MEB'den 2012 yılına ait zam ve tazminatlar hakkında yazı

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.İKG.0.04.00.841.02.99 / 13876 22/o3/2012
Konu : 2012 Yılına Ait Zam ve Tazminatlar
VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: a) 05/05/2006 gün ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan, b) Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 160)
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personele, ilgi (a) Karar gereğince 2012 yılında ödenmesi gereken zam ve tazminatlara ilişkin I, II ve III sayılı cetveller ilgi (a,b) Karara ve Tebliğe uygun olarak hazırlanmış ve makam onayı alınmıştır.
Bakanlığımız http://kararname.meb.gov.tr adresinde söz konusu makam onayı ve cetveller yayınlanmış olup, İl / İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince alınacak çıktıların takım halinde düzenlenip, ilgili saymanlık ve mal müdürlüklerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Gereğni rica ederim.

Hacer ÖZDOĞAN
Bakan a.
Gurup Başkanı V.
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş