MEB'den öğretmen çocuğuna bursun iptal edilme sinyali

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve asıl amacı yoksul ve başarılı öğrencilere maddi bir katkı sağlamak olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında bu yıl yoksul olma kriteri özellikle öğretmen çocukları için söz konusu olamamaktadır.

Sınava girebilmek için aranan ön koşul bir ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2010 Malî Yılı için tespit edilen 4.590 TL (dört bin beş yüz doksan TL)'yi geçmemesi gerektiği olarak belirlenmiştir. Ancak bu miktardan dolayı özellikle öğretmen çocukları bu sınırın üzerinde kaldığı için sınava başvuru yapamamışlardır.
Maddi imkânlardan yoksun olma kriteri Bakanlık tarafından her yıl belli bir miktar üzerinden belirlenmektedir. Her yıl burs verilecek kişilerin kontenjanları ile ilgili yönetmeliğin 10. maddesinde öğretmen çocuklarına %15 kontenjan ayrıldığı bilinmektedir.
Ancak 2010yılında olduğu gibi 2011 yılında da tespit edilen miktar, üç çocuklu bir öğretmenin çocuğunun sınava giremeyeceğini bizlere göstermektedir. Sınava başvurabilmek için belirlenen miktar ailenin yıllık gelirinin fert başına düşen tutarını ifade etmektedir. Bu miktar 2007 yılında 5100 YTL, 2008 yılında 5400 YTL iken 2009 yılında 4353 TL, 2010 yılında 4590 TL ve 2011 yılında da 4.950 TL olarak belirlendiği için özellikle öğretmen çocukları bu sınırın üzerinde kaldığından sınava başvuru yapamamışlardır.
Bu miktarın bu şekilde belirlenmesi %15 kontenjan ayrılan öğretmen çocukları için maalesef bir anlam ifade etmemektedir. Yani artık öğretmen çocuklarına kontenjan ayrılmasının bir anlamı kalmamıştır.
Yönetmeliğin 10. maddesinde öğretmen çocuklarına %15 kontenjan ayrılmasına karşın öğretmen çocukları bu kontenjanı kullanamamaktadır. Bakanlık Öğretmen çocuğuna kontenjan ayırmakta ama bunu kullanamazsın demektedir.
Bu hususlar hakkında, Bursa Milletvekili İsmet BÜYÜKATAMAN tarafından,
" 1-Ailenin yıllık gelirinin fert başına düşen tutarı hesaplanırken Ek ders vb gelirlerin süreklilik arz etmemesinden dolayı öğretmenlerin yıllık gelirinin hesabında kullanılmaması için bir düzenleme yapılacak mıdır?
2- MEB'deki Öğretmen dışındaki eğitim çalışanlarının, Yurt kur ve Üniversite çalışanlarının da bursluluk sınavında kontenjan verilmesi için bir düzenleme yapılacak mıdır?
3- Burs verilen öğrenci sayılarını ne kadardır? Burs verilen öğrenci sayılarını artırmak için bir düzenleme yapılacak mıdır? " sorularının yazılı olarak cevaplandırılması için Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER'e soru önergesi verilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 20/12/2011 tarih ve 8302 sayılı yazısı ile cevap verilmiştir.

İşte soru önergesine verilen cevap:

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş