UZMAN ÖĞRETMENLİKTE ÖNEMLİ KARAR

Danıştay: Uzman öğretmelikte idareye başvurulduğu tarihten itibaren haklar istenebilir
EB Uzman ve Başöğretmenlik için sınav yapmış ve 2006’da yönetmeliğe göre yaptığı değerlendirme sonucunda Uzman Öğretmenlik uygulamasını gerçekleştirmişti. Uzman öğretmenlik uygulaması ile ilgili yasal düzenlemeler Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve Anayasa mahkemesi özellikle 60 puan barajını aştığı halde uzman öğretmenlik unvanı alamayanların haksızlığa uğradığına hükmetmişti.


Anayasa mahkemesi kararından sonra bakanlığabaşvuran 60 puanı aşıp uzman olamayan öğretmenler defaten red cevabı almışlar ve bu cevabın ardından dava açmışlardı. İdare mahkemeleri bu konuda genellikle öğretmen lehine karar vermişlerdi. Bunun üzerine davalardan ağzı yanan MEB, 2011 yılında bu öğretmenlere (60 puan alıp uzman öğretmen olamayanlara) uzmanlık sertifikası vermişti.

Kayseri 1.idare mahkemesinde dava açan bir öğretmenle ilgili verilen kararda;

1- Anayasa Mahkemesi kararından sonra idareye başvurduğum tarihten itibaren, Anayasa mahkemesi kararına rağmen uzman olamadım. İdareye başvurduğum tarih itibariyle yasal faiziyle param ödensin,
2- İlk uygulamanın yapıldığı 2006 yılından itibaren yasal faiziyle param ödensin.

Dava böyle açıldı ve Kayseri 1.idare mahkemesi öğretmenin bu taleplerini haklı gören bir karar verdi.

Bunun üzerine MEB, Danıştay’da temyize gitti.

Danıştay İkinci Dairesinin Esas No : 2011/8872, Karar No : 2011/6709 kararına göre;

1- Anayasa mahkemesi kararından sonra İdareye başvurduğu tarihten itibaren yasal faiziyle uzman öğretmenlik parasının ödenmesine ilişkin kararı onadı.
2- Uygulamanın ilk yapıldığı 2006 yılından itibaren yasal faiziyle ödenmesine ilişkin kararı ise bozarak dosyayı yeniden karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderdi.

Sonuç olarak; ödemeler Anayasa mahkemesi kararından sonra idareye yapılan başvuru tarihi itibariyle yapılacak, 2006 yılından itibaren oluşan hak kaybı ödenmeyecektir.

MEB’e hatırlatma: Anayasa mahkemesi kararından sonra konu ile ilgili hiçbir adım atılmaması nedeniyle sadece bir kez uygulanan Uzman Öğretmenlik uygulaması ile ilgili öğretmenler arasında doğan haksızlığı giderecek adımların atılması gerekmektedir.


Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi
 Alıntı: Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş