ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ


Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 düzenlemesi ile birlikte okul dönüşümleri tamamlandı. Okul dönüşümleri ile birlikte okulu ilkokula dönüşen branş öğretmenlerimiz ve okulu ortaokula dönüşen sınıf öğretmenlerimizin
kademeli geçiş ile birlikte norm fazlası duruma düşmeleri kaçınılmazdır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın il içi ve il dışı atamalar öncesi norm fazlası duruma düşmeleri muhtemel olan öğretmenlerimizin mağduriyetlerini giderecek yönde çalışmalar başlatması öğretmenlerimiz açısından büyük önem arz etmektedir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 26. maddesinde “Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf tutulanlar ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlardan bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.”
 
“Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” denilerek il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirmeler için 3 yıllık çalışma süresi öngörmektedir. Yine aynı yönetmeliğin geçici 2. maddesinde ise “Bu Yönetmelik hükümlerine göre 2010 ve 2011 yıllarında yapılacak isteğe bağlı il içi yer değiştirmeye esas alınan bulunduğu eğitim kurumunda çalışma süresi “2” yıl olarak uygulanır.” denilerek il içi isteğe bağlı yer değiştirme süresini 3 yıldan 2 yıla indirerek öğretmenlerimizin istekte bulabilmeleri için oluşan bir yıllık süre mağduriyeti giderilmiştir.
 
Kademeli eğitime ve okul dönüşümlerinin tamamlanması ile birlikte okulu ilkokula dönüşen branş öğretmenlerimiz ve okulu orta okula dönüşen sınıf öğretmenlerimizin kafalarındaki en büyük soru işareti kendilerinin durumunun ne olacağıdır. Bu öğretmenlerimiz, istemedikleri bir okula görevlendirme mi gidecekler yoksa kadroları istekleri dışında başka bir okula mı aktarılacak? İstekleri dışında yapılacak bir yer değiştirme bu öğretmenlerimizin motivasyonunu düşürecek ve öğretmenlerimizle Milli Eğitim Bakanlığının arasında kopma noktasına gelen ipleri tamamen koparacaktır. Yapılan birçok açıklama ve uygulama ile zaten idareci ve öğretmenlerimizin Milli Eğitim Bakanlığına olan güvenleri sarsılmışken ortaya çıkacak yeni bir mağduriyet tepkilerin daha da büyümesine neden olacaktır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının isteğe bağlı içi ve il dışı yer değiştirmeleri öncesi norm fazlası duruma düşmesi kaçınılmaz olan branş ve sınıf öğretmenlerimizin ortaya çıkacak mağduriyetlerini gidermelidir.
 
Oluşacak mağduriyet öncesi Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine tavsiyemiz öncelikli olarak Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 26. maddesindeki il içi ve il dışı atamalar için kurumlarındaki çalışma süresi olan 3 yılı geçici 2. madde de olduğu gibi 2 yıla indirmelidir. Asıl mağduriyeti yaşama ihtimali olan ve okulu ilkokula dönüşen branş öğretmenlerimiz ve okulu orta okula dönüşen sınıf öğretmenlerimize süre sınırı olmaksızın il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme hakkı verilmesi olacaktır. Ortaya çıkacak aksi bir durum ise Milli Eğitim Bakanlığı içindeki iç barışı ve huzuru tamamen ortadan kaldırarak öğretmenlerimizin Milli Eğitim Bakanlığına olan tepkilerini daha da arttıracaktır.
 
Melih DURMAZ
Eğitim Yöneticisi/Sendikacı
melihdurmaz80@gmail.com
 
Alıntı: Memurlar7.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş