Özel okullarda aday öğretmenlik kaldırıldı

MEB 08.03.2008 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini kaldırarak,
20.03.2012 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini yayımlamıştır.
Yürürlükten kalkan yönetmelikte;

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday eğitim personeli: Kurumda ilk defa göreve başlayan eğitim personelini,
Aday eğitim personeli
MADDE 37 – (1) Resmî/özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılmamış olanlar ile ilk defa görev alacak eğitim personeli özel öğretim kurumlarında aday olarak göreve başlatılır.
...
(2) Özel öğretim kurumlarında bir yıl süre ile görevlendirilen aday eğitim personelinin adaylık işlemleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür. Adaylığının kaldırılması, adayın adaylık süresinin bitim tarihi dikkate alınarak belgelerinin evrak kaydına giriş tarihinden itibaren 5 iş günü içinde valiliklerce sonuçlandırılır.
(3) Adaylığı kaldırılan eğitim personeline teklif edilmesi hâlinde asaleten çalışma izni düzenlenir. Adaylığı kalkmış olanlar, başka bir özel öğretim kurumunda görev aldıkları takdirde adaylık işlemine tabi tutulmazlar.
(4) Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen aday öğretmen ve aday uzman öğreticilerin askere alınmalarının tehirine ilişkin işlemler, valiliğin teklifi üzerine Bakanlıkça yürütülür.
Hükmü varken yeni yönetmelikte bu hükümler yer almamıştır.
Böylece;
- Özel Öğretim Kurumlarında göreve başlayacak öğretmenlerin tamamı asil öğretmen olarak çalışacaklardır.
- Öğretmenlerin adaylıkları özel okullarda kaldırıldıktan sonra devlet okuluna geçtiklerinde özle okullardan aldıkları Hazırlayıcı ve Temel Eğitim kurslarına tabi olmamaktaydılar. Yönetmelik değişikliğiyle bu husus da kaldırılmıştır.

Saygılarımla…

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş