Çok Çalışana Az; Az Çalışana Çok Ek Ders Veriliyor

Haftalık ekders ücretleri saatlerinin farklı farklı olması, özellikle ilköğretim okulu yöneticilerini mağdur etmektedir. Yöneticilik sınavlarında emsallerine göre başarı göstererek okullara atanan yöneticiler, atandıkları kuruma göre mali haklara sahip olmaktadır. Bu durum ilköğretim kurumlarına atanan yöneticilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.
İlköğretim okulu müdürleri; diğer okul/kurum müdür yardımcılarından bile daha az ek   ders ücreti almaktadır. Ayrıca bir ilköğretim okulu müdürü, okulun da görev yapan branş öğretmeni kadar ancak ek ders ücreti alabilmektedir.Okulda ki her şeyden sorumlu ve mesaisi 24 saat olan yöneticilerin, mali haklarının amiri olduğu öğretmen kadar olması, çalışma barışını olumsuz etkilemektedir. Her ne şartlarda olursa olsun okul yöneticileri, öğretmenlerden daha fazla ücret almalıdırlar. Öğretmenlik görevini yaparken, sınava girip başarılı olan öğretmenlerin, yöneticilik görevine atandıktan sonra önceki görevlerinden daha fazla mali haklara sahip olmaları gerekir. Mali haklar bakımından bu kadrolara uygulanan haksızlık nedeni ile ilköğretim okulu yönetici kadrolarına, sınav sonrası yapılan tercihler en sonda yer almaktadır. Şartları tutanlar HEM, MEM, ASO ya atanmak istemektedir. Hiç atanamayacaksam ilköğretim okulu yöneticiliğini tercih edeyim düşüncesi ile hareket edildiğini herkes bilmektedir. Yıllardır ilköğretim okullarında yöneticilik yapanlar, rotasyon uygulaması ile HEM, MEM, ASO ya geçerek kurum değiştirmektedir. Bunun tek nedeni, mali haklar açısından, ilköğretim okulu yöneticilerinin maruz kaldığı adaletsiz uygulamadır. Nüfusu 1600 olan bir ilçede görev yapan HEM müdürü ile 5000-6000 nüfuslu bir ilçede görev yapan MEM müdürü haftada 30 saat ek ders ücreti alırken, öğrenci sayısı binleri bulan ya da ikili öğretim yapan ilköğretim okulu yöneticileri 20 saat ek ders ücreti almaktadır. Bilinen bu haksız uygulama ile ilgili hiç kimsenin, özellikle sendikaların sesi çıkmamaktadır. 20 çırağın işlerini takip eden veya küçük yerleşim yerlerinde 20 yatağın işletmesini yapan kurum yöneticileri ile yüzlerce öğrencisi olan kurum yöneticilerinin farklı değerlendirilmesi gerekirken, öğrenci sayısı fazla olan ilköğretim okulu yöneticileri adeta cezalandırılmaktadır. Mali haklar; okul/kurum yöneticileri arasında yetki ve sorumluluk ile ters orantılı olarak değişmektedir. Bunun nedeni de ek ders ücretlerinin dağılımında ki adaletsizliktir. Günde sekiz saat çalışan yöneticiler arasında ki bu ayrım çalışma barışını zedelemiştir. 666 sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret uygulaması adı altında, yetki ve sorumluluğa bakmaksızın tüm ilçe müdürlerinin maaşları eşitlenmiştir. Yetki ve sorumluluk ne olursa olsun, aynı unvanda görev yapanlara eşit ücret ödenmektedir. Oysa aynı unvanda görev yapan okul müdürlerine ise farklı farklı ücret ödenmektedir. Bu durum açıklanması zor bir çelişki oluşturmuştur. Bu çelişkinin giderilmesi, okul müdürlerinin mali haklarının Anayasanın 55. Maddesine göre yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun çözümü okul ve kurumlarda görev yapan yöneticilerin, genel idare hizmetler sınıfına geçmesi ile mümkündür. Daha sonra yetki ve sorumluluğa göre bir ücret sınıflandırılması getirilmelidir. Sorumluluğu ve sorunu fazla eğitim kurum yöneticileri daha fazla mali haklara sahip olmalıdırlar.
MHP MİLLETVEKİLİ AHMET DURAN BULUT'UN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EK DERSLERİ İLE İLGİLİ VERMİŞ OLDUĞU SORU ÖNERGESİ
 
Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş