Öğretmenlerin ek ders ücretine dokunmayın


Adı üzerinde olan bu uygulama ile öğretmenlere okulların açık olduğu dönemlerde girmekle zorunlu oldukları maaş karşılığı ders saatleri dışında ödenen ek bir ücrettir. Bu ücretten vergi kesilir ancak sosyal güvenlik primi kesilmez. Tatil dönemlerinde, izinli ve raporlu olunan günlerde ek ders ücreti ödenmez. Hesaplanan ek ders ücretleri her ayın onuna kadar hesaplara yatırılır. Aylığı biten öğretmenler için bir nevi maaş öncesi ön katkı veya cep harçlığı olarak görülür.
  
Ek ders ücreti, maaş kat sayısı ile ek ders göstergesinin çarpımı sonucunda hesaplanır. Bu bakımdan her altı ayda bir artan maaş kat sayısı ile birlikte ek ders ücretlerinde kuruş ile ifade edilen artışlar olur. Şu an ek ders ücretinin bir saatlik ederi gündüz için net olarak 7 lira 82 kuruş,gece için ise 8 lira 37 kuruş olarak ödenir.Öğretmenlerin maaş karşılığı okutmak zorunda oldukları haftalık dersler.ilkokul öğretmenlerinde 18, branş öğretmenlerinde 15,meslek liselerinde görev yapan meslek dersi öğretmenlerinde ise 20 saattir.Bunun yanında,ilkokul öğretmenlerine haftada15,branş öğretmenlerine 9,meslek dersi öğretmenlerine 30 saate kadar ek ders ücreti verilebilir.Bunun rakamsal karşılığı derslerini tam dolduran ilkokul öğretmenleri için 470,branş öğretmenlerine 315,meslek lisesi meslek dersi öğretmenleri 950 TL ye kadar ek ders ücreti ödenebilir.Bu durum ders saat sayısı az olan bazı branş öğretmenlerinde 150 TL ye kadar inebilir.Okul yöneticilerine günde 4 saat,haftada 20,ayda 80 saat ek ders ücreti ödenir.
  
Ek ders uygulaması başladığından bu yana hemen her hükümet döneminde yönetmelik değişiklikleri yapılarak bu uygulamaya müdahale yapılır. Müdahalelerin genel mantığı kazanılmış bu sosyal hakkı budama yönünde olmuştur. En son 2006 yılında mevcut hükümet yönetmelik değişikliği yaparak ek ders ücretlerin müdahalede bulunmuş budama yoluna gitmiştir. Bu müdahalenin en önemli kısmı, daha önce ayakta yapılan tedavilerde ve alınan sevklerde hiç kesinti yapılmazken, bunun ayda 4 defa ile sınırlandırılmasına yönelik getirilen yeni düzenleme ile olmuştur. 2008 de yapılan başka bir müdahale ile de bu sefer 4 gün sınırlaması da kaldırılmıştır. Getirilen yeni düzenlemeye göre “ek ders ücreti ancak fiilen derse girilen günler için ödenir” şeklinde ve “bir ay içerisinde alınan her bir sevk için ücret kesintisi yapılır” denilerek yeniden kazanılmış olan hakkın yok edilmesi yoluna gidilmiştir.
 
 
2008’de yapılan bu değişiklik Eğitim Sen tarafından Danıştay 2.Dairesinde dava konusu yapılmış,2.daire yürütmenin durdurulması istemini ret etmişti. Sonraki günlerde bu duruma yapılan itiraz üzerine Danıştay Dava Daireler Kurulu itirazı yerinde bularak öğretmenlerin lehine olacak karar almıştı Ardından dava dosyası esastan görüşülmek üzere tekrar Danıştay 2.Dairesine yollanmıştır..2.Daire davayı bu sefer esastan görüşmek üzere ele alıp 30.11.2011 tarih ve 2011/5943 sayılı kararı ile öğretmenlerin aleyhine olan son kararını alarak sitesinde yayınlayıp taraflara iletmiştir.Bunun üzerine Bakanlık 81 ilin valiliklerine 26968 sayı,15.06.2102 tarihli bir yazı yollayarak “ayakta tedavi görülen günlerde ek ders ücreti ödenmeyeceğini” bildirmiştir.Aynı talimatta  “öğretmenlere geçmişte yapılan ödemelerden geri alma işleminin nasıl yapılacağına ilişkin Maliye Bakanlığından görüş istendiği” ifade edilerek artık ayakta tedavi görülen günlere ek ders ücreti ödenmemesi gerektiği belirtilmiştir.
 
 
 
Şimdi Maliye Bakanlığının görüşü beklenmektedir. Maliye Bakanlığı bu süreci 2008’den de,30 Kasım 2011’den de başlatabilir. Bunun anlamı, bu süreler içerisinde ayakta tedavi amaçlı sağlık işlemi yapan yüz binlerce öğretmenden ek ders ücretlerinin geri alınmasıdır. Ek ders hesaplama yönteminde haftalık sisteme geçilmiştir. Bu sisteme göre öğretmenin öncelikle maaş karşılığı doldurması gereken ders saati hesaplanmakta bunun ardından ek ders saatleri hesaba dâhil edilmektedir. Örnekleyecek olursak, bir branş öğretmeninin maaş karşılığı okutmak zorunda bulunduğu 15 saatlik süreyi doldurup doldurmadığına bakılır. Eğer bu ders saatini doldurmuşsa ardından o hafta içerisinde girdiği ek dersi hesaplanır. Bu hesaplamaya göre öğretmenin o hafta içericinde yaptığı sevk işleminde o gün var olan ek derslerinin tamamı kesilir. Şu an uygulanan ücretlendirmeye göre bu rakam 8 ile 48 lira arasında olabilir. Aynı durum ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirilen öğretmenler içinde geçerlidir.
 
 
 
Özetleyecek olursak, Bakanlık yargı kararını gerekçe göstererek öğretmenleri mağdur edecek bir kararın altına imza atmıştır. Bakanlık her ne kadar “Hukukun kararı ne yapalım” dese de yönetmelikleri düzenleme yetkisinin siyasi irade de olması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetten birinci derce de sorumludur. Elbette ki örgütlü, örgütsüz emekçiler olarak buna sessi kalmayacağız. Uygulamanın yaz tatil döneminde karşımıza çıkmış olması bizim demokratik tepkilerimizi göstermeyeceğimiz/gösteremeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. Konunun şu an sendikaların öncelikli gündemleri arasında yer alacağını düşünüyorum
 
 
 
 
 
06/.07/.2012/ALAADDİN DİNÇER
 
 
 
Not: Yargı kararına Danıştay Web sayfasından.Bakanlık yazısına ise okullardan ulaşabiliriz.
 
Adı üzerinde olan bu uygulama ile öğretmenlere okulların açık olduğu dönemlerde girmekle zorunlu oldukları maaş karşılığı ders saatleri dışında ödenen ek bir ücrettir. Bu ücretten vergi kesilir ancak sosyal güvenlik primi kesilmez. Tatil dönemlerinde, izinli ve raporlu olunan günlerde ek ders ücreti ödenmez. Hesaplanan ek ders ücretleri her ayın onuna kadar hesaplara yatırılır. Aylığı biten öğretmenler için bir nevi maaş öncesi ön katkı veya cep harçlığı olarak görülür.
 
Ek ders ücreti, maaş kat sayısı ile ek ders göstergesinin çarpımı sonucunda hesaplanır. Bu bakımdan her altı ayda bir artan maaş kat sayısı ile birlikte ek ders ücretlerinde kuruş ile ifade edilen artışlar olur. Şu an ek ders ücretinin bir saatlik ederi gündüz için net olarak 7 lira 82 kuruş,gece için ise 8 lira 37 kuruş olarak ödenir.Öğretmenlerin maaş karşılığı okutmak zorunda oldukları haftalık dersler.ilkokul öğretmenlerinde 18, branş öğretmenlerinde 15,meslek liselerinde görev yapan meslek dersi öğretmenlerinde ise 20 saattir.Bunun yanında,ilkokul öğretmenlerine haftada15,branş öğretmenlerine 9,meslek dersi öğretmenlerine 30 saate kadar ek ders ücreti verilebilir.Bunun rakamsal karşılığı derslerini tam dolduran ilkokul öğretmenleri için 470,branş öğretmenlerine 315,meslek lisesi meslek dersi öğretmenleri 950 TL ye kadar ek ders ücreti ödenebilir.Bu durum ders saat sayısı az olan bazı branş öğretmenlerinde 150 TL ye kadar inebilir.Okul yöneticilerine günde 4 saat,haftada 20,ayda 80 saat ek ders ücreti ödenir.
  
Ek ders uygulaması başladığından bu yana hemen her hükümet döneminde yönetmelik değişiklikleri yapılarak bu uygulamaya müdahale yapılır. Müdahalelerin genel mantığı kazanılmış bu sosyal hakkı budama yönünde olmuştur. En son 2006 yılında mevcut hükümet yönetmelik değişikliği yaparak ek ders ücretlerin müdahalede bulunmuş budama yoluna gitmiştir. Bu müdahalenin en önemli kısmı, daha önce ayakta yapılan tedavilerde ve alınan sevklerde hiç kesinti yapılmazken, bunun ayda 4 defa ile sınırlandırılmasına yönelik getirilen yeni düzenleme ile olmuştur. 2008 de yapılan başka bir müdahale ile de bu sefer 4 gün sınırlaması da kaldırılmıştır. Getirilen yeni düzenlemeye göre “ek ders ücreti ancak fiilen derse girilen günler için ödenir” şeklinde ve “bir ay içerisinde alınan her bir sevk için ücret kesintisi yapılır” denilerek yeniden kazanılmış olan hakkın yok edilmesi yoluna gidilmiştir.
 
  2008’de yapılan bu değişiklik Eğitim Sen tarafından Danıştay 2.Dairesinde dava konusu yapılmış,2.daire yürütmenin durdurulması istemini ret etmişti. Sonraki günlerde bu duruma yapılan itiraz üzerine Danıştay Dava Daireler Kurulu itirazı yerinde bularak öğretmenlerin lehine olacak karar almıştı Ardından dava dosyası esastan görüşülmek üzere tekrar Danıştay 2.Dairesine yollanmıştır..2.Daire davayı bu sefer esastan görüşmek üzere ele alıp 30.11.2011 tarih ve 2011/5943 sayılı kararı ile öğretmenlerin aleyhine olan son kararını alarak sitesinde yayınlayıp taraflara iletmiştir.Bunun üzerine Bakanlık 81 ilin valiliklerine 26968 sayı,15.06.2102 tarihli bir yazı yollayarak “ayakta tedavi görülen günlerde ek ders ücreti ödenmeyeceğini” bildirmiştir.Aynı talimatta  “öğretmenlere geçmişte yapılan ödemelerden geri alma işleminin nasıl yapılacağına ilişkin Maliye Bakanlığından görüş istendiği” ifade edilerek artık ayakta tedavi görülen günlere ek ders ücreti ödenmemesi gerektiği belirtilmiştir.
 
 
Şimdi Maliye Bakanlığının görüşü beklenmektedir. Maliye Bakanlığı bu süreci 2008’den de,30 Kasım 2011’den de başlatabilir. Bunun anlamı, bu süreler içerisinde ayakta tedavi amaçlı sağlık işlemi yapan yüz binlerce öğretmenden ek ders ücretlerinin geri alınmasıdır. Ek ders hesaplama yönteminde haftalık sisteme geçilmiştir. Bu sisteme göre öğretmenin öncelikle maaş karşılığı doldurması gereken ders saati hesaplanmakta bunun ardından ek ders saatleri hesaba dâhil edilmektedir. Örnekleyecek olursak, bir branş öğretmeninin maaş karşılığı okutmak zorunda bulunduğu 15 saatlik süreyi doldurup doldurmadığına bakılır. Eğer bu ders saatini doldurmuşsa ardından o hafta içerisinde girdiği ek dersi hesaplanır. Bu hesaplamaya göre öğretmenin o hafta içericinde yaptığı sevk işleminde o gün var olan ek derslerinin tamamı kesilir. Şu an uygulanan ücretlendirmeye göre bu rakam 8 ile 48 lira arasında olabilir. Aynı durum ek ders ücreti karşılığı geçici olarak görevlendirilen öğretmenler içinde geçerlidir.
 
Özetleyecek olursak, Bakanlık yargı kararını gerekçe göstererek öğretmenleri mağdur edecek bir kararın altına imza atmıştır. Bakanlık her ne kadar “Hukukun kararı ne yapalım” dese de yönetmelikleri düzenleme yetkisinin siyasi irade de olması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetten birinci derce de sorumludur. Elbette ki örgütlü, örgütsüz emekçiler olarak buna sessi kalmayacağız. Uygulamanın yaz tatil döneminde karşımıza çıkmış olması bizim demokratik tepkilerimizi göstermeyeceğimiz/gösteremeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. Konunun şu an sendikaların öncelikli gündemleri arasında yer alacağını düşünüyorum
 
  
06/.07/.2012/ALAADDİN DİNÇER
 
 
Not: Yargı kararına Danıştay Web sayfasından.Bakanlık yazısına ise okullardan ulaşabiliriz.
 
Alıntı: Memurlar.biz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş