MEB; sessiz sedasız okulların hizmet alanlarını değiştirmiş

MEB, 2012 yılı iller arası yer değiştirme kontenjanlarını incelediğimizde bazı okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanlarının okullar ilkokul-ortaokul-imam hatip ortaokulu şeklinde dönüştürüldüğünden değiştiğini görmekteyiz.
Önceden hizmet alanı 1 olan okulun hangi nedenlerle 4. hizmet alanına alınıp zorunlu hizmet yapılabilen bir okul haline gelmesi anlaşılmamıştır. Okullar dönüştürüldüğünden Öğretmenler şu an okullarının zorunlu hizmet yapılabilen bir okul olup olmadığını bilememektedir. Bu nedenle MEB’in acilen Türkiye’deki tüm okul ve kurumların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesini (EK–2) Tebliğler Dergisinde yayınlaması gerekmektedir.

Okul ve Kurumların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanlarının Tebliğler Dergisinde Yayınlanması Gerekmektedir
Eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağı; 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi” başlıklı 49. maddesi 3. fıkrasındaki “Eğitim ve öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile eğitim kurumlarının yer aldığı yerleşim yerlerinin idari bağlılıklarının değiştirilmesi ve benzeri nedenlerden dolayı hizmet alanlarının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağına ilişkin düzenlemeler, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda Aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanarak Ocak ayında yürürlüğe konulur.” hükümlerine göre belirlenir.
Hizmet alanları ve hizmet puanları; “Hizmet alanları ve hizmet puanı” başlıklı 47. maddesi 8. fıkrasındaki; “Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı bu Yönetmelik eki EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine ekleninceye kadar o eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumları emsal alınarak değerlendirilir. Bu durumdaki eğitim kurumları her yıl kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra EK–2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer verilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır.” hükümlerine göre belirlenir.
Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi (EK–2) Mayıs 2010 tarihli ve 2632 sayılı ek Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır. Okul bazında hizmet alanı ve hizmet bölgesi çizelgesine ulaşmak için tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretime yeni açılan veya adı ve kodu değişen ya da dönüştürülen okullara ait hizmet puanı çizelgesi ise Şubat 2011 tarihli ve 2641 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.
Şubat 2011 tarihli ve 2641 sayılı Tebliğler Dergisinde 1203 okul yer almıştır. Hizmet alanı, yerleşim yeri ve hizmet puanları değişen eğitim kurumları, 01.01.2011 tarihi esas alınarak değerlendirilecektir. 1203 okulu görmek için tıklayınız.
MEB; sessiz sedasız okulların hizmet alanlarını değiştirmiş
Fakat MEB, 2012 yılı iller arası yer değiştirme kontenjanlarını incelediğimizde bazı okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanlarının değiştiğini görmekteyiz.
Okullar ilkokul-ortaokul-imam hatip ortaokulu şeklinde dönüştürüldüğünden okulların hizmet alanların değiştiği görülmekle birlikte önceden 1. hizmet alanında olan okulların 4. hizmet alanlarına alınarak zorunlu hizmet yapılabilen bir okul haline geldiğini görmekteyiz. Önceden hizmet alanı 1 olan okulun hangi nedenlerle 4. hizmet alanına alınıp zorunlu hizmet yapılabilen bir okul haline gelmesi anlaşılamamıştır.
Öğretmenler şu an okullarının zorunlu hizmet yapılabilen bir okul olup olmadığını bilememektedir
Şu an için okullarımızın birçoğu ilkokul-ortaokul-imam hatip ortaokulu şeklinde dönüştürüldüğünden Hizmet Alanları ve Hizmet Puanlarının değiştirildiğini 2012 yılı iller arası yer değiştirme kontenjanlarını incelediğimizde görmekteyiz.
Okullar dönüştürüldüğünden Öğretmenler şu an okullarının zorunlu hizmet yapılabilen bir okul olup olmadığını bilememektedir. Bu nedenle MEB’in acilen Türkiye’deki tüm okul ve kurumların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesini (EK–2) Tebliğler Dergisinde yayınlaması gerekmektedir.
Çünkü zorunlu hizmet yapılabilen bir okulda olmayan öğretmen zorunlu hizmetini tamamlayabileceği bir okula yer değiştirme isteğinde bulunabilmektedir. Eğer öğretmenin okulu zorunlu hizmet yapılabilen bir okul haline gelmişse öğretmen yer değiştirme isteğinde belki bulunmayacaktır.
Beyoğlu ilçesindeki birçok okul zorunlu hizmet yapılabilen okul haline gelmiştir
Kontenjan Listesinde İstanbul ili Beyoğlu ilçesindeki bazı okulları ele alalım;

Beyoğlu ilçesindeki okulların önceki hizmet alanları neydi?

Yukarıdaki iki tabloyu karşılaştırdığımızda bazı okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanlarının okullar ilkokul-ortaokul-imam hatip ortaokulu şeklinde dönüştürüldüğünden değiştiğini görmekteyiz. Önceden hizmet alanı 1 olan okulun hangi nedenlerle 4. hizmet alanına alınıp zorunlu hizmet yapılabilen bir okul haline gelmesi anlaşılmamıştır.
Zorunlu Hizmet, Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Neden önemlidir?
06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğininZorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. maddesi şu şekildedir:
“(1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;
a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,
b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,
c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl
çalışmakla yükümlüdürler.”

Yukarıda yer alan yönetmelik hükmü gereğince, 06.05.2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlüsüdür. 06.05.2010 tarihinden önce kadrolu öğretmen olanlar zorunlu hizmetten muaftır.
Ayrıca; Sözleşmeli öğretmenlik görevine 06.05.2010 tarihinden önce başlamış olan ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadrolu öğretmenliğe atananlar zorunlu hizmetten muaftırlar.
Yine; 2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzunun “1. Genel Açıklamalar” başlıklı 1.12. maddesi (c) bendinde yer alan açıklamalara göre ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapan KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlara da fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın yer değiştirme başvurusunda bulunma hakkı verilmiştir.
Bu açıklamanın 2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzuna girmesi; 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananların zorunlu hizmetten muaf tutulacağı anlamına gelmektedir.
Bir önceki bakan Nimet Hanım tarafından KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananların zorunlu hizmetten muaf tutulacağı ve MEB tarafından 1 yıl önce hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı sözü bu seferde Sayın Ömer Dinçer tarafından verilmiş hatta bir adım ileriye gidilerek kılavuza bu yönde açıklama konularak bu durumdaki öğretmenlerin yer değiştirmelerine olanak sağlanmıştır. Umarız Yönetmelik Taslağı bir an önce yürürlüğe girer.
Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan EK–1 sayılı Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri ifade eder.
Hizmet alanı: Ülke genelindeki il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerliklerine göre buralardaki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları ifade eder.
Hizmet süresi: Değerlendirmeye esas alınan çalışma süresinin başlangıç tarihinden itibaren geçen süreyi ifade eder.
Hizmet Puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri ifade eder.
Yer değiştirme suretiyle atama: Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içinde ve iller arasındaki görev yeri değişikliklerini ifade eder.
Yerleşim yeri: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu birbirinden ayrı olarak ilçe teşkilatı bulunmayan illerin merkezleri ve ilçeleri, belde ve köyleri ile diğer ilçe, belde ve köy sınırları içinde kalan yerleri ifade eder.
Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi ifade eder.
Zorunlu çalışma süresi: Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre hizmet bölgeleri itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4 üncü, 5 inci ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi ifade eder.
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları: Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamındaki öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hizmet bölgelerine göre 4 üncü, 5 inci ve 6. hizmet alanlarını ifade eder.
Hizmet bölgeleri
Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır.
Bu hizmet bölgelerine giren iller, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.
Hizmet Bölgeleri Çizelgesi Ek–1
Hizmet Bölgeleri Çizelgesi Ek–1
Birinci Hizmet Bölgesi İlleri
İkinci Hizmet Bölgesi İlleri
Üçüncü Hizmet Bölgesi İlleri
1
Adana
1
Adıyaman
1
Ağrı
2
Afyonkarahisar
2
Artvin
2
Ardahan
3
Aksaray
3
Bayburt
3
Batman
4
Amasya
4
Çankırı
4
Bingöl
5
Ankara
5
Elazığ
5
Bitlis
6
Antalya
6
Erzincan
6
Diyarbakır
7
Aydın
7
Giresun
7
Erzurum
8
Balıkesir
8
Gümüşhane
8
Hakkari
9
Bartın
9
İstanbul
9
Iğdır
10
Bilecik
10
K.Maraş
10
Kars
11
Bolu
11
Kastamonu
11
Mardin
12
Burdur
12
Kırşehir
12
Muş
13
Bursa
13
Kilis
13
Siirt
14
Çanakkale
14
Malatya
14
Şırnak
15
Çorum
15
Nevşehir
15
Tunceli
16
Denizli
16
Niğde
16
Van
17
Düzce
17
Ordu
18
Edirne
18
Rize
19
Eskişehir
19
Sivas
20
Gaziantep
20
Şanlıurfa
21
Hatay
21
Tokat
22
Isparta
22
Yozgat
23
Mersin
24
İzmir
25
Karabük
26
Karaman
27
Kayseri
28
Kırıkkale
29
Kırklareli
30
Kocaeli
31
Konya
32
Kütahya
33
Manisa
34
Muğla
35
Osmaniye
36
Sakarya
37
Samsun
38
Sinop
39
Tekirdağ
40
Trabzon
41
Uşak
42
Yalova
43
Zonguldak
Hizmet alanları ve hizmet puanı
Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.
Önemli Olan Hizmet Bölgesi Değil, Hizmet Alanıdır
Öğretmen olarak atanacak veya yer değiştirecek öğretmenlerin tercih edecekleri okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları önem taşımaktadır.
"Hizmet alanı" ve "hizmet puanları çizelgesi", okul bazında şu şekilde görünmektedir.
İl/İlçe Kurum Adı Ve Kodu Hizmet Bölgesi Hizmet Alanı Yerleşim Yeri Zorunlu Çalışma Yükümlüğü Süresi(Yıl) Hizmet Puanı
Atatürk İlköğretim Okulu 1 4 Belde 7 14
Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.
Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü içindedir. İlk atama yoluyla atanacak veya zorunlu hizmetini tamamlamayanlardan yer değiştirme suretiyle tercihte bulunacak öğretmenlerimizin tercihlerinde 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki okulları tercih etmeleri zorunlu hizmetlerini ilk atandıkları okullarında yapmaları açısından faydalı olacaktır.
Tercihte bulunacağınız okul araştırırken okulun hangi hizmet bölgesinde olduğuna değil hangi hizmet alanında olduğuna bakmalısınız. 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki okullar zorunlu hizmet kapsamındaki okullardır. Bu okulların 1., 2. ve 3. hizmet bölgesinde olması sadece orada kalınacak zorunlu hizmet süresini belirlemektedir.
Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında aşağıdaki puanlar verilmektedir.
Hizmet Alanları
1.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan
2.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan
3.Hizmet Bölgesi İllerde Alınacak Puan
1
10
12
14
2
11
13
16
3
12
14
18
4
14
18
22
5
16
20
26
6
18
22
30
Yüksek puan alınan yerleri tercih etmeleri daha sonraki yer değiştirmelerinde puanlarına göre yer değiştirdiklerinden kısa sürede en çok puanı almaları kendi menfaatlerine olacaktır.
Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için; bayan öğretmenlere ayrıca on puan, erkek öğretmenlere ayrıca altı puan eklendiğinden öğretmenlerin tercihlerinde Yatılı ilköğretim bölge okulları seçmeleri yüksek puan almalarına neden olacaktır.
Aşağıda yer alan tabloda hizmet bölgelerindeki hizmet alanlarında zorunlu hizmet süreleri görülmektedir.
Hizmet Alanları
1. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi
2. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi
3. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde Zorunlu Hizmet Süresi
1
Zorunlu Hizmet Yok
Zorunlu Hizmet Yok
Zorunlu Hizmet Yok
2
3
4
7 Yıl
6 Yıl
5 Yıl
5
6 Yıl
5 Yıl
4 Yıl
6
5 Yıl
4 Yıl
3 Yıl
Sözleşmeli Öğretmenlerin Durumu
Sözleşmeli öğretmen (4/B) iken, KPSS puanı veya 632 Sayılı KHK ile kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte geçirmiş oldukları sürelerin hizmet puanı hesabında değerlendirilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görüş yazısı yayınlamıştır.
Sözleşmeli (4/B) olarak yapılan hizmetler zorunlu hizmetten sayılacak” haberimizde bu yazı değerlendirilmiştir. Bu görüş yazısına göre; Sözleşmeli öğretmen iken, kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte geçirmiş oldukları sürelerin hizmet puanı hesabında değerlendirmesi, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerde sözleşmeli Öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe atananların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde sözleşmeli öğretmen olarak geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmektedir.
Ayrıca; “MEB'den, 4/B'li iken kadrolu öğretmen olanların zorunlu hizmet bölgesine ilişkin açıklama”
“Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeli”
“MEB'den illere yazı: 4B'li olup, KPSS puanıyla kadroya geçenleri tekrar tekrar sormayın”
“Sözleşmeli iken KPSS ile kadroya geçen öğretmenlere Dilekçe Örneği”,
“Sözleşmeli öğretmen iken kadrolu olarak atananların dikkatine”
Haberlerimizde yer verdiğimiz üzere; hangi tarihte olursa olsun sözleşmeli iken KPSS puanı veya 632 Sayılı KHK ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreleri öğretmenin hizmet sürelerine dâhil edilmelidir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş