İLLER ARASİ ATAMADA MEB KENDİ HATASINI ÖĞRETMELERE FATURA ETTİ

Türk-eğitimsen genel başkanı İsmail KONCUK , MEB'in hatasının faturasını öğretmenlerin ödediğini ifade etti. İşte o açıklama... 2011 İllerarası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun 3.16. maddesinde “06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle
yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışmayükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6/5/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerindeyer değiştirme isteğinde bulunabilirler.”denilmektedir. Bu madde metni muğlak ifadeler içerdiği için odönemde başvuruda bulunan ve iller arası yer değişikliği meydana gelen onlarca öğretmenin ataması yaklaşık bir yıl sonra bakanlıkça iptal edilmiştir. Bu kişiler o dönemde Bakanlık yetkililerine ulaşmış ve bakanlıkçabaşvuruda bulunabilecekleri söylenmiştir. Açıkça ifadelerin yer almadığı bu madde bakanlık taşra ve merkez teşkilatında görev alan yetkililerce de anlaşılmamış olmalı ki onlarca kişi bu şekilde atanmıştır. Şimdi ise bakanlık kendi hatasının faturasını hiçbir suçu olmayan öğretmenlere kesmektedir.
O dönemde çoğunluğu sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 06.05.2010 tarihinden sonra KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre kadroya geçen, zorunlu hizmet bölgelerinde 06.05.2010 tarihi itibari ile görev yapan ve adaylığı kaldırılmış olan öğretmenler bu madde hükmü uyarınca başvuruda bulunmuş ve bakanlıkça atamaları gerçekleştirilmiştir. Kaldı ki bu kişiler kendi puanları ile kadroya geçtikleri için daha önce de defalarca cezalandırılmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kişilere bulundukları ile çalışması gereken süreyi tamamlamadıkları ve atanma şartlarını taşımadıkları gerekçesi ile hem disiplin soruşturması açmış, hem de eski kurumlarına geri dönemlerini sağlamıştır. Tamamen Bakanlığın yanlışı sebebi ile mağdur olan bu öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda bakanlığa yazılı talepte bulunduk. Ayrıca; Genel Başkanımız İsmail KONCUK, Bakanlık yetkilerine bu konu hakkında bizzat bilgi vermiş ve mağduriyetleri sözlü olarak da ifade etmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş