Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenleri de Formatör Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24/11/2011 tarihli, 7865 sayılı ve“Formatör Öğretmen Yetiştirilmesi” konulu yazılarında; “18. Millî Eğitim Şûrasına ait kararların icra planına dönüştürülmesi 11/05/2011 tarihli ve B.08.0.TTK.0.01.02.01/3189 sayılı Makam onayı ile uygun görülmüştür.
Söz konusu kararların “Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi” konu başlığı altında yer alan 26 numaralı karar konusunda “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin organize ettikleri sanat etkinlikleri, duvar gazetesi, şiir dinletileri ve yarışmalar gibi faaliyetlerde görevlendirilmek üzere, bu alandaki öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak formatör öğretmen yetiştirilmelidir” denilmektedir.
Konu ile ilgili olarak Bakanlığımız sorumlu birimlerince belirlenen formatör öğretmen yetiştirme kriterleri yazımız ekinde gönderilmiş olup, Valiliğinizce yapılacak duyuru sonucunda bu kriterlere uygun olarak belirlenecek (büyük şehirlerden 3, diğer illerden ise 1) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine ait T.C. kimlik no, adı-soyadı ve görev yeri bilgilerinin 30/12/2011 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi” açıklamasında bulundu.
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Formatör Öğretmenlik Genel Kriterleri:
1-Askerlik hizmeti yükümlülüğü bulunmaması,
2-Branşında ve kadrolu olarak görev yapması,
3-Okullarda yöneticilik (Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı ve Şef) görevi olmaması,
4-Hizmetinin en az 3, en çok 15 yıl olması,
5-Bilim ve Teknolojilerini kullanma becerisi yeterli düzeyde olması,
6-Bulunduğu ilde lider konumunda olabilme özelliğinin olması,
7-Formatör olarak görevlendirileceği ildeki diğer okulların bu konudaki öğretmenlerine gerekli eğitim faaliyetini verebilecek durumda olması,
8-Gerektiğinde konuyla ilgili olarak düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılmayı taahhüt ediyor olması,
9-Yüksek Lisans, doktora mezunu olanlara öncelik tanınması.

Ahmet KANDEMİR
memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş