Liselerde dizi tehlikesi

Ortaöğretim öğrencileri, "okullarında tehdit boyutunda gruplaşmaların olduğunu" belirterek, dizi karakterlerine özenen ve onlar gibi davranan öğrencilerin bulunduğunu ifade etti.
Türk Eğitim-Sen, "okullarda güvenlik sorunu ve çeteleşme" konusu ile ilgili anket çalışması yaptı. Ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıfında okuyan 780 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen anket,
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Elazığ, Kars, Mersin, Ordu ve Yozgat’ta düzenlendi.
Ankete katılanların yüzde 55.9’unu erkek, yüzde 44.1’ini kız öğrenciler oluştururken, bu öğrencilerin yüzde 36’sı meslek lisesi, yüzde 32.8’i genel lise, yüzde 31.2’si Anadolu lisesinde eğitim görüyor.
Anket sorularını cevaplayan öğrencilerin 13.3’ü "okulda ya da okul çevresinde fiziki bir saldırıya maruz kaldığını" belirtirken, yüzde 86.7’si "fiziki saldırıya maruz kalmadığını" ifade etti.
"Fiziki saldırıya maruz kaldığını" iddia eden öğrencilere yöneltilen "Kim tarafından saldırıya maruz kaldınız?" sorusuna bu öğrencilerin yüzde 54.4’ü bunu "okul içindeki güç kullanmaya eğilimli öğrenci gruplarının", yüzde 30’u "okul çevresine gelen okul dışındaki öğrencilerin", yüzde 10’u "güç kullanmaya eğilimli sokak gruplaşmalarının", yüzde 5.6’sı da "kötü alışkanlıklar edinmiş grupların" gerçekleştirdiği görüşünü belirtti.
Ankete katılan öğrencilerin yüzde 16.4’ü okulda/okul çevresinde tehdit edildiğini, yüzde 83.6’sı ise tehdit edilmediğini ifade ederken; tehdit edildiğini öne süren öğrencilerin yüzde 33.9’u bu durumda hiçbir şey yapmadığını, yüzde 32.2’si karşılık verdiğini, yüzde 16.5’i ailesine ilettiğini, yüzde 12.4’ü okul yönetimine ilettiğini, yüzde 5’i de polise şikayet ettiğini kaydetti.
-"Gruplaşmaların en çok işlediği suçlar"- "Okulda tahdit boyutunda gruplaşmaların olup olmadığının" da sorulduğu yüzde 35.4 oranında öğrenci "okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğunu", yüzde 64,6’;sı okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar olmadığını belirtti.
Okulunda tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğunu ifade edenlerden, gruplaşmaların en çok işlediği suçlar arasında "sözlü şiddet"in olduğunu vurgulayanların oranı yüzde 66 olarak belirlendi. Bu konuyu değerlendirenlerin yüzde 17.5’i "fiziksel şiddet", yüzde 11.2’si "zorla para toplama", yüzde 3.4’ü "taciz", yüzde 1.9’u da "şantaj" cevabını verdi.
"Öğrencilerin tehdit boyutunda gruplaşmalar içerisinde yer almasında en büyük faktör nedir?" sorusuna ankete katılanların yüzde 35.3’ü "diğer öğrenciler üzerinde hakimiyet kurma, üstünlük sağlama" görüşünü dile getirirken, yüzde 20.9’u "kız/erkek arkadaşla ilgili sorunlar", yüzde 15.8’i "itibar ve ayrıcalık kazanma", yüzde 11.9’u "aile içi şiddet, ailevi sorunlar", yüzde 8.6’sı "dizi karakterlerine özenme", yüzde 4.5’i "okul yönetiminin zafiyeti" ve yüzde 3’ü de "maddi sorunlar" olarak cevaplandırdı.
Öğrenciler, "Tehdit içerikli gruplaşmalara katılan öğrencileri hangisi daha iyi tanımlıyor?" sorusunu da yanıtladı. Buna göre öğrencilerin yüzde 44.4’ü "şiddete ve suça eğilimli", yüzde 40.5’i "derslerinde başarısız ve devamsızlığı fazla olan", yüzde 10’u "ailevi sorunları olan", yüzde 4.6’sı "maddi sorunları olan" yanıtını verdi.
-"Okul çevresinde yabancı kişiler dolaşıyor"- Ankette, öğrencilerin yüzde 80.3’ü "okul çevresinde yabancı kişilerin dolaştığını" ifade etti.
"Okul çevresinde en çok kimlerin dolaştığı" sorusunu yanıtlayan öğrencilerin yüzde 64’ü "okul dışında öğrenciler", yüzde 19.1’i "güç kullanmaya eğilimli sokak gruplaşmaları", yüzde 8.3’ü "sokakta yaşayanlar", yüzde 4’ü "kötü alışkanlıklar edinmiş gruplar", yüzde 2.8’i "sigara satıcıları", yüzde 1.8’i ise "sokak satıcıları" dedi.
Ankete katılan öğrencilerin yüzde 68.2’si, "okulda dizi karakterlerine özenen ve onlar gibi davranan öğrencilerin" olduğunu ifade etti.
Öğrencilerin yüzde 90.8’i televizyon dizilerini izlediğini, bu öğrencilerin yüzde 34.7’si komedi dizilerini, yüzde 25.3’ü gençlik dizilerini, yüzde 17.4’ü polisiye/aksiyon dizilerini, yüzde 11.5’i mafya dizilerini, yüzde 8,2;si dram türünde dizileri izlediğini kaydetti.
-"Fiziki saldırı en yüksek meslek lisesinde"- Anket çalışmasının değerlendirme bölümünde, meslek Liseleri (yüzde 40.2) ile genel liselerde (yüzde 42.4), Anadolu liselerine (yüzde 22.7) göre oldukça yüksek oranlarda "okulda tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğunun anlaşıldığı" kaydedildi. "Meslek ve genel liselerde yaşanan tehdit boyutundaki gruplaşmaların Anadolu liselerine göre iki kat defa fazla olduğu" ileri sürüldü.
Çalışmada, "okulda tehdit boyutunda gruplaşmaların en çok yaşandığı illerin Yozgat (yüzde 51.4), Mersin (yüzde 49.1), Ordu (yüzde 43), Kocaeli (yüzde 42.4), Elazığ (yüzde 41), İstanbul (yüzde 37.5) olduğu değerlendirmesi yapıldı.
"En çok fiziki saldırıya maruz kalınan illerin başında ise yüzde 24.3 oran ile Ankara’nın geldiği belirtilerek, "fiziki saldırının en yüksek oranda yaşandığı okul türünün yüzde 17.4 oran ile meslek lisesi" olduğu kaydedildi.
Okulda veya okul çevresinde tehdit edilmenin, 9. sınıf öğrencilerinde diğer sınıfların öğrencilerine göre daha yüksek olduğu ifade edildi.
-"Okullarda çeteleşme giderek yaygınlaşıyor"- Anket sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,caraştırmada elde edilen bulguların çok yönlü analizlere ve stratejik çalışmalara kaynak teşkil edecek düzeyde olduğunu söyledi.
Koncuk, "Okullarda öğrenciler arasında yaşanan şiddetin net olarak görüldüğü araştırma sonuçları, aynı zamanda okullarda güç kullanmaya eğilimli gruplaşmalar ve tehdit boyutunda gruplaşmalar olduğunu da gözler önüne sermektedir" diye konuştu.
Okullarda çeteleşmenin giderek yaygınlaştığını savunan Koncuk, şunları söyledi: "Okullarda alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olması, öğrenciler arasında yaşanan olayların önüne geçilememesi endişelerimizi artırmaktadır. Bunu engellemek ve okullarda tam anlamıyla güvenliği sağlamak için ivedilikle tedbir alınması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli; aileler, öğretmenler, okul idarecileri, emniyet güçleri, sivil toplum örgütleri, medya işbirliği yapmalıdır."

Milliyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş