Aydın UZKAN: "Esnek Hayat"

 İnsanı, huzura , başarıya  ve bilgeliğe götüren erdemlerden biri de esnek düşünce ve davranışlardır. Öyle ki esneklik, bireysel ve toplumsal hayatta ilişkileri kolaylaştırıp  daha kaliteli hale getiren bir faktördür.
Hayatın doğumdan ölüme uzanan tüm basamaklarında yaşanan sorunlara farklı açılardan bakabilmeyi sağlar. Hem başarıyı artırır  hem de yaşama sevincini canlı tutar. Yaşanan şu zorunlu ve sorunlu çağda,  hızlı değişimler ve problemler karşısında bocalamamak için  esnek düşünce ve eylemler büyük bir gerekliliktir.

            Esnek düşünüp  esnek olmak bir başarı sanatıdır. İnsanı problem çözücü bir duruşa sahip kılar. Esnek bir düşünce ve eylemlerle yol almak , hayata karşı pozitif ve ılımlı bir tavır takınmaktır . Her daim ‘’olabilirlik ‘’ kavramını yanında taşımaktır. Fırtınalar karşısında kavak ağacı gibi olmaktır. Esnek bir hayat, yaşanan olumsuzluklar karşısında  yalpalamadan yeni alternatifler üretmeyi sağlar. Çözüme yönelik tüm seçenekleri görebilmeyi ve değerlendirme olanak verir. Hayatın katı ve değişmez kurallara sınırlandırılamayacağını gösterir. Bilinen odur ki , bir problemin çözümü için tek bir yöntem yoktur.

            Hedeflenen başarıya ulaşma ve o başarıyı sürdürmede  en gerekli malzeme esnek olmaktır. Esneklik kişinin yeni düşüncelere açık olmasını sağlar. İnsan ne kadar esnek olursa o kadar fazla alternatife sahip olur ve o kadar kapı kendine açılır. Açılan her kapının ardında da  düşünceleri ve eylemleri besleyen ganimetler vardır. Bu yüzden tarihsel süreç içinde başarıyı kuşanmış olanların göze çarpan en önemli özelliği esnek yapıda olmalarıdır. Lao  Tzu  şöyle der ; Hayat verici özle dolan bitkiler yumuşaktır. Ama solgun ve kuru olarak ölürler.Sertlik ve sabitlik ölümün, yumuşaklık ve kabulleniş ise yaşamın tarafındadır.Yumuşaklık sertliğe, dirençsizlik kuvvete karşı zafer kazanır.’’

            Esnek olmak gücü ve dayanıklılığı anlatır.  Dünyada en güçlü yapılardan biri örümcek ağlarıdır. Esnek yapıları sayesinde kurşun geçirmez teknolojik  ürünlerin yapımına ilham  kaynağı olmuşlardır. Yüksek binalara bile o dayanıklılığı veren esnek olmalarıdır. Bir süngerin kendi ağırlığının kat kat üstünde suyu bünyesinde tutabilmesinin altında yine esnek olması yatar. ’’Kung fu öğretisi ustaları Shaolin rahipleri, öğrencilerine bir bambu gibi olmalarını öğütlerler. Bambunun dışı güçlü, içi ise yumuşak ve açık bir yapıdadır. Kökleri toprağın derinliklerine sağlam şekilde tutunmuştur. Kökleri toprağa sağlamca tutunan bambu kamışı, rüzgarda serbestçe sallanır, direnmek yerine eğilir, esner. Esnek ve eğilen bir şey ise, kolay kolay kırılmaz. Bu esneklik bambuya hayat verir. Esnek olan esnek olmayan her şeye göre daha güçlüdür.’’(1)

            Her insanın  hayata karşı bir duruşu elbet olacaktır. Esneklik insanın bu duruşunu tasfiye etmek yada  varılacak hedeften vazgeçirmek  değildir. Tavizkâr olup kontrolü elden bırakmak  ve gevşemek hiç değildir. Aksine kontrolü yeniden ele almaktır. Bu yüzden esnek olmayı tavizkar olmakla karıştırmamak gerekir. Esneklikte asıl maksat hedefe ve mutluluğa giden yolda bu duruşa esneklik payı vermek, gerektiği zaman alternatif çözümler üretebilmektir. Gidilen yolda araç zorlandığında, aracı değiştirerek  menzile erişmektir. Bu yüzden esneklik başarıya ulaştıran altın bir anahtardır.

            İnsanların mutsuz olmalarının altında yatan bir nedeni de aşırı katı bir tavra sahip olup esnek olamamalarıdır. Esnek düşünemeyen bu kişiler, sert yapıları nedeniyle aşırı kırılgandırlar. Bu yüzden istenmeyen olaylar karşısında hemen gerilip çatlar, kırılır ve parçalanırlar. Bu kırılganlıkları onların strese girmesine ,hüzünlenmesine ve hayata karşı dirençlerinin azalmasına  sebep olur.  Oysa ki insan bedeninin büyük bir bölümü sudan ibarettir. Su ise esnektir. Her durum ve mekan da bir çıkış yolu bulur.Esneklik sayesinde en küçük geçişten dahi geçerek akar gider. Hatta su en katıları bile yumuşatan bir etkiye sahiptir. Bu yüzden insan bedeninin kendisine verdiği mesajı iyi anlamalı, en ufak sorunda sıkışıp kalmamalı ve bir çıkış yolu bulmaya gayret etmelidir.

            Hayat,  katı kurallara bağlı kalıp , amaca ulaşma yolunda kendine acı çektirmek olmamalıdır.  Bu durum kişinin  fazlasıyla boğulmasına sebep olur.Esnek bir düşünce yapısının ise aşamayacağı engel yoktur. Bu yüzden  huzurlu bir başarıyı ve tatmin olmuş bir hayatı hedefleyenlerin öncelikle esnekliği kuşanmaları gerekmektedir. Bu kuşanmışlık onlara yolun bittiği yerde yeni yolların keşfini sağlayacaktır.  Hayatın içindeki ufak tefek tökezlemeler ancak bu şekilde tolere edilip  hayat ve huzur dengesi sağlanacaktır.

  Aydın UZKAN


***

(1) www.gencgelisim.com / Niyazi Fırat Eres


****NOT: Kaynak göstermeden alıntı yapmayınız. Ancak,  aktif link verilerek alıntı yapılabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

EĞİTİM İŞ İLANLARI

Sayfayı Paylaş