözüme kavuşturulmasını isitiyor.
Bilişim Teknolojileri eğitiminin daha da önem kazandığı bir dönemde, Bilişim Teknolojileri ders saatlerinin azaltılması ve BT öğretmenlerinin bazı konularda mağdur edilmesi, öğretmenlerimiz tarafından kabullenilememektedir.
Günümüzde en çok kullanın teknolojik aletlerinin başında bilgisayar gelmektedir. Bilgisayarlar, evlerimizden işyerlerimize; bankalardan devlet dairelerine; fabrikalara; otellere; askeri kurumlardan üniversitelere; muhasebeden mühendisliğe; hastanelere, okullara kadar hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır.
 
Bilgisayarın bu kadar önemli ve hayatımızla iç içe olduğu bir dönemde okullarımızda bilgisayar derslerine daha da önem verilmesi gerekmektedir.Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız,bilgisayar konusunda tam donanımlı hale getirilmelidir.
 
Bilişim Teknolojileri eğitiminin daha da önem kazandığı  bir dönemde,  Bilişim Teknolojileri ders saatlerinin azaltılması ve BT öğretmenlerinin mağdur edilmesi, öğretmenlerimiz tarafından kabullenilememektedir.
          
BT  Öğretmenleri kendilerini huzursuz eden ve aleyhlerine olan düzenleme ve uygulamaların çözüme kavuşturulmasını umutla beklemektedirler.

BT Öğretmenlerinin Başlıca Sorunları ve Beklentileri

 1-Ders  Saatlerinin Azaltılması : 4. ve 5. sınıflardaki Bilişim Teknolojileri dersleri tamamen kaldırılmış, 6-7-8. sınıflardaki dersler ise azaltılarak 1’er saate düşürülmüştür.Yani 2. Kademedeki sınıf şube sayısı bir olan okullarda sadece ve sadece 3 saat, ikişer şube olan okullarda sadece 6 saat derse girebilmektedir.Birçok BT öğretmeni maaş karşılığını dolduramamaktadır.
Beklenti: 1. Kademede  kaldırılan derslerin yeniden verilmesi ve İkinci kademedeki  ders saati sayısının arttırılması
 
2- Norm Kadro Fazlası Durumuna Düşmeleri :Maaş karşılığını dolduramayan BT dersi öğretmenleri şube sayısı ve öğrenci sayısı az olan okullarda norm kadro fazlası durumuna düşmektedirler.Norm kadro fazlası olmamak için; ya formatör öğretmenliği seçmek ya da 2-3 okulda derse girmek zorunda kalmaktadırlar.
Beklenti:Norm kadro;  ders saatlerine göre değil, Rehber Öğretmenlik gibi okulun şube sayısı veya öğrenci sayısına göre belirlenmelidir.
 
3-Birden Çok Okulda Derse Girmek Zorunda Kalmaları: Ders saatlerinin düşürülmesine bağlı olarak BT öğretmenlerinin maaş karşılığını doldurabilmek için 2-3 okula gitmeleri gerekmektedir. Bu durum öğretmenlerin performansını düşürmektedir. Hem kadrosunun bulunduğu hem de gittiği okullarda verimliliğin azalmasına neden olmaktadır.
Beklenti: Ders saatlerinin artırılması ve kalabalık (30 ve üzeri öğrencisi olan) sınıfların Teknoloji ve Tasarım dersindeki gibi 2 gruba ayrılarak ders verilmesi.
 
 
4-BİTEFO  Uygulaması ve Sorunları:Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği uygulamasında da sıkıntılar yaşanmaktadır.
a) BİTEFO  görev tanımının açık ve net bir şekilde belirlenmemiş olması                         b) Okulda boş yatıyor düşüncesi ile başka işlerin yaptırılması.
             c) BİTEFO çalışma saatlerinin fazla olması.(08:00-17:00)
Beklenti:Görev tanımın yeniden gözden geçirilmesi,BİTEFO yerine “Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni” adının kullanılması. Görev tanımında yapılacak işlerin      net olarak belirlenmesi ve çalışma saatlerinin rehber öğretmenler gibi 09:00 – 15:00 saatleri olarak belirlenmesi. 
 
5- Branşı Dışındaki Derslere Girmeleri: Müzik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım vb. branş dışı derslere girmek zorunda kalmaktadırlar.
 
6-Ders Konularının Ağır olması:Uygulamalı bir ders olduğu için; öğretmenler süreyi yetiştirememektedir.Her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenmek gerektiğinden konular yetiştirilememktedir.
Beklenti:Müfredatın yeniden gözden geçirilerek öğrenci seviyesine indirgenmesi.
 
6-BT Sınıflarındaki Bilgisayarların Garanti Süresi :Kurulan BT sınıflarındaki bilgisayarların 2 yıllık garanti süresi bittikten sonra kaderine terk edilmesi.Okulun da yeterli bütçesi  yoksa  bilgisayarların tamamen atıl hale gelmesi.
Beklenti: Bakanlık tarafından sürekli olarak bilgisayar bakımlarının yaptırılması
 
7-BT Sınıflarındaki Bilgisayar Sayılarının Yetersizliği: 30-35 öğrencisi olan sınıflarla derse girildiğinde (15 bilgisayar olduğundan) 15 öğrenci boşta kalmaktadır.Her bilgisayar başına ikişer öğrenci oturtulsa dahi 2. öğrenci aktif olamamaktadır.
Beklenti:Teknoloji ve Tasarım dersindeki gibi sınıfların 2 gruba bölünmesi. Uygulamalı ders olduğundan öğrencilerin aktif  katılımının sağlanması.
 
8- Ders notunun olmaması: Benden Eğitim, Görsel Sanatlar ve Müzik gibi yetenek gerektiren derslerde dahi not uygulaması varken, bilişim dersinde not uygulamasının olmaması öğrencilerin dersi ciddiye almalarına neden olmaktadır.Bu durum da öğretmenlerin motivasyonunu bozmaktadır.
Beklenti:Yazılı sınav olmasa dahi “Dersiçi Etkinlik Notu”, “Performans Notu” ve “Proje Notu”  verilerek değerlendirmenin yapılması.
 
9-Egzersiz Çalışmalarının Olmaması: Formatör öğretmen olarak görev yapmıyorsa hiç ek ders alamayan BT öğretmenlerinin “Ders Dışı Egzersiz” yapamamaları da başka bir problemdir.
Beklenti:Güvenli İnternet Kullanımı, Bilgisayar Destekli Proje Hazırlama vb. egzersizler çalışmalarının yapılmasının sağlanması
 
10-BT Dersi Hakkındaki Söylentiler:
            -Gelecek yılarda 8. Sınıf derslerinin de kaldırılacağı
            -Fatih projesi ile BT derinse ihtiyaç kalmayacağı tamamen kaldırılacağı
            -Dersin tamamen kaldırılarak ,BT sınıfındaki bilgisayarların sınıflara    dağıtılacağı gibi söylentiler BT öğretmenlerini huzursuz etmektedir.
Beklenti: Yetkililerden söylentiler konusunda açıklama yapılması

   Bilişim teknolojileri öğretmenleri....


Abbasguclu.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş