Özür durumunda fizikçi sınıf öğretmenleri Fen Bilimleri alanını seçemiyor

Özür Durumundan Yer Değişikliği Yapılamayan Öğretmenlerin Yer Değişiklikleri ilanının 1. maddesi (a) bendinde;“1- Talim ve Terbiye Kurulunun 07.07.2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12.09.2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda sınıf öğretmenleri;

a- Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yan alan yazılı olanlar bu alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olanlar lisans tamamladıkları alana alan değişikliği suretiyle özür durumundan yer değiştirmek üzere başvurabileceklerdir.” açıklamaları bulunmaktadır.
Bu açıklamalara rağmen Mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla alanı Fizik olan sınıf öğretmenleri Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanını seçememektedirler.
Hâlbuki öğretmenlerin aylık karşılığı okutabileceği dersleri belirleyen 80 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararının “Atamalarda Dikkate Alınacak Hususlar” başlıklı 7. maddesi 3. fıkrasında; “Ancak ilköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların ataması yapılabilir.” hükümleri bulunmaktadır.
Bu hükümlere göre; Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanların ataması yapılabilmektedir.
Aynı durum Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik alanları içinde geçerlidir.
Buna göre mezun oldukları yükseköğretim programı itibarıyla alanı Fizik olan sınıf öğretmenleri özür durumuna bağlı alan değiştirme işlemlerinde Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji alanını seçebilmeleri için gerekli düzeltme başvuru ekranında yapılmalıdır.
Buna benzer durumlar hakkında okuyucularımızın haberimizin altına yorum yapmaları bakanlığın uyarılması açısından faydalı olacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş