4+4+4 okul dönüşümleri ile ilgili MEB'den yazı

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.TEG.0.04.00.00-100/(03) 10124
Konu Okul Dönüşümleri
...................... VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
b) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
c) 09.05.2012 tarihli ve B.08.0.ÖKM.0.00.00.00/401(2012/20 sayılı) Genelge,
d) 05/06/2012 tarihli veB.08.0.TEG.0.20.00.00.-900/8960 sayılı yazı.
Resmî tüm ilköğretim kurumlarımız ilgi (a) Kanun kapsamında ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak planlanmış ve MEBBİS'e işlenmiştir. İlköğretim kurumlarının dönüşümlerinde 7 ayrı kategori oluşturulmuş ancak, bazı okullarımızın onaylanan kategorisinde yanlışlık olduğu veya değişiklik yapma zorunluluğu bulunduğu Bakanlığımıza intikal etmektedir.
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda dönüşümlerinde yanlışlık olan okulların kurum kodlarıyla birlikte mevcut hali ve olması gereken durumla ilgili çizelgelerin, 06/07/2012 tarihine kadar skopru(g),meb. gov.tr adresine, e-personel modülündeki toplu personel aktarım işlemleriyle ilgili sorunların gsahin@meb. gov.tr veya emineucar(g),meb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Okul dönüşümleri;
1- Müstakil ilkokul (Tüm öğrencileri 1-4 olacak ve 5-8'inci sınıfları tamamen ortaokula aktarılacak okullar ve birleştirilmiş sınıflı okulların tamamı),
2- Müstakil ortaokul (Tüm öğrencileri 5-8 olacak ve 1-4'üncü sınıfların tamamı ilkokula aktarılacak okullar),
3- İmam hatip ortaokulu (Tüm öğrencileri imam hatip ortaokulu olacak sadece 5'inci sınıf öğrencilerinin bulunacağı okul),
4- İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ilkokul olacak), (1' inci sınıfa öğrenci alınacak, 1-4'ü ve 6-8'inci sınıfları bulunan ve 5'inci sınıfları ortaokula gidecek okullar),
5- İlkokul ve ortaokul bir arada (3 yıl sonra ortaokul olacak),(5'inci sınıfa öğrenci alınacak, 2-4'ü ve 5-8'inci sınıfları bulunan ve l'inci sınıfları ilkokula gidecek okullar),
6- Ortaokul sabahçı, ilkokul öğlenci olarak ayrılacak (Kurumun iki ayrı kodu olacak), (Yakın çevresine ek bir okul yapılma durumu olmayan okullar olup, bu okulların hem birinci sınıfına, hem de 5'inci sınıfına öğrenci alınacak okullar),
7- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu bir arada (üç yıl sonra imam hatip ortaokulu olacak), (1 ve 5'inci sınıflara öğrenci alınmayacak, 2-4 ve 6-8'inci sınıfları mezun olduktan sonra tamamen imam hatip ortaokulu olacak okullar).
İlkokul ve ortaokullara öğrenci aktarımları Bakanlığımız tarafından e-okul üzerinden yapılacak olup, bunun mümkün olmadığı durumlarda aktarımlar ilçe yetkililerince yapılacaktır (1-4'üncü sınıfların toplu aktarımı ilkokullara, 5-8'inci sınıfların toplu aktarımı ortaokullara, 5'inci sınıfların toplu aktarımı ortaokullara yapılacaktır. Toplu aktarımlarda adres kontrolü yaptırılmayacak olup, ferdi nakillerde 1-8'inci sınıfların tamamında adres kontrolü yapılacaktır).
Öğrencilerin adres bilgileri (2006 doğumluların tamamı ile 2007 doğumluların 31 Mart'a kadar olanlar zorunlu, 30 Eylül'e kadar olanlar ise isteğe bağlı kayıt olacak çocukların bilgileri) ilçe esaslı gönderildikten sonra ilkokul ve ortaokulların adres kayıt bölgeleri ayrı ayrı oluşturulacaktır (En geç 20 Temmuz 2012 tarihine kadar). 23 Temmuz 2012 tarihi itibariyle birinci sınıfların ilkokullara aday kayıtları yapılacaktır.
Tüm okullarımızın dönüşümlerinin doğru olarak sisteme işlenmesi ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları tarafından kayıt bölgelerinin sağlıklı oluşturulması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.

Funda KOCABIYIK
Bakan a. Genel Müdür

Alıntı: Memurlar.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş