Sevklerde, şimdilik ek ders ödenmeyecek

2007 yılında yapılan düzenleme ile bir ayda 4 günü geçmemek üzere ayakta görülen tedaviler için ders görevinin yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştı. Gelen tepkiler üzerine bu hüküm 2008 yılında yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldıran hüküm dava edildi.
Türk Eğitim Sen tarafından dört günü geçen ayaktan sevk işlemi halinde ek ders ücretlerinin kesilmesi uygulamasına dava açılmıştı.
Danıştay İkinci Dairesi, açılan davayı reddetmişti. Red işlemi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz edilmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18.06.2009 tarih ve 2009/121 YD. İtiraz No ve sayılı karar ile temyiz istemi kabul edilmiş ve "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın" 1.maddesi 2.fıkrası hükmü olan “(2) Aynı Kararın 16 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.” hükmünün yürütmesi durdurulmuştu.
Yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, dosya yeniden Danıştay İkinci Dairesine gelmişti. Daire, ilk verdiği kararda ısrarcı olmuş ve 2008–4867 Esas Nolu davanın yine redddine karar vermiştir. Bu karara göre, kararın Milli Eğitim Bakanlığına tebliğ tarihinden itibaren, sevkli günler için ek ders ödenmeyecektir.
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16 maddesinin “Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller” başlıklı (b) bendi bu kararla aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
“b) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”
İşte davaya ilişkin Danıştay sitesindeki son durum;
Dosyaya Ait Bilgiler
Dairesi İKİNCİ DAİRE
Genel Evrak Yıl - No 2008–75206
Esas Yıl - No 2008–4867
Davanın Türü İPTAL DAVASI(1.DERECE)
Davanın Konusu ÜCRETLER
Geldiği Yer BOŞ
Geldiği Yer Esas Yıl - No -
Geldiği Yer Karar Yıl - No -
Geldiği Yer Temyiz Yıl - No -
Bölgeden Gönderme Tarihi
Daireye Geliş Tarihi 18/06/2008
İstem VAR
İstem Sonucu -
YD ile ilgili İstem VAR
YD ile ilgili İstem Sonucu -
İDDK İtiraz No 2009 947
İDDK İtiraz Sonucu İNCELENMEKSİZİN RET
YD İtiraz ile ilgili İstem VAR
Dosyanın Son Aşaması İLK DERECE KARARI TEMYİZ EDİLDİ
Karar Sonucu RET
Karar Tarihi 30/11/2011
Karar Yıl - No 2011–5943
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş