Yeni fakülte ve yüksekokullar kuruldu

23 Mart 2012 CUMAResmî GazeteSayı : 28242
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/2853
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 7/2/2012 tarihli ve 3164 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2879
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4200, 4204 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2880
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4206 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2881
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4201, 4202 sayılı yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2882
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4209 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2883
Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak?Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4199 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2884
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4207 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2907
Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 20/2/2012 tarihli ve 4733 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2909
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 28/12/2011 tarihli ve 10173 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2922
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4210 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2928
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/2/2012 tarihli ve 4208 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Karar Sayısı : 2012/2908
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması ile bazı yüksekokulların birleştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 3/1/2012 tarihli ve 56 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/3/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
5/3/2012 TARİHLİ VE 2012/2908 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 – (1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İletişim Fakültesi, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Adli Bilimler Enstitüsü kurulmuştur.
MADDE 2 – (1) Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Karamürsel Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adı altında birleştirilmiştir.
MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş