ÖZ-DE-BİR'in yeni eğitim düzenlemesine ilişkin görüşleri

23 Şubat 2012’de Mecliste Komisyon görüşmelerine başlanan  “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kamuoyunda geniş yankı buldu ve toplumun pek çok kesimi bu düzenlemeye karşı düşüncelerini dile getirdi.

Bu teklifin gerekçelerine ve getirmek istediği değişikliklere, siyaset dışı bir yaklaşımla özellikle de eğitim bilimleri gözlüğüyle bakanların söyledikleri bizi daha doğru değerlendirmelere götürecektir.
Bu konuda, bilimsel cevap aranması gereken çok soru var:
•          Yasa teklifinin genel gerekçesinde belirtilen konuların bilimsel karşılığı var mıdır? Söz gelimi gerçekten de Yasa Teklifinde belirtildiği gibi  “... geniş bir yaş aralığında bulunan öğrencileri, bahçe, koridor, kantin, okul servisi gibi pek çok ortak yaşam alanını paylaşmak zorunda bırakmak, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin ciddi psiko-sosyal bozukluklar yaşamasına zemin hazırlamakta” mıdır?
•          Mesleki Eğitimin geliştirilmesinin önündeki engel 8 yıllık kesintisiz eğitim midir?
Yasa teklifinde yer alan:
•          Mesleki eğitimin geliştirilmesi adına 10 yaşında mesleğe, 11 yaşında iş yaşamına/çıraklığa yöneltme, Açıköğretimi 4. sınıftan sonra örgün eğitime alternatif hale getirme, Örgün eğitim süresindeki zorunluluğu 4 yıla indirme, “Kaynaştırma Eğitimi”ne muhtaç olanları örgün eğitim yerine açıköğretime yöneltme, Bu düzenlemeye 18. Milli Eğitim Şurasında alınan kararı dayanak gösterme... vb. konuların bilimsel temellerinin sorgulanması/tartışılması gerekir.
Toplumun geniş bir kesimi, eğitimde niteliğin artırılmasını, zorunlu eğitimin 1+12 yıla çıkarılmasını, okul öncesi eğitimin de zorunlu eğitime katılmasını beklemektedir.
Kamuoyu, Yasa teklifinin alınan olumlu sonuçlara karşın okul öncesi eğitimi dışta bırakmasını, ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasının belirsiz bir zamana ötelenmesini, Milli Eğitimin plan ve strateji belgelerinde yer almayan bir düzenlemeyle karşı karşıya kalmış olmayı tasvip etmemektedir.
Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren adı üstünde “milli” olması gereken böylesi konuların toplum önünde ve açıklıkla tartışılması, üzerinde uzlaşılması demokrasi kültürümüzün gelişmesine hizmet edecektir.
ÖZ-DE-BİR, geçmişte 8 yıllık kesintisiz eğitime geçişi dershanelerin aleyhine olmasına karşın desteklemiş ülke çıkarlarını ön plana almıştı.

ZORUNLU EĞİTİMİ YENİDEN DÜZENLEYEN YASA TEKLİFİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ (2)
İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne İlişkin Görüşlerimizi genel bir bakış açısıyla kamuoyuyla paylaşmış ve  “Bu teklifin gerekçelerine ve getirmek istediği değişikliklere, siyaset dışı bir yaklaşımla özellikle de eğitim bilimleri gözlüğüyle bakanların söylediklerinin bizi daha doğru değerlendirmelere götüreceğini”  belirtmiştik.
27 yıldır eğitime hizmet veren bir Kurum olarak Zorunlu Eğitimi yeniden düzenleyen Yasa Teklifi Hakkındaki Önerilerimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.
•          Zorunlu Eğitim okul öncesi eğitimi de kapsayacak biçimde 13 yıl olmalıdır.
•          Örgün eğitimde 8 yıldan daha az süre eğitime yol açacak uygulamalar toplumun eğitim düzeyini de gerileteceğinden 8 yıllık zorunlu ve kesintisizlik ilkesi korunmalıdır.
•          Zorunlu eğitimin 8. Sınıftan sonraki süreci açık öğretim kurumlarında tamamlanabilmeli; ancak zorunlu eğitimin tamamının örgün eğitimle sağlanması hedeflenmelidir.
•          8 Yıllık kesintisiz eğitim döneminde 5.ya da 6.sınıftan sonra toplumun beklentileri, eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda seçmeli dersler konulabilir.
•          Okul ortamlarının birlikte olmasının sakıncaları varsa bu sakıncaların yapılacak planlamalarla düzeltilmesi mümkündür (Farklı binalar ya da aynı binada farklı zaman düzenlemeleri v.b).
•          Mesleki eğitime ve çıraklığa yönlendirme yaşı dünyada gelişen eğilimlere de koşut olarak 14 yaşından aşağı olmamalıdır.
•          Yasa teklifine eklenen sınav sistemleriyle ilgili olarak öğrenci okul başarısının ağırlığını artıran düzenlemelerin de tartışılmaya ihtiyacı vardır.
•          Zorunlu eğitimde yapılacak düzenlemelerin dershanelerin işine yarayacağına ilişkin değerlendirmeler için: Geçmişte 8 yıllık kesintisiz eğitimi,  dershanelerin aleyhine olmasına karşın desteklediğimizi hatırlatır; bu biçimiyle topluma sunulan kesintili eğitimin dershanelerin yararına olacağının görülmesine karşın ülkemizin yararına olacak kararların önceliğimiz olduğunu belirtmek isteriz.
Eğitimdeki değişiklikler ulusal, evrensel, bilimsel temelleriyle tartışılmalı, siyasal hedef ve beklentiler bu tartışmaların gerisinde tutulmalıdır.
Konunun kamuoyunda yeteri kadar tartışılacağına, toplumsal bir uzlaşma sağlanarak sonuçlandırılacağına olan inancımızı belirtiriz.

Faruk KÖPRÜLÜ
ÖZ-DE-BİR Yönetim Kurulu Başkanı


Alıntıdır: Egitimtercihi.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş