Öğretmenler Rapor Alınca Maaşından Kesinti Olur mu!

Öğretmenler hastalık raporu için geçici iş göremezlik ödeneği alabilir mi?
Ben öğretmen olarak görev yapıyorum. 7 günden fazla raporlarda maaşımdan kesinti oluyor. Bu kesintiye karşılık Sosyal Güvenlik Kurumundan ücret alabilirmiyim? Memur olarak görev yapan bir çok okuyucumuzdan geçici iş göremezlik ödeneği alınıp alınamayacağı şeklinde soru gelmesi bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz.
657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde; "Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,
hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir."hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm çerçevesinde ister öğretmen olsun isterse diğer hizmet sınıflarındaki memur statüsünde olsun memurlara tek hekimler tarafından verilen raporlarının 7 günü aşan sürelerine tekabül eden zam ve tazminatları % 25 eksik ödenmektedir. İşçilerde olduğu gibi memurlar açısından geçici iş göremezlik ödeneği söz konusu olmadığından eksik ödenen zam ve tazminatların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesi söz konusu değildir.
Geçici iş göremezlik ödeneği alabilecekler 5510 sayılı Kanunun 4-a ve 4-b statüsünde bulunanlardır. Bu nedenle 4-c statüsünde bulunan memur statüsünde bulunanların geçici iş göremezlik ödeneği alması mümkün değildir.
Geçici iş göremezlik ödeneği alacaklar için şunları söyleyebiliriz. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği uygulaması, 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre çalıştırılanlar ile (hizmet akdiyle alıştırılan sigortalılar ve bu madde kapsamında sigortalı kabul edilenler) Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan köy veya mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ve 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre haklarında sadece bazı sigorta kollarının uygulanabildiği sigortalılar (hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlüler ile çırak, stajyerler ve kursiyerler gibi) için söz konusudur.


Memurlar7.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş