Van'daki öğretmenler özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilecek

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 39. maddesinde düzenlenmiştir.

“Genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirmeler
MADDE 39 – (1) Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını kriz merkezlerinden alacağı belge ile belgelendirmeleri ve görev yaptıkları ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla öğretmenler olay tarihinden itibaren bir yıl içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. “
2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun “4. Genel Ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 4.1. ve 4.2. maddesinde; “Öğretmenlerden; a) Genel hayatı etkileyen; deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde veya bölgelerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğradığını belgelendirenler, olay tarihinden itibaren bir yıl içinde belgelendirenler yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.”
4.2. Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan; Genel hayatı etkileyen durumlarda:
a) Kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kriz masasından alacağı maddi ve manevi zarara uğradığına dair belge istenecektir.” açıklamalarına göre Van depremi nedeniyle kriz masasından alacağı maddi ve manevi zarara uğradığına dair belge alanlar il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş