Okul bahçelerinde otopark uygulamasına son verildi

Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılması uygulamasına da son verilecek. Bu kapsamda salon, açık alan ve otopark olarak kiraya verilen yerlerin sözleşmeleri yenilenemeyecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanlar okul aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemeyecek. Ayrıca, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişi, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar ihalelere katılamayacak.
Okul kantinleri sıkı denetimden geçecek. Sağlığa zararlı gıdaların bulundurulması veya satılmasının yetkili mercilerce tespiti; kiracının veya çalışanların genel ahlaka ve adaba aykırı davranışlarda bulunması; genel ahlaka ve adaba aykırı görsel ve yazılı yayınlar bulundurulması; eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkileyen davranışların tespiti halinde sözleşmeler feshedilecek.
Kantinlerde, alanlarında ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi, kalfalık belgesi, mesleki ve teknik eğitim diploması ve kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip, eğitim ve öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilecek. İstihdam edilen kişilerden portör muayenesi, adli sicil ve benzeri evraklar istenecek.
Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılması uygulamasına son verilecek. Bu kapsamda, salon, açık alan ve otopark olarak kiraya verilen yerlerin sözleşmeleri yenilenemeyecek.
Diğer yandan, birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamayacak, okul, kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamayacak. Bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında, okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemeyecek.
Cihan Haber Ajansı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş