2 Yıla 1 kademe verilecek mi?

MEM il genelindeki okullara "64. Madde İle İlgili Tereddütlerin Giderilmesi" komulu yazı gönderdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulanması hususu ile ilgili,
150 Seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya rağmen, Müdürlüğümüze intikal eden şifahi telefon ve yazılardan uygulamada tereddütler olduğu anlaşılmıştır. Mevcut tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin;

-  Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması,
- Görev yapmakta olduğu yerin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) olması,
  -Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil)fiilleri görev yaptığı sürenin yıllık izin süresi dahil iki yıldan az olmaması,
 - Görev süresince olumlu sicil almış olması, şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir. Ayrıca 418 sayılı KHK´nin geçici 3 üncü maddesinde anılan hükmün yürürlük tarihi olan 1.5.1990 tarihinden önce kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) geçen sürelerin dikkate alınmayacağı öngörüldüğünden belirtilen şartları taşıyan tüm personel hakkında anılan hüküm 1.5.1990 tarihinden sonra geçen hizmetler dikkate alınarak uygulanacaktır.

Buna göre;

          Yukarıda belirtilen şartları taşıyan personelin anılan hüküm uyarınca kademe ilerlemesinden yararlanabilmesi için fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen iki yıllık sürenin belirtilen yörelerde geçmesi yeterli olup ayrıca aynı ilde geçmesi şartı aranmayacaktır.

         01/05/1990 tarihi itibariyle görev yapmakta oldukları yer kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) kapsamında olmayan ancak fıkrada öngörülen diğer şartları taşıyan personel görev yapmakta oldukları yer kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöre kapsamına alındığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınarak belirtilen hükümden yararlandırılacaktır.

        Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) görev yapanlardan kendi kurumlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği bulunmayanlar zorunlu atamaya tabi oldukları gerekçesiyle anılan fıkradan yararlandırılmayacaktır.

       Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır.

         01/05/1990 tarihinden sonra atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu atamaya tabi olarak atanan ve zorunlu çalışma süresini tamamlamasına rağmen görev yapmaya devam edenlerin zorunlu çalışma süresi dışında geçen, hizmetleri de 64 üncü maddenin son fıkrası hükmü uyarınca değerlendirilecektir.

 ÖRNEK: 01/05/1990 tarihinde ilk atama ile Van iline atanan ve daha sonra özür durumundan 20.04.1993 tarihinde de ilimize atanan öğretmenin halen zorunlu zorunlu hizmete tabi olması nedeniyle (önceki ilde zorunlu hizmeti bitirmeden atanması nedeniyle) atanma gerekçesine bakılmaksızın (eş,öğrenim,zorunlu,sağlık durumları vb.) ilimizdeki bu güne kadar (15/04/2013) olan tüm hizmetleri de dahil olmak üzere, fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen hizmet sürelerin, iki yılın hesabında dikkate alınması gerektiği mütaala edilmektedir.

Kaynak: Memurlar7.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş