Sınıf Öğretmenlerinin İşi Zor

Sınıf Öğretmenlerimizi Zor Günler Bekliyor !!
TBMM Milli Eğitim Komisyonunda 4+4+4 eğitim sisteminin yasa haline getirilmesi çalışmaları konunun taraflarıyla, özellikle öğretmenlerle müzakere edilmemiştir. Bu taslağa daha çok öğrenciler açısından yaklaşılmakta, öğretmen ayağı ihmal edilmektedir. Özellikle sınıf öğretmenlerini etkileyecek olan bu değişikliğe daha geniş bir açıdan bakmak gerekirse:...1) Bakanlığın okul öncesi eğitimden taviz vermesi yıllardır bu yolda verilen emeğin tek çırpıda göz ardı edilmesine sebep olacaktır.

2) 7 -12 yaşları arasında somut zeka döneminde olan çocuklarımızın, soyut zeka dönemine geçiş sağlaması beklenmeden, 4. sınıftan sonra (10 yaşında) meslek liselerine geçiş yapmaları, yeni bir okul ve yeni bir ortama sokulması istenebilecek. Bu durum ise çocuklarımızda pedogojik-psikolojik gelişimleri açısından sorun yaratacaktır.

3) İlk 4 yıl olarak planlanan ve bu sınıfları ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmenleri, ikinci 4 yılı ise branş öğretmenlerinin derslere gireceği şekilde yapılacak bir düzenleme öncelikle 52 bin civarında sınıf öğretmenini kendi okullarında norm kadro fazlası öğretmen durumuna düşürecektir.

4 ) Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da sınıf öğretmenliği yapan zorunlu hizmet affı ile birlikte il dışı tayini olma sıkıntısı çeken sınıf öğretmenlerimize bir darbe de 4+4+4’lük sistemle ile indirilecektir. 4+4+4’lük sistem ile birlikte 9-10 yıldır batı illerine il dışı tayini olmayı bekleyen sınıf öğretmenlerimizin, il dışı tayin olma yılını 15-20 yıla çıkararak mutsuz öğretmen politikasına devam edilecektir.

5) Özellikle batı İllerinde norm fazlası durumuna düşen sınıf öğretmenlerin başka illere tayin edilmesi gündeme gelecektir.

6) Sınıf öğretmenlerimiz 4 ve 5. sınıfların branş derslerine girdikleri için kendilerini sürekli yenilemek ve geliştirmek mecburiyetindedirler. Ancak; 4+4+4 ’lük sisteme geçilir ise sınıf öğretmeliği daha da sığlaştırılarak, dar bir kalıba sokulmuş olunacaktır.

7) Eğitim camiasında 300 binden fazla sınıf öğretmeni çalışanı vardır ancak, sınıf öğretmenlerin çalışma hayatı ve koşulları onların fikri alınmadan değiştirilmeye çalışılıyor. Bileşenleri yok sayarak, karar mekanizması dışında bırakarak alınacak kararların başarıya ulaşması beklenemez.

Sonuç olarak; 1+ 5 +3+4 sitemi 4+4+4 sisteminden daha iyi olacağı aşikardır. TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nun ve bakanlığın bu düşüncelerimizi gözden geçirmesi ve eğitimcilerin istekleri doğrultusunda adım atması, görev yapan idareci ve öğretmenleri olduğu kadar velileri de rahatlatacaktır. Hiçbir yenilik “ben yaptım oldu” mantığıyla başarılamaz.

 Fatih Kaya
Anadolu Eğitim Sen

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş