NORM FAZLASI SINIFÇILARA ÇÖZÜM

Adına ne derseniz deyiniz, ister 4+4+4 ister 3 x 4 ister kademeli ister kesintili eğitim sitemi, adı gibi kendiside tüm sorunları ile birlikte koşar adım gelecek eğitim dönemine yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Anadolu da kullanılan bir söz vardır; Bir deli kuyuya bir taş atar, kırk akıllı o taşı çıkartamaz, işte böyle bir durumdayız, yani gündemi 4+4+4 sistemiyle meşgul edenler, bu sistemi bırakınız uygulamasını, bu sitemle ilgili hiçbir şey bilmemektedirler. Kulaktan kulağa fısıldanan bir oyun vardır, en sonunda söylenenle kulağa söylenen arasıdaki uyum nasılsa, değişen sistemle yetkililerin kulağına söylenenleri tekrarlaması arasında aynı tür benzerlik görülebilir. Kısacası bilgi kirliliği  

Uygulanacak sistem, Avrupa’daki veya diğer ülkelerdeki sistemlerden esinlenerek ülkemizde uygulamaya konulacaksa, şimdiden sistemin tutmayacağı aşikardır. Okullardaki fiziki yapının yetersizliği, okulların yeni sisteme uygunluğu, sınıflardaki öğrenci sayısının fazlalığı, seçmeli derslerin oluşturacağı derslik ihtiyacı gibi ve sayamadığım diğer konularda da düşünülmeden ve planlanmadan hızlı bir şekilde , dibi görünmeyen bir kuyuya dalar gibi 3 x 4 sistemine gececeğiz.Daha sistemi tam kavrayamamışken, bir anda ne olduğunu bilmeden eğitim sistemimizde uygulayacağımız bu sistem, şimdiden bizleri kara kara düşündürmektedir. Seçmeli ders sayınsının artacağı, zorunlu ders sayılarının azalacağı ve bu sebeple branş öğretmenlerinin norm fazlası olacağı veya 5. sınıflara branş öğretmenlerinin girmesiyle, yaklaşık 50 bin sınıf öğretmeninin norm fazlası duruma düşeceği gibi konular öğretmen odalarında gündemi oluşturmaktadır. Öğretmen camiası bu duruma çok kızgındır, geleceğini planlayamamaktadır, önünü tam olarak görememektedir, yani şu an kafalar oldukça karışıktır. Milli Eğitim Bakanlığı bu karışıklığı gidermenin yollarını aramalı, öğretmenle uğraşmayı bırakmalı ve yaptığı olumlu icraatlarla öğretmenlerin yüzü güldürmelidir. Öğretmene değer verdiğini her ortamda söylemeli ve davranışlarıyla bunu göstermelidir. Öncelikle maaşlarında gözle görünür bir şekilde artış yapmalı ve özlük haklarını yeniden gözden geçirmelidir. Bir şeyi eleştirmek en kolay iştir, bu bilinçle hareket ederek, şu an Milli Eğitim Bakanlığının sorunları çözme konusunda zor durumda olduğunu tahmin ediyorum. Bu sebeple kendi kurumuma yardımcı olmak, yüzleri güldürmek adına hem sınıf öğretmenlerini norm fazlalığından, hem de ataması yapılmayan öğretmenleri düşünerek şu şekilde çözüm önerilerinde bulunmak istiyorum. 1- Şu anda Milli Eğitim Bakanlığında branş öğretmeni olup ta sınıf öğretmenliği yapan öğretmenler, en kısa zamanda branşlarına geçirilmelidir. Branşa geçen öğretmenlerin durumları korunmalıdır yani idareci ise idareci olarak ortaokul veya liseye kaydırılmalı ve istekle tayin olmalıdır. 2- Eğitim Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültesi dışında, başka alanlı lisans mezunu olan öğretmenler, hangi alana kaynaklık ediyorsa o alana ait kurumlara kadrolu olarak geçişleri sağlanmalıdır. Örneğin çevre mühendisliği mezunu bir sınıf öğretmeni, o yerleşim yerindeki belediyeye ataması yapılabilir. 3- Yaş olarak emekliliği gelmiş öğretmenler, emeklilik maaşları artırılarak en az 2000 TL emekli maaşı verilerek, emekli olma cazip hale getirilmelidir. Kaynak; Özel okullar için düşünülen öğrenci başına 1500 TL verilecek olan paranın, emekli öğretmenlerimize verilmesi emekli olan öğretmen sayısını artıracaktır. (Öğretmenlerimiz ekonomik sebeplerden dolayı emekli olamamaktadırlar.) Yukarıda ki belirttiğim çözüm önerilerinde yaklaşık olarak 1. madde için 10 bin, 2. madde için 50 bin, 3. madde uygulandığında ise 50 bin ve toplamda 110 bin sınıf öğretmenine ihtiyacın oluşacağını tahmin etmekteyim. Hem ataması yapılmayan öğretmenler adına hem de norm fazlası duruma düşecek olan sınıf öğretmenleri adına yapılması gereken çözüm önerileri yukarıdadır. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalıdır, eğer bu çözüm önerileri yapılmayıp ta yok sınıf öğretmenlerini branşlaştıracağız gibi bir yanlışa düşerseniz hata yapmış olursunuz. Hem öğretmenin zamanını gasbetmiş, hem de hızlandırılmış eğitim adıyla branş öğretmeni yetiştiriyoruz gibi bir yanlışı savunmuş olursunuz. Şu anda norm fazlası durumuna düşecek olan sınıf öğretmenleri mesleğinin en verimli zamanlarını yaşamaktadırlar. Norm fazlası olan sınıf öğretmenlerimize gereken hassasiyetin gösterilmesini, okullardan onların soğutulmasını ve mesleğe küsmelerini istemiyorum. Not: Geçen ki makalemde Kur’anı Kerim Dersinin seçmeli olmasını bir baba olarak istemiştim. Bu isteğim olumlu sonuçlanmıştır, emeği geçen tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.

Ö. KUZGUN Türk Eğitim Sen Kayseri 2 Nolu Şube Denetim Kurulu Üyesi
Memurlar7.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş